ESG i CSR w Galerii Łódzkiej czyli skróty, które nie chodzą „na skróty”

Dziś centra handlowe to nie tylko obiekty handlowo-usługowe. To miejsca, od których oczekuje się podejmowania realnych działań, mających mierzalny wpływ na środowisko czy lokalną społeczność. Skoro klienci dokonują zmian w zakresie stylu życia, chociażby segregując śmieci, takich samych, świadomych działań oczekują od obiektów, które wpisane są w ich codzienny kalendarz. Co więcej, zmienił się też układ sił. Klienci nie są już wyłącznie obserwatorem oczekującym zmian w obiekcie handlowym, ale sami te zmiany prowokują i współtworzą. W ten sposób obie strony kreują przyjazne środowisko zakupowe, budowane w oparciu o potrzebę zrównoważonego rozwoju.


EGS, czyli Ewidentnie Super Galeria

Chociaż skrót ESG pochodzi od angielskiego Enviromental Social Governance, mógłby być rozumiany w bardziej kolokwialny sposób. Obiekt „jest super”, jeśli odpowiada potrzebom klientów, ale również, kiedy przyjęte przez centrum cele ekologiczne są mierzalne. Społeczny filar obejmuje nie tylko etykę pracy, ale również zaangażowanie społeczne. Prekursorem ESG jest koncepcja CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu.

Odpowiedzialność społeczna jest wpisana w DNA naszej firmy. Podejmowane przez nas inicjatywy prowadzimy zawsze wspólnie z naszymi klientami. Wierzymy, że tylko takie działania mają sens. Łatwo jest ustalić cel i spełnić go np. wspierając działanie finansowo. Jest to jednak jednorazowe rozwiązanie, które nie buduje świadomości. Wierzymy, że angażując naszą społeczność, wszyscy uczymy się długofalowo „korzystać z wędki”. Przykładem takiej akcji może być cykliczne wydarzenie „Uszyj Jasia”, podczas którego, wraz z klientami naszego centrum, szyjemy poszewki dla lokalnych szpitali dziecięcych. Czy moglibyśmy zamówić produkt i przekazać go szpitalom? Oczywiście, ale nie tak tworzy się zaangażowaną społeczność. Świadomość i wyrabianie dobrych nawyków to prawdziwe zapalniki zmian. Ukwiecając najbliższe otoczenie, prowadząc warsztaty ekologiczne lub zgniatając butelki plastikowe w ramach akcji „Cel na ekologię” pokazujemy, jak małe zmiany nawyków przynoszą globalne efekty. Tylko wspólny dialog z naszymi klientami sprawi, że działania prospołeczne nie będą jedynie sloganem. – mówi Beata Stefańska, dyrektor Galerii Łódzkiej.

Podaj mi miarkę
ESG jest jednak szerszym pojęciem i wymaga od firm stworzenia polityki społecznej pozwalającej na mierzalną weryfikację przyjętych założeń. Jednym z aspektów może być np. zużycie energii.

Podczas modernizacji Galerii Łódzkiej postawiliśmy m.in. na energooszczędne oświetlenie, które w znacznym stopniu wpłynęło na niższy pobór energii a tym samym na obniżenie kosztów. Myśląc wielokierunkowo o ESG, nie należy pomijać również jego wymiaru społecznego, np. działań na rzecz pracowników. Stworzenie przyjaznego środowiska pracy, np. poprzez wprowadzenie służbowego parkingu rowerowego w obiektach handlowych, to małe, ale jakże ważne działanie. Jakkolwiek banalnie to zabrzmi, duże zmiany zaczynają się od małych kroków. – dodaje Beata Stefańska.

Bądź zmianą to slogan, który utrwalił się w masowej świadomości. O ile CSR ma wymiar społeczny i marketingowy, to ESG jest wymierną i mierzalną wartością dla firm oraz lokalnego środowiska.

Źródło: Galeria Łódzka

Fotografia: Galeria Łódzka

Data publikacji: 29 sierpnia 2023