Dziewięciu na dziesięciu detalistów spodziewa się wzrostu przychodów w 2024 roku

Chociaż inflacja i wysokie koszty funkcjonowania nadal stanowią główne wyzwania dla firm detalicznych, to branża zdaje się z optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość. Jak wynika z raportu “Global Retail Outlook 2024”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte siedmiu na dziesięciu badanych spodziewa się wzrostu marż w trakcie najbliższych miesięcy. Kluczową kwestią z punktu widzenia zdolności firm do generowania wartości będzie umiejętność wykorzystania sztucznej inteligencji w codziennej działalności.


Pod koniec 2023 r. Deloitte przeprowadził ankietę wśród 200 przedstawicieli sektora detalicznego pochodzących z Europy, Stanów Zjednoczonych oraz krajów Azji i Pacyfiku. W ramach badania pytano o nastroje, kluczowe wyzwania oraz prognozy dotyczące najbliższej przyszłości branży. Wnioski zostały zaprezentowane również podczas tegorocznej edycji konferencji „Poland & CEE Retail Summit”.

Optymizm mimo inflacji

Według uczestników badania obszarem, który stwarza obecnie najwięcej wyzwań dla sektora detalicznego jest inflacja. Konieczność zarządzania rosnącymi kosztami przy jednoczesnej presji na obniżenie cen stanowi priorytet na 2024 r. dla co trzeciego ankietowanego. Uczestnicy badania w najbliższym miesiącach zamierzają się także skupić na zwiększeniu odporności łańcuchów dostaw (23 proc. odpowiedzi). Z kolei 22 proc. badanych planuje podjąć działania na rzecz transformacji w stronę zrównoważonego rozwoju. Taki sam odsetek stanowią odpowiedzi wskazujące na dążenie do zwiększenia udziału w rynku. Równo co piąty ankietowany w 2024 r. zamierza skupić się na utrzymaniu bądź zwiększeniu swojej marży operacyjnej.

Mimo wielu wyzwań i niepewności przedstawiciele sektora detalicznego optymistycznie patrzą w najbliższą przyszłość. Na pytanie dotyczące oczekiwań w obszarze przychodów 90 proc. badanych stwierdziło, że spodziewa się wzrostów w tym obszarze. Najczęściej wskazywanym poziomem przyrostu wpływów był zakres od 1 do 4 proc. (średnio 67 proc. odpowiedzi). Co więcej, znaczna część przedstawicieli firm detalicznych zakłada również wzrost w obszarze marży operacyjnej – tego typu odpowiedzi udzieliło trzech na czterech ankietowanych. W zależności od regionu od 18 do 26 proc. badanych zakłada brak zmian w tym obszarze.

– Po latach funkcjonowania w warunkach wysokiej inflacji sektor detaliczny nauczył się jak skutecznie działać w środowisku rosnących cen. Przykładem dostosowania się branży do czynników zewnętrznych jest zwrot w stronę e-handlu, jak również rozwój segmentów zapewniających najwyższe marże. W połączeniu z prognozowaną poprawą sytuacji gospodarczej sektor wyraża optymizm co do najbliższej przyszłości. Branża powinna jednak pamiętać, że długofalowo kluczowym czynnikiem z punktu widzenia konkurencyjności jest zdolność do tworzenia innowacji, mających na celu poprawę doświadczeń zakupowych klienta – mówi Bartek Bobczyński, partner, Consumer Industry, Deloitte.

AI szansą dla sektora

Roli nowoczesnych technologii w rozwoju sektora detalicznego poświęcone zostało jedno z wystąpień ekspertów Deloitte biorących udział w ostatniej edycji konferencji „Poland & CEE Retail Summit”. W ramach wystąpienia otwierającego wydarzenie Irena Cerovina, dyrektor, lider sektora CE Retail, Deloitte opowiadała o generatywnej sztucznej inteligencja i jej wpływie na przyszłość branży.

Ekspertka podkreśliła, że AI powinno się obecnie postrzegać nie jako wschodzący trend, ale jako czynnik, który obecnie w największym stopniu determinuje konkurencyjność firm detalicznych. W jej ocenie nowa technologia oferuje szereg możliwości w zakresie rozwiązywania problemów specyficznych dla danej branży, takich jak m.in. poprawa doświadczeń konsumentów czy generowanie cyfrowych treści. Podkreślony został także wpływ nowej technologii na takie czynniki jak produktywność firm detalicznych czy możliwości w zakresie tworzenia treści. Zaznaczając rolę, jaką generatywna AI odgrywa w procesie automatyzacji procesów prelegentka przytoczyła szereg przykładów wskazujących na największą zaletę nowej technologii, jaką jest jej znaczenie w procesie tworzenia innowacji produktowych.

– Perspektywa sektora detalicznego jako branży kształtowanej przez sztuczną inteligencję to nie kwestia przyszłości, a obecna rzeczywistość. Możliwości jakie oferuje sprawiają, że te firmy, które jako pierwsze postawią na rozwój narzędzi opartych o AI w niedalekiej przyszłości mogą stać się faktycznymi liderami branży. Detaliści nie powinni więc poprzestawać na teoretycznych rozważaniach dotyczących sposobu wykorzystania tej technologii, ale także podjąć faktyczne działania w zakresie wykorzystania AI. Tylko w ten sposób będą oni bowiem w stanie dołączyć do grona liderów w zakresie innowacji, efektywności operacyjnej czy doświadczeń konsumenckich – mówi Irena Cerovina.

Źródło: Deloitte

Fotografia: Envato

Data publikacji: 15 kwietnia 2024