SAVI GROUP

Generalny Wykonawca

Informacje o firmie:

Spółki SAVI GROUP tworzą grupę budowlaną zajmującą się GENERALNYM WYKONAWSTWEM inwestycji kubaturowych. Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie procesu inwestycyjnego: od projektowania inwestycji, poprzez wykonanie stanu surowego, po całkowite wykończenie obiektów „pod klucz” oraz odbiory końcowe. Wprowadzamy procesy optymalizacji, których celem jest usprawnienie naszej struktury organizacyjnej, jakości usług oraz rozwiązań technicznych i finansowych proponowanych naszym klientom. Potrzeby klientów są dla nas priorytetem, razem z nimi poszukujemy niestandardowych rozwiązań, reagujemy niezwłocznie na feedback klientów, pomagając im odnieść sukces w przedsięwzięciach biznesowych.

Zakres oferty:

Od 20 lat rozwijamy nasz potencjał wykonawczy, w efekcie czego naszym klientom możemy zaoferować wyspecjalizowane, kompleksowe usługi w obszarze prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych i projektowych dla wszystkich branż.

 • opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień w świetle przepisów i norm budowlanych,
 • optymalizacja rozwiązań projektowych i technicznych,
 • opracowanie projektu wykonawczego wszystkich branż,
 • koordynacja międzybranżowa projektu,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • fachowa realizacja prac wszystkich branż,
 • zarządzanie procesem budowlanym, w tym koordynację międzybranżową, terminowość realizowanych robót, koordynację zamówień i dostaw materiałów,
 • nadzór nad jakością wykonywanych prac,
 • kontrola kosztów budowy oraz optymalizacje projektowo-techniczne,
 • prowadzenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego,
 • przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywania prac,
 • państwowe odbiory częściowe i końcowe,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Dane kontaktowe:

NazwaSAVI Sp. z o.o.
Adres biura (ulica)ul. Wołowska 2
Adres (kod i miasto)55-120 Oborniki Śląskie
Telefon71 388 93 00
Faks71 388 93 01
E-mailsavi@savi.com.pl