Magazyn Galerie Handlowe
maj 2019

Analiza trendów wymaga ciągłej obserwacji i wrażliwości rynkowej

Rozmowa z Danutą Kowalską, Dyrektor Działu Analiz i Badań Rynku w METRO Properties Sp. z o.o.

W numerze


Analiza trendów wymaga ciągłej obserwacji i wrażliwości rynkowej

Jeszcze 20 lat temu niewiele można było powiedzieć o oczekiwaniach polskich Klientów. Dzięki rozwojowi Internetu i nowych technologii ułatwiających pozyskiwanie danych dziś istnieje możliwość zebrania i przeanalizowania ogromnej ilości informacji. Jest to tym bardziej ważne, że dobrze przeprowadzone badania pozwalają znaleźć odpowiedź na pytania zawarte na długiej liście zagadnień, począwszy od wszystkich aspektów związanych z Klientem, poprzez kwestie wizerunkowe, aż po otoczenie konkurencyjne. Jak zapewnia Danuta Kowalska, Dyrektor Działu Analiz i Badań Rynku w METRO Properties Sp. z o.o., taka pogłębiona wiedza jest z kolei niezbędna dla planowania strategii centrów handlowych, kształtowania optymalnego tenant-mix czy przygotowania dopasowanej komunikacji marketingowej

Partnerstwo w biznesie – pusty slogan czy podstawowy warunek rozwoju?

Partnerstwo w biznesie to przede wszystkim równe szanse dla każdego i stosowanie takiej samej miary przy ocenie zdolności, efektywności czy wyników pracy. To zrozumienie i szacunek dla istniejących różnic oraz umiejętność korzystania z tej różnorodności. Wydaje się to oczywiste, jednak często wyzwaniem staje się wprowadzenie powyższych definicji w życie. Z powodu stereotypów, przyzwyczajeń czy przekonań kulturowych niejednokrotnie nie dostrzegamy nawet, że reguły te są łamane. Zwykle nieświadomie i bez złych intencji. Tym razem zapytaliśmy ekspertów zrzeszonych w Radzie Programowej Magazynu Galerie Handlowe o przykłady dobrych praktyk i budowania relacji biznesowych w kontekście zachodzących zmian rynkowych. Wypowiedzi dotyczą zarówno relacji między wynajmującym a najemcą, jak i branży RETAIL i dostawców usług.

W duchu nowoczesności

Przez 15 lat swojej działalności GEO-KAT przyczynił się do zmiany i rozbudowy wielu galerii handlowych w całym kraju. Dziś, dzięki kompleksowej ofercie i terminowym realizacjom firma zdobywa kolejne kontrakty zagraniczne. GEO-KAT odważnie porusza się po meandrach zagranicznych przepisów i wymagań inwestorskich. Jacek Bielecki, Prezes firmy GEO-KAT Sp. z o.o., podkreśla, że choć nie ma dwóch takich samych inwestycji, to razem z zespołem w każdą wkłada tyle samo zaangażowania i energii

Nic nie wiąże klienta z marką tak silnie jak emocje

Jedynie trzech na czterech Klientów słyszy w Polsce powitanie po wejściu do sklepu (choć jeszcze kilka lat temu było to mniej niż 60%!). Tymczasem zauważenie Klienta, a potem nawiązanie z nim kontaktu są kluczowe, jeśli chodzi o doświadczenie z wizyty w sklepie. Znajduje to odzwierciedlenie w badaniach. Daymaker od lat przekonuje sieci handlowe, że wyrobienie sobie dobrych nawyków to klucz do sukcesu. O świadomości współczesnych Klientów i ich rosnących oczekiwaniach rozmawiamy z Martą Gierą, Director of Operations and Project Management, Daymaker International Sp. z o.o.

Centrum handlowe i najemca to biznesowe naczynie połączone

Rozwój centrów handlowych w Polsce wprowadził przejrzystą organizację rynku detalicznego i pozwolił na otwarcie pierwszego sklepu Solar. Dziś istotny wpływ na branżę ma polityka i wprowadzony zakaz handlu w niedziele, który rzutuje na odwiedzalność w sklepach i poziom sprzedaży. I mimo że wyniki finansowe marki Solar uległy w 2018 roku poprawie, to Stanisław Bogacki, Prezes Zarządu Solar Company S.A., jest przekonany, iż możliwość sprzedaży w niedziele spowodowałaby osiągnięcie jeszcze lepszych rezultatów.

Jeden dostawca, wiele możliwości

Z badań przeprowadzonych przez międzynarodową firmę doradczą CBRE wynika, że czystość i bezpieczeństwo, obok ceny i wygody, należą do najważniejszych czynników wpływających na zadowolenie klientów z zakupów w galeriach handlowych i sklepach wielkopowierzchniowych. Dostrzegając to zapotrzebowanie, Grupa Impel zdecydowała się na specjalistyczną obsługę w ramach określonych segmentów. Powołana została spółka Impel System specjalizująca się w obsłudze obiektów handlowych, zarówno galerii, jak i sieci sklepów detalicznych. Takie skupienie na określonych sektorach pozwala połączyć kilka usług u jednego dostawcy, tworząc wspólne środowisko, w którym panują te same zasady. Dążymy do tego, by tworzyć efektywne modele synergii dla zarządzającego centrum handlowym. O korzyściach, jakie płyną z kompleksowej oferty firmy usługowej, rozmawiamy z Anną Michałowską, Dyrektorem Segmentu Rynku Centra i Sieci Handlowe oraz Tomaszem Kozłowskim, Dyrektorem Operacyjnym Segmentu.

Womak Holding - kierunek rozwoju wyrażamy przez realizację nowych projektów

Grupa kapitałowa Womak Holding w ciągu ostatnich dwóch lat wprowadziła do oferty 2 centra handlowe, zwiększając portfel obiektów komercyjnych o ponad 10 000 mkw. powierzchni najmu. Firma w tym czasie podwoiła liczbę pracowników, zwiększyła zajmowaną powierzchnię biurową oraz zaangażowała się intensywnie w mecenat kultury. Zgodnie z realizowaną strategią, kolejne dwa lata i planowane projekty zwiększą łączną wartość powierzchni handlowej całej grupy do blisko 65 000 mkw. GLA. Swoje portfolio Womak planuje także poszerzyć o rynek domów senioralnych.