Zwiększenie obciążeń podatkowych dotyka wszystkie gałęzie gospodarki

Podsumowanie roku w branży RETAIL – Magazyn Galerie Handlowe 01/2020

Rok 2019 minął dla przedsiębiorców pod znakiem niepewności prawnej i niejasności przepisów. Zwiększenie obciążeń podatkowych w celu bilansowania finansów publicznych dotyka oczywiście wszystkie gałęzie gospodarki – w branży retail głównymi bolączkami jest kwestia podatku od sprzedaży detalicznej, wzrostu minimalnego wynagrodzenia, a także dalsze losy tzw. zakazu handlu w niedziele – mówi dla Magazynu Galerie Handlowe – Alan Dudkiewicz, Radca prawny, Business Centre Club

W kwestii podatku handlowego doczekaliśmy się w 2019 roku wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który to uznał zapisy wprowadzające podatek, wbrew opinii Komisji Europejskiej, za nienaruszające zasady zakazu pomocy publicznej państwa. Zamieszanie związane z wyrokiem, rozbieżnością twierdzeń między polskim rządem a KE, zawieszenie stosowania podatku, postawiły firmy, których podatek potencjalnie dotyczy, przed trudnym zadaniem przygotowania się na przyszłe obciążenia, i to pomimo braku pełnej informacji o tym, jak w praktyce podatek będzie wyglądać.

Nie milknie zamieszanie i niepewność związana z zakazem handlu w niedziele.

Ogłoszone przez rząd plany radykalnego podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w perspektywie kilkuletniej wzbudziły ogromny niepokój dla zarządzających firmami, w których wynikające z przepisów minimalne wynagrodzenie jest szeroko stosowane, choćby jako punkt odniesienia dla faktycznej siatki płacowej. O ile już od początku 2020 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wzrosła dość znacząco, nadal nie da się jednoznacznie przewidzieć, czy deklaracje dalszych, jeszcze wyższych wzrostów, zostaną przekute w realne rozwiązania czy też były tylko retoryką kampanii wyborczej.

Nie milknie zamieszanie i niepewność związana z zakazem handlu w niedziele. Ten jakże istotny aspekt działalności branży retail budzi kontrowersje, co chwila pojawiają się głosy nawołujące do przywrócenia większej swobody przedsiębiorcom, równoważone przez głosy zmierzające do wręcz całkowitego wyłączenia handlu. Gracze w branży nie pozostają obojętni na obecne regulacje i szukają sposobów na taką organizację swojej działalności, która pozwoli na to, aby firma podlegała poszczególnym wyłączeniom od zakazu, przewidzianym w ustawie.
Na styku biznesu i prawa nie ma nic gorszego niż nieprzewidywalność i idący za tym brak możliwości optymalnego planowania przyszłych działań. Pozostaje liczyć na to, że rok 2020 przyniesie choćby powiew zmiany w tym zakresie.

Źródło: Magazyn Galerie Handlowe

Fotografia: BCC

Data publikacji: 27 marca 2020