Poznaj najlepszy magazyn biznesowy dedykowany kluczowym ekspertom sektora RETAIL

NEWS

Czytaj informacje o działalności rozwojowo marketingowej centrów handlowych, firm sektora RETAIL
oraz właścicieli i zarządców związanych z rynkiem nieruchomości komercyjnych w Polsce.


O Magazynie

Magazyn B2B Galerie Handlowe to lider prasy branżowej w obszarze działalności centrów i sieci handlowych w Polsce. Periodyk stanowi przegląd najważniejszych opinii kluczowych przedstawicieli sektora handlowego i nieruchomości handlowych, a także gromadzi wywiady, felietony i publikacje eksperckie związane z funkcjonowaniem branży, trafiając do decydentów, działów marketingu i ekspansji branży handlowej i nieruchomości handlowych w całej Polsce.

Tematyka:

 • Wywiady z kluczowymi firmami w branży handlu i nieruchomościach handlowych
 • Opinie, komentarze i felietony eksperckie
 • Rozwój i ekspansja sieci sklepów detalicznych
 • Działalność polskich centrów handlowych
 • E-commerce i rozwiązania technologiczne w handlu i nieruchomościach
 • Aspekty prawne
 • Marketing i komunikacja z klientami
 • Trendy gospodarcze i ekonomiczne
 • Analizy, rankingi, badania

Dystrybucja:

 • Wersja ONLINE dostępna na stronie www.magazyngalerie.pl
 • Wysyłka do odbiorców przez wewnętrzne newslettery wydawnictwa
 • Promocja w mediach społecznościowych B2B wydawnictwa

Odbiorcy:

 • Właściciele i zarządcy blisko 750 obiektów handlowych w Polsce
 • Właściciele i działy marketingu oraz rozwoju ponad 500 sieci sklepów detalicznych
 • Firmy produkcyjne i usługowe
 • Firmy otoczenia biznesowego, świadczące usługi dla branży (blisko 10.000 odbiorców B2B)

10000

najważniejszych odbiorców B2B
- CEO, dyrektorzy i managerowie rynku RETAIL

500

największych najemców
sieciowych - działy rozwoju i osoby zarządzające

750

właściciele i zarządcy 750 centrów i galerii handlowych w Polsce

80-100

stron najważniejszych branżowych informacji sektora RETAIL

4

kluczowe wydania w roku dystrybuowane do najważniejszych osób w branży

Eksperci

Na łamach Magazynu Galerie Handlowe Online wypowiadają się eksperci branżowi oraz przedstawiciele środowisk niezależnych i biznesowych, świadczących usługi dla sektora RETAIL, prezentując swój punt widzenia oraz opinie w kontekście aktualnie panujących trendów rynkowych i branżowej problematyki, opisywanej w autorskich publikacjach naszych dziennikarzy.

Magdalena Kowalak

Prezes Spółki Zarządzającej

CH Stary Browar

wypowiedzi

Anna Szcześniak

St. Specjalista ds. Marketingu

NoVa Park

wypowiedzi

Wojciech Tulwin

Dyrektor ds. Marketingu i PR

Recman

wypowiedzi

Jarosław Wasiłek

Dyrektor Działu Komercjalizacji

CD Locum

wypowiedzi

Maciej Ptaszyński

Dyrektor Generalny

Polska Izba Handlu

wypowiedzi

Jerzy Osika

Prezes

Promedia

wypowiedzi

Rafał Mastalerz

Dyrektor Zarządzający

eSmoking World

wypowiedzi

Dariusz Sinkiewicz

Dyrektor Zarządzający ds. handlowych i innowacji

Lagardère Travel Retail w Polsce

wypowiedzi

Reklama

Komentarze ekspertów

Poznaj komentarze i opinie ekspertów stale współpracujących z naszym wydawnictwem. Plany rozwoju przedsiębiorstw, nowe produkty, analizy rynkowe, strategie działań i podsumowania osiągnieć okiem liderów zarzadzających kluczowymi firmami w branży RETAIL.

Wywiady z Ekspertami

Magazyn Galerie Handlowe to przede wszystkim wywiady z najważniejszymi ekspertami sektora RETAIL. Zarządcy i właściciele kluczowych brandów opowiadają o swoich osiągnięciach, dzielą się punktem widzenia dotyczącym kondycji rynku i branży, a także komunikują o planach rozwoju zarządzanych przez siebie przedsiębiorstw. Wśród naszych rozmówców znaleźli się m.in:

Reklama

Promocja kluczowych wydarzeń

Na łamach magazynu publikowane są także artykuły opisujące działania rozwojowe najważniejszych podmiotów sektora handlu i nieruchomości handlowych. Informacje o modernizacjach obiektów handlowych, zwarcie nowych umów najmu, wprowadzeniu na rynek kolejnych produktów czy podsumowania roku – to nieliczne powody do komunikacji w branży.

101. wydanie Magazynu Galerie Handlowe Online: grudzień -luty 2023/2024

W najnowszym numerze chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na dynamiczny rynku e-mobility i segmentu ładowarek elektrycznych w Polsce, a także zastanowić się nad ich wpływem na rynek nieruchomości handlowych. Zjawisko to staje się coraz bardziej zauważalne i istotne, szczególnie w kontekście przyszłego wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych na rok 2024, ustanowionego przez AFIR. Ponadto Państwa uwadze polecamy jak zawsze ciekawe rozmowy dedykowane – tym razem z ekspertami firm: Budimex Mobility, Elomoto, Hörmann Polska, Asekol, Wisag, Graffico, a także Artimod S.A., będącej właścicielem marki Inoplex. Zapraszamy do lektury.

 

czytaj więcej

Wcześniejsze wydania

SHOPPING
MALL
MARKETING

SHOPPING MALL MARKETING to branżowy, roczny projekt wydawniczy o tematyce związanej z zarządzaniem, marketingiem i komunikacją w branży handlu i nieruchomości handlowych - przygotowany przez Redakcję Magazynu GALERIE HANDLOWE. Projekt skierowany jest do dyrektorów zarządzających oraz menadżerów marketingu sektora handlu i nieruchomości handlowych, zarządzających portfelem 700 obiektów handlowych i ponad 900 sieci sklepów detalicznych w całej Polsce! To jedyny w roku PRESTIŻOWY I KATALOGOWY PROJEKT, w którym wywiady, opinie i komentarze kluczowych ekspertów stanowią doskonałe źródło wymiany informacji w zakresie zdobytych doświadczeń i oferowanych rozwiązań na polu komunikacji B2C.

więcej o projekcie

Skontaktuj się z nami! Zapytaj o dostępne formy promocji!
tel. 608-388-128 | e-mail: redakcja@magazyngalerie.pl

  Portal Galeriehandlowe.pl to branżowy serwis informacyjny o działalności centrów i sieci handlowych w całej Polsce. Gromadzi informacje o funkcjonowaniu galerii, umowach najmu, rozwoju sieci handlowych oraz porusza kwestie gospodarcze, finansowe i ekonomiczne, związane z sektorze RETAIL.

  Retail Database “ tematyczna platforma informacyjno bazodanowa, stanowiąca przegląd działalności całego sektora RETAIL. Tysiące publikacji z możliwością filtracji oraz baza danych centrów handlowych, najemców i budowanych inwestycji wraz z listą imiennych kontaktów do ich przedstawicieli.

  SHOPPING MALL MARKETING 2019 to 8. edycja projektu wydawniczego o tematyce marketingowej, przygotowanego przez Redakcję Magazynu GALERIE HANDLOWE i skierowanego do dyrektorów zarządzających oraz menadżerów marketingu 1000. centrów i sieci handlowych.