Dołącz do Multiwywiadów z ekspertami!

Zaprezentuj swój punkt widzenia i opinię w czterech dedykowanych publikacjach branżowych w 2023 roku!

CO PROPONUJEMY?

Redakcja Magazynu Galerie Handlowe Online proponuje Państwu udział w cyklu publikacji tematycznych i związany z nim pakiet komentarzy eksperckich, oscylujący wokół zagadnień redakcyjnych, poruszanych na łamach  kolejnych wydań e-pisma. Multiwywiady, na łamach których wypowiadali się będą przedstawiciele czołowych polskich brandów i firm, pojawiają się co kwartał, w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień, a ich treści promowane będą wśród zarządców i managerów 1200 centrów handlowych i sieci sklepów detalicznych w Polsce, a także firm otoczenia biznesowego. Wszystkie opinie eksperckie mają również swoje reemisje w portalach internetowych wydawnictwa (Galeriehandlowe.pl / Magazyngalerie.pl), a także na profilach redakcyjnych w serwisie Linked IN, dla łącznie ponad 60.000 odwiedzających. Tematykę publikacji i pytania znajdziecie Państwo poniżej.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy do współpracy przedstawicieli centrów handlowych odpowiedzialnych za fundamentalne aspekty dotyczące funkcjonowania obiektu – od zarządzania, przez komercjalizację, aż po marketing i komunikację B2C. Zachęcamy także właścicieli i osoby zarządzające sieciami sklepów detalicznych oraz osoby odpowiedzialne za rozwój punktów sprzedaży i komunikację z klientami! Udział powinni wziąć przede wszystkim:

 

 • Dyrektorzy centrów handlowych
 • Eksperci firm świadczących usługi dla sektora RETAIL i nieruchomości handlowych
 • Eksperci ds. badań i analiz nieruchomości handlowych
 • Menadżerowie marketingu galerii handlowych
 • Przedstawiciele działów komercjalizacji
 • Osoby zarządzające sieciami sklepów detalicznych
 • Menadżerowie ds. rozwoju sieci sprzedaży
 • Eksperci sektora handlu i nieruchomości handlowych

 

MARKI OBECNE W PUBLIKACJACH:

DO KOGO TRAFIA PRZEKAZ?

Magazyn Galerie Handlowe dystrybuowany w wersji ONLINE do ponad 10000 menadżerów sektora handlu i nieruchomości handlowych w całej Polsce, w tym również firm świadczących usługi dla branży RETAIL. Odbiorcami Magazynu są głównie:

 • właściciele obiektów handlowych
 • firmy zarządzające galeriami handlowymi
 • firmy odpowiedzialne za komercjalizację powierzchni handlowo-usługowych
 • właściciele sieci sklepów detalicznych
 • departamenty rozwoju sieci sprzedaży
 • agencje ochrony
 • agencje marketingu i komunikacji
 • firmy utrzymania technicznego budynków komercyjnych
 • właściciele sieci gastronomicznych
 • zarządcy klubów fitness
 • firmy budowlane
 • pracownie architektoniczne
 • prywatni właściciele sklepów detalicznych
 • operatorzy logistyczni i transportowi
 • eksperci sektora handlu i nieruchomości handlowych

TEMATYKA I PYTANIA

Poruszane na łamach Magazynu Galerie Handlowe Online zagadnienia oscylują wokół tematów związanych z funkcjonowanie centrów handlowych i branży handlu detalicznego w Polsce, koncentrując się na aktualnych trendach i rynkowych, strategii funkcjonowania oraz rozwoju kluczowych przedsiębiorstw.


MARZEC 2023:

Nowoczesny Klient – Nowoczesny Sklep, czyli o czym warto pamiętać w projektowaniu i aranżacji przestrzeni handlowej?

Współczesny klient to osoba niezwykle wymagająca i coraz bardziej świadoma swoich potrzeb. Poszukuje destynacji zakupowych, które zapewnią mu kompleksową i nowoczesną obsługę, a także dostosowane do jego indywidualnych preferencji produkty i usługi oraz technologie oszczędzające czas, czy ułatwiające proces zakupowy. W publikacji przyjrzymy się nowoczesnym miejscom zakupowym, które potrafią sprostać oczekiwaniom współczesnych konsumentów i zapewnić im niezapomniane doświadczenie zakupowe. Przedstawimy przykłady interesujących konceptów sklepowych i nieruchomości handlowych, które wyróżniają się interesującym designem, innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, czy nowoczesnym podejściem do obsługi klienta, a także omówimy kluczowe czynniki, które pozwalają się wyróżnić na tle konkurencji.

 

Zaproszeni do rozmowy eksperci odpowiedzą m.in. na poniższe pytania:

 • W jaki sposób projektowanie przestrzeni handlowych może wpływać na doświadczenie zakupowe klientów?
 • Czy nowoczesne sklepy i obiekty handlowe muszą być bardzo nowoczesne pod względem architektonicznym i technologicznym, czy też mogą być równie skuteczne, jeśli są bardziej tradycyjne w swoim wyglądzie? Jakie są dzisiejsze oczekiwania klientów w tym aspekcie i co wynika z Państwa obserwacji?
 • W jaki sposób nowoczesne rozwiązania technologiczne budują zaangażowanie konsumentów podczas zakupów?
 • Czy aspekty i technologie takie jak np. sklepy bez kasjerów, automatyczne systemy zbierania zamówień, personalizacja i sugerowanie oferty są przyszłością handlu i mogą znacząco wpłynąć na decyzje konsumentów o zakupie w danym miejscu?

 


 

CZERWIEC 2023

Marketing centrum handlowego i sklepów detalicznych – trendy, narzędzia, strategie

Handel to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki, a centra handlowe i sklepy detaliczne stanowią jej nieodłączny element. Aby osiągać jak najlepsze wyniki, takie miejsca muszą być odpowiednio zarządzane, a ich marketing powinien być skuteczny i dostosowany do aktualnych trendów rynkowych i potrzeb klientów. W artykule przyjrzymy się bliżej marketingowi centrum handlowego oraz sieci sklepów detalicznych, a zaproszeni eksperci opowiedzą o stosowanych przez siebie narzędziach, realizowanych strategiach w tej branży oraz przedstawią aktualne trendy, które warto brać pod uwagę podczas planowania działań marketingowych.

 

Z publikacji dowiesz się m.in.

 • Jakie są obecnie najważniejsze narzędzia marketingowe stosowane przez centra handlowe i w sklepy detaliczne i jakie są najefektywniejsze sposoby ich wykorzystania?
 • Na jakie aspekty i trendy rynkowe warto dziś zwrócić uwagę podczas planowania działań marketingowych?
 • Które akcje promocyjne przyciągają najefektywniej konsumentów do obiektów handlowych i sklepów detalicznych?
 • Czy proces komunikacji centrum handlowego i sklepów detalicznych jest dziś bardziej skuteczny online, czy też z wykorzystaniem tradycyjnych kanałów reklamowych?

 


WRZESIEŃ 2023

Edukacja, zaangażowanie społeczne i ekologia, czyli CSR i ESG w branży handlu i nieruchomości handlowych?

W sektorze handlu i nieruchomości handlowych, ESG staje się coraz ważniejsze, ponieważ zarówno konsumenci jak i inwestorzy zaczynają być bardziej świadomi i zainteresowani zrównoważonym i odpowiedzialnym działaniem przedsiębiorstw. ESG oznacza, że firmy te muszą działać w sposób odpowiedzialny pod względem środowiskowym, społecznym i zgodnie z dobrymi praktykami zarządzania i kontroli, minimalizując swój wpływ na środowisko naturalne, a także dbając o dobro swoich pracowników, klientów i lokalnej społeczności. W ostatnich latach coraz więcej sieci sklepów i nieruchomości handlowych zaczyna dostrzegać korzyści płynące z prowadzenia działań tego typu i decyduje się na ich realizację. W artykule przyjrzymy się przykładom działań ESG w branży handlowej i nieruchomościach handlowych oraz omówimy ich korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla społeczeństwa. Przedstawimy również wyzwania, z jakimi muszą zmierzyć się przedsiębiorcy chcący prowadzić działania w tym aspekcie.

 

Uczestnicy rozmowy postarają się udzielić odpowiedzi na poniższe zagadnienia:

 • W jaki sposób ESG jest rozumiany dzisiaj w branży handlu i nieruchomości handlowych? Jakie są główne cele i przejawy tego zjawiska w branży i Państwa działaniach?
 • Jak ważnym elementem w branży handlu i nieruchomości handlowych jest ekologia i jakie są najważniejsze aspekty, na które należy zwrócić uwagę w tej kwestii? Czy Państwa firma mierzy efekty swoich działań w tym zakresie i jakie są najważniejsze wskaźniki, na które zwracacie uwagę?
 • W jaki sposób Państwa obiekt / sieć handlowa edukuje swoich klientów i pracowników w zakresie eko-odpowiedzialności?
 • Czy handel przyszłości będzie jeszcze bardziej zorientowany na działania ESG i jakie są najważniejsze wyzwania z tym związane?

 


GRUDZIEŃ 2023

Profesjonalne zarządzanie i 100% komercjalizacja

Odpowiednie zarządzanie nieruchomością handlową od zawsze stanowi klucz do osiągnięcia sukcesu, jak najlepszych wyników finansowych oraz zadowolenia klientów. W publikacji przyjrzymy się zmieniającym się trendom rynkowym w zakresie metod zarządzania, poruszając kluczowe elementy tego procesu oraz podpowiadając, jakie narzędzia i metody są najskuteczniejsze w osiąganiu zamierzonych celów. Przedstawimy również przykłady nieruchomości handlowych, które są profesjonalnie zarządzane oraz wyjaśnimy, co było kluczem do ich sukcesu.

 

Zaproszeni eksperci odpowiedzą m.in. na poniższe pytania:

 • Jak bardzo specjalistycznej wiedzy i kompetencji wymaga w dzisiaj zarządzanie nieruchomością handlową, aby obiekt był w pełni skomercjalizowany i atrakcyjny dla konsumentów?
 • W jaki sposób centra handlowe mogą dziś efektywnie przyciągać najemców i jakie są obecnie najlepsze sposoby na zwiększenie atrakcyjności takich miejsc dla sieci sklepów detalicznych?
 • W jaki sposób obiekty handlowe mogą dostosować się do aktualnych potrzeb najemców oraz jakie są najważniejsze kryteria, które najemcy biorą pod uwagę podczas wyboru lokalizacji?

 

 • DNI
 • GODZIN
 • MINUT
 • SEKUND

Wydarzenie minęło

Poznaj opinię o naszych mediach

Napisz do nas i dołącz do Rady Programowej na 2023 rok!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z przesyłanym zapytaniem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest CentraNet s.c. z siedzibą przy ul. Wronczyńskiej 10, 60-102 Poznań, NIP: 779-229-41-26. REGON: 300383836. Szczegółowe informacje związane z zakresem wykorzystania udostępnionych danych zawarte są TUTAJ