HikVision - Potencjał drzemie w nowych technologiach

HikVision: Potencjał drzemie w nowych technologiach

Pandemia oraz związane z nią obostrzenia, które odcisnęły piętno na rynku handlu detalicznego, stały się swojego rodzaju czynnikiem mobilizującym rynek do szybszych przemian w kontekście biznesowym (rozwój e-commerce oraz omnichanel), przy dużym nacisku na rozwój inwestycji w nowe technologie.


Najbardziej widocznymi zmianami w obiektach handlowych, są wzmożone inwestycje w zaawansowane systemy liczące, pomiaru temperatury, detekcji maseczek, systemy dezynfekcyjne lub dekontaminacyjne – to pod kątem kontroli epidemiologicznej.

Z drugiej strony rosną straty ze względu na wyższy procent kradzieży, czego również przyczynkiem stała się pandemia. Podane przykłady to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, nadchodzących dużych zmian związanych z automatyzacją procesów sprzedażowych we wszystkich powierzchniach handlowych. Odpowiadając na te wyzwania, marka HikVision postanowiła uruchomić swoje zasoby R&D w celu zaprojektowania palety rozwiązań produktowych, a dodatkowo pójść o krok dalej w wyznaczaniu trendów w świecie nowych technologii.

Obecnie wraz z partnerami technologicznymi oraz klientami końcowymi, dostrzegamy wielki potencjał w zastosowaniach rozbudowanej analizy obrazu, w tym AI, technologii IOT i Bigdata, czego efektem są pierwsze w pełni autonomiczne spożywcze sklepy samoobsługowe. Tego typu rozwiązania dają świadectwo skuteczności rozbudowanych systemów wizyjnych i są podwaliną pod kolejne projekty przy zachowaniu fragmentaryzacji technologii. Duże obiekty handlowe, w tym galerie, mają inną specyfikę i wymagania, przez co kierunek rozwoju analizy obrazu jest obecnie zgoła inny. Nasza propozycja przy tym modelu skupia się wokół zwiększenia bezpieczeństwa budynku i klientów, zmniejszaniu ryzyka strat oraz zwiększeniu efektywności procesów biznesowych.

Przykładem dla zwiększenia bezpieczeństwa staje się śledzenie i alarmowanie o potencjalnych groźnych zachowaniach klientów (agresja, upadki), alarmowanie o próbach kradzieży, niekontrolowanych zatłoczeń, czy też bezpieczeństwa pojazdów na parkingach (uszkodzenia, zajętość miejsc). Efektywne kontrolowanie natężenia ruchu poprzez liczenie klientów z podziałem na strefy, mapowanie tras przejścia i kolejek, generowanie danych demograficznych podpierając się analizą twarzy, dostarcza nam wystarczającej ilości informacji w celu efektywniejszego zarządzania operacjami. Wszystkie rozwiązania i produkty dostępne w portfolio HikVision mogą działać w jednym ekosystemie, przez co dostarczane systemy są efektywne i ekonomiczne, ograniczając wymagania wobec zasobów.

Powyżej opisane funkcjonalności produktów dotyczą głównej działalności przedsiębiorstwa, czyli systemów bezpieczeństwa. To jednak nie ogranicza nas w rozwoju na kolejnych rynkach wertykalnych. Nowością na rynku Polskim są niedawno wprowadzone propozycje z dziedziny CommercialDisplay, będącej nieodłączną częścią powierzchni handlowej ze sfery digitalizacji. Podsumowując, potencjał drzemie w nowych technologiach i obecnym pędzie do automatyzacji procesów, ograniczaniu kosztów i maksymalizacji zysków.

Źródło: HikVision

Fotografia: HikVision

Data publikacji: 21 kwietnia 2022