Omnibus w branży RETAIL - Grupa Progres

Grupa Progres: Omnibus z branży retail menedżerem przyszłości

Shopping Mall Marketing 2020

Dzisiejszy rynek stawia nowe wymagania wobec menedżera, który w relacji z zespołem musi połączyć kilka obszarów. Oczekiwania wobec niego są tym wyższe, im bardziej branża poddawana jest ciągłym przeobrażeniom, takim jak te zachodzące w sektorze retail, gdzie menedżer musi posiadać specyficzne kompetencje i ciągle udoskonalać swoje umiejętności, by wykonywać ten zawód w przyszłości, gdy ulegnie on diametralnej zmianie – podkreśla Magdalena Białek, Kierownik Regionu Rekrutacji Stałych Grupa Progres

Magdalena Białek, Grupa Progres: Szukając przepisu na idealne strategie i metody zarządzania zespołem, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie cele stawia przed menedżerem organizacja oraz otoczenie zewnętrzne, w którym osadzona jest firma. Dzisiejszy lider w relacji z zespołem łączy kilka obszarów, tj. wykorzystanie potencjału grupy, stałe poszukiwanie wyjątkowych kompetencji na rynku oraz umiejętne budowanie relacji, stale pobudzających zaangażowanie pracowników w proces realizacji wspólnych celów.

Branże takie jak retail, które przechodzą ciągłą rewolucję, muszą poszukiwać specyficznych kompetencji wśród swoich pracowników. Jedną z kluczowych jest umiejętność funkcjonowania w trybie ciągłej zmiany, która budzi obawy. W związku z tym aktualne strategie zarządzania stale przekształcającymi się zespołami muszą definiować sposoby na budowanie poczucia bezpieczeństwa i redukować niepewność. Receptą może być strategia zarządzania przez Empowerment, czyli budowanie zaangażowania poprzez przekazanie części władzy i odpowiedzialności w ręce pracowników. Wymaga to jednak wzajemnego zaufania w relacjach zawodowych oraz przemodelowania wielu płaszczyzn w danej firmie, np. dostępu do informacji, organizacji spotkań, metod komunikacji wewnętrznej itd. Co więcej, liderzy przyszłości muszą wiedzieć, że niwelowanie obaw oraz efektów poczucia ciągłej zmiany jest możliwe, jeśli firma działa według transparentnie komunikowanych zasad, które mają zastosowanie bez wyjątków.

Kompetencyjne metamorfozy menedżera

W ostatnich latach sektor retail bardzo dynamicznie rozwijał kanał sprzedaży nowoczesnej i odchodził od rozwoju kompetencji menedżerskich w kanale tradycyjnym. Przy wyborze menedżera istotna stała się kompleksowa wiedza z zakresu trade-marketingu, wsparcia sprzedaży czy zarządzania kategorią produktów, a także stała współpraca z agencjami reklamowymi. Niestety na rynku nadal brakuje kandydatów posiadających wiedzę i doświadczenie w takich kanałach dystrybucji jak e-commerce, mimo że maleje zapotrzebowanie na menedżerów dedykowanych do rynku tradycyjnego.

Retail jest branżą, która działa w otoczeniu ciągłych zmian preferencji klientów i ogromnej konkurencyjności proponowanych rozwiązań. W związku z tym wyzwaniem nowoczesnej sprzedaży jest maksymalne zbliżenie się do potrzeb odbiorców oferty w czasie rzeczywistym, kiedy sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Podobna zmienność i elastyczność muszą cechować menedżerów, do których należy podążanie za trendami oraz zwinne zarządzanie usługą. Trzeba mieć świadomość, że obecny rynek konsumentów wymaga od organizacji, a co za tym idzie również od jej liderów, umożliwienia takiego modelu zakupu towaru, który będzie dostosowany do jego oczekiwań. Klient nie chce odczuwać różnic bez względu na to, z jakiego kanału korzysta – tradycyjnego czy online, nie chce też mieć problemów przy składaniu reklamacji lub dokonywaniu zwrotów. Sprostanie tego typu oczekiwaniom spoczywa na barkach menedżera.

Jakie jeszcze kompetencje są pożądane u lidera w sektorze retail? Myślę, że połączenia umiejętności analitycznych i komunikacyjnych. Poprzeczkę podnosi oczekiwanie związane ze sprawnym oraz przemyślanym zarządzaniem zespołem, tj. delegowanie, motywowanie, wyznaczanie i rozliczanie celów. Oczywiście nowoczesny menedżer to również osoba odpowiedzialna za budowanie relacji oraz negocjowanie kontraktów z sieciami handlowymi (zarówno w zakresie sieci lokalnych jak i sklepów online). Dlatego też istotna jest jego gotowość do pracy w terenie, dyspozycyjność do częstych podróży służbowych oraz znajomość języków obcych.

Era hiperpersonalizacji

Wraz z rosnącymi oczekiwaniami konsumentów związanymi z personalizacją produktów rośnie też znaczenie Big Data i sztucznej inteligencji. Firmy chcą dostarczać produkty szyte na miarę i aby to robić, muszą analizować ogromne ilości danych, co generuje duży popyt na specjalistów z obszaru Big Data oraz machine learning. Pożądany lider musi sprostać nowym wyzwaniom również w tym zakresie, powinien także mieć wiedzę i umiejętność wykorzystywania danych pozyskanych w wyniku analiz. Prognozy nie pozostawiają wątpliwości, hiperpersonalizacja i przerzucanie się nowymi pomysłami w walce o konsumenta w 2020 roku będzie wiodącym trendem i wyznacznikiem działań dla branży retail. Większość firm z tego sektora spodziewa się trudności w pozyskaniu odpowiednich pracowników z uwagi na niedobór pożądanych kompetencji. Magnesem dla potencjalnych i nielicznych kandydatów może być realna szansa rozwoju kariery oraz marka firmy. Dlatego stale rosną również nakłady na budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy i świadomość wiarygodnego empolyer brandingu.


O autorze:

Od ponad 10 lat zarządza zespołami operacyjnymi realizującymi usługi outsourcingowe dla biznesu. Prowadziła projekty doradcze i sprzedażowe dla m.in. takich organizacji jak: Infor S.A., Ruch S.A., DHL, PWN, Lisner, PwC, EY, PAIH. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w rekrutacji kandydatów na stanowiska specjalistyczne oraz menadżerskie dla firm z różnych sektorów, jak produkcja, usługi dla biznesu, dystrybucja i handel. W Grupie Progres od 2015 roku odpowiedzialna za strategię i rozwój usługi doboru personalnego dla firm. Na co dzień zarządza zespołem wyspecjalizowanych rekruterów realizujących projekty dla klientów krajowych oraz korporacji międzynarodowych. Związana z Trójmiastem i działalnością pracodawców oraz instytucji Pomorza. Obszary jej specjalizacji to wdrażanie efektywnych systemów zarządzania usługami HR oraz doradztwo biznesowe w zakresie polityki ZZL. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.

 


Zobacz inne publikacje w projekcie SMM 2020

 

Źródło: Grupa Progres

Fotografia: Grupa Progres

Data publikacji: 26 sierpnia 2020