Jarosław Szarfenberg_Head of Development

ATRIUM POLAND: Oprócz designu bardzo ważne są kwestie bezpieczeństwa

Pandemia przyspieszyła zmiany w obiektach o różnorodnym przeznaczeniu, w tym również w centrach handlowych – mówi dla Magazynu Galerie Handlowe Jarosław Szerfenberg, Head of Development w Atrium Poland Real Estate Management.


Jarosław Szerfenberg, Atrium Poland: W obliczu nowych wyzwań stojących przed właścicielami i zarządcami obiektów na znaczeniu zyskują otwarte, przestronne, czyli bardziej bezpieczne przestrzenie. Z drugiej strony jednak dominuje silna tendencja do tworzenia miejsc o funkcjach społecznych, integrujących, wspierających kreatywną pracę. W procesie projektowania wymaga to próby łączenia z pozoru zupełnie rozbieżnych kierunków lub rozwiązań. Należy również uwzględnić przejściowość stanu pandemii, a co za tym idzie, możliwość powrotu do sytuacji przedcovidowej.

W procesie projektowania modernizacji części wspólnych centrum handlowego staramy się zachować te elementy, które są lubiane przez ich użytkowników, czyli zapewniają im wysokie poczucie komfortu, są jasne i przestronne, odbierane jako przyjazne i przytulne. Zasady te mają podobne zastosowanie zarówno do przestrzeni korytarzy, stref food court, przestrzeni coworkingowych czy rozrywkowych, szczególnie dla dzieci. Największy nacisk kładziemy na ciągi komunikacyjne, którymi będą się przemieszczać goście centrum, tak, by zapewnić wszystkim bezpieczny dystans. Projektowane przez nas przestrzenie funkcjonalne są też większe niż kiedyś. Zarówno przestrzeń stolikowa w strefie restauracyjnej czy też chociażby coworkingowa, przy podobnej liczbie osób tam przebywających, będą zajmować obecnie większą powierzchnię. Aby zapewnić ich użytkownikom komfort spożywania posiłków bądź przyjazne warunki pracy musimy zagwarantować bezpieczną odległość dzielącą ich od pozostałych osób korzystających z tej przestrzeni.

Oprócz bezpieczeństwa bardzo ważne są oczywiście kwestie designu, estetyki i najnowszych trendów. Jednym z popularnych kierunków architektonicznych jest obfitość naturalnej zieleni i możliwie jak największy dostęp naturalnego światła. Cel ten realizujemy obecnie w modernizowanym warszawskim centrum handlowym Atrium Reduta. Rośliny działają relaksująco, wpływają na dobrą jakość powietrza oraz są doskonałą formą naturalnego wydzielania stref – co ma znaczenie również w kontekście bezpiecznego dystansu.

Ogromną wagę przywiązujemy też do stosowanych materiałów. Celem nadrzędnym jest oprócz ich przyjazności i pożądanych efektów wizualnych, łatwość utrzymania w czystości oraz ich właściwości antyseptyczne. Food court – jako powierzchnia związana z konsumpcją – jest szczególnie troskliwie analizowany pod względem bezpieczeństwa mikrobiologicznego. W tym celu instalowane są specjalistyczne urządzenia czyszczące naczynia w wysokich temperaturach.

Nowe okoliczności wywołane przez pandemię są także dobrym momentem na modernizację systemu wentylacji mechanicznej, a tym samym zapewnienie zwiększonej ilości świeżego powietrza i poddawanie go procesom filtrowania. Systemy wentylacyjne to powszechnie dostępne rozwiązania, które niestety bywają niedoceniane i nie w pełni wykorzystywane. Komfort i bezpieczeństwo przebywania w przestrzeniach centrum handlowego są kluczowymi elementami, nad którymi skupiamy się w procesie projektowania. Wkładany w ten proces wysiłek jest doceniany przez naszych klientów, co jest najlepszą motywacją do dalszego kontynuowania pracy w tym kierunku.

Źródło: Atrium Poland

Fotografia: Atrium Poland

Data publikacji: 2 czerwca 2021