Galeria Kazimierz

Galeria Kazimierz otwiera Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców

W Galerii Kazimierz w Krakowie rozpoczął działalność nowy Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców. Jest to miejsce, w którym uchodźcy przybyli do stolicy Małopolski mogą liczyć na profesjonalne i w pełni bezpłatne porady. Punkt obsługują przedstawiciele Fundacji Internationaler Bund Polska, będącej operatorem Centrum Wielokulturowego, w ramach którego działa wiele instytucji, urzędów i organizacji pozarządowych.


W związku z obecnie trudną sytuacją w Ukrainie, Galeria Kazimierz otwiera na swoim terenie Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców, którzy potrzebują kompleksowych porad z różnych dziedzin umożliwiających im swobodne życie w naszym kraju.

Otwarcie Punktu to wynik wspólnej inicjatywy krakowskiego Centrum Wielokulturowego oraz Galerii Kazimierz. Jest to także kolejna forma pomocy dla obywateli Ukrainy zorganizowana przez oba podmioty.

Punkt Informacyjny czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 9-19. Na miejscu osoby potrzebujące mogą liczyć na bezpłatną pomoc prawną czy psychologiczną, a także pozyskać informacje na temat dostępnych ofert pracy dla obcokrajowców. W Punkcie odbywać się będą również liczne warsztaty ułatwiające życiowy start, np. kursy językowe czy zajęcia z przygotowania CV.

– Dodatkowa lokalizacja Punktu pozwoli nam na zwiększenie zarówno liczby obsługiwanych obcokrajowców, ale także da nam szansę na zgromadzenie w jednym miejscu szeregu specjalistów. Pozwoli to uchodźcom na pozyskanie pełniejszej wiedzy zarówno w zakresie prawnym, jak i w poszukiwaniu pracy oraz innych tematów dotyczących czynności dnia codziennego. W Punkcie będą mieli swoje dyżury prawnicy, psycholodzy, a także będzie można umówić się z asystentem, który pomoże w załatwieniu wielu różnych spraw w Krakowie – mówi Maria Wojtacha, dyrektor Internationaler Bund Polska, operatora Centrum Wielokulturowego w Krakowie.

– Widzimy, że nasza pomoc jest potrzebna, a co za tym idzie, poszukujemy rozwiązań, aby ją zapewnić. Dotychczas przeprowadziliśmy szereg działań z myślą o obywatelach Ukrainy przyjeżdżających do Krakowa – zbiórki odzieży i żywności, wsparcie w postaci posiłków czy organizacja powierzchni magazynowych. Wszystkie te inicjatywy powstały we współpracy z krakowskim Centrum Wielokulturowym. Cieszymy się, że także tym razem możemy współtworzyć tak ważną inicjatywę, jaką jest działalność Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców na terenie Galerii Kazimierz. Jesteśmy przekonani, że dzięki pomocy specjalistów obsługujących Punkt, obywatele Ukrainy i nie tylko, będą mogli uzyskać wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą im lepiej odnaleźć się w naszym mieście i zupełnie nowej dla nich rzeczywistości – dodaje Beata Jankowska, dyrektor Galerii Kazimierz w Krakowie.

25 maja z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców w Galerii Kazimierz podpisane zostało także porozumienie o współpracy na rzecz wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy. Porozumienie zawarto między: Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Fundacją Internationaler Bund Polska, organizatorem Centrum Wielokulturowego w Krakowie i Fundacją Zustricz. Podejmowane w ramach porozumienia działania mają na celu zapewnienie specjalistycznych i kompleksowych porad udzielanych obywatelom Ukrainy, między innymi w zakresie podjęcia pracy lub przekwalifikowania się.

W działalność Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców zaangażowane są także inne organizacje i instytucje pozarządowe, takie jak Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, JCC, oraz jednostki publiczne, których przedstawiciele będą również udzielać porad, m.in.: Urząd Miasta Krakowa, Krakowskie Centrum Świadczeń czy Państwowa Inspekcja Pracy.


Sesje fotograficzne centrów handlowych i sklepów – zobacz zdjęcia!

Źródło: Galeria Kazimierz

Fotografia: Galeria Kazimierz

Data publikacji: 27 maja 2022