FPP: Wynajmujący nadal chcą budować relacje z najemcami z pozycji siły

Najważniejszą wartością dla najemców są partnerskie umowy najmu – Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).