Budimex Mobility: Chcemy stale powiększać nasz portfel inwestycji

Stawiając na innowacje i zrównoważony rozwój, centra i galerie handlowe stanowią doskonałe miejsce do lokowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych, na które istnieje coraz większe zapotrzebowanie. Taka inwestycja może przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku centrum handlowego jako miejsca zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska. Jak podkreśla w rozmowie z redakcją Ksawery Lesiecki, Kierownik ds. Rozwoju Rynku Budimex Mobility w – dzisiaj mamy w Polsce nieco ponad 3 tys. stacji ładowania, z czego około 1/3 to stacje DC o różnej mocy i jest to wciąż mała liczba, biorąc pod uwagę potrzeby kierowców.


Czy galerie handlowe są dobrym miejscem dla stacji ładowania elektryków?

Galerie handlowe to bardzo dobre miejsce dla stacji ładowania elektryków. Dzisiejsza odsłona elektromobilności skłania nas raczej do ładowania samochodu kilka razy w ciągu dnia, korzystając z dostępnej infrastruktury i czasu pobytu w danym miejscu. To znaczy, że jeśli nie mogę skorzystać z ładowarki pod biurem, a mam ją w galerii handlowej, w której planuję być, to z chęcią z niej skorzystam. Podążając więc za potrzebami kierowców, Budimex Mobility, podobnie jak inni operatorzy stacji ładowania, chętnie lokuje swoje urządzenia na parkingach sklepów, centrów handlowych, wiedząc, że będą cieszyły się powodzeniem. W trakcie ładowania zrobimy zakupy – i odwrotnie, zależnie od głównej potrzeby. Warto więc wskazać, że wybór obiektu handlowego przez kierowcę elektryka może być częściowo podyktowany obecnością ładowarki. Liczba stacji ładowania w danym obiekcie jest wypadkową potrzeb klientów oraz kosztów budowy i utrzymania infrastruktury przez operatorów, przy czym w ramach ostatniego pojęcia głównie mówimy o stałym czynszu najmu. Minusem ładowania samochodu w galerii handlowej jest konieczność poniesienia opłaty parkingowej, która – w odróżnieniu od miejskich stref płatnego parkowania – niestety obowiązuje również kierowców samochodów elektrycznych. To dodatkowe obciążenia dla kierowców, które powinny zostać zniesione biorąc pod uwagę czynsz najmu uiszczany właścicielom obiektów przez operatorów stacji.

Jak obecnie wygląda rynek stacji ładowania – ile ich jest i jakiego typu?

Dzisiaj mamy w Polsce nieco ponad 3 tys. stacji ładowania, z czego około 1/3 to stacje DC o różnej mocy (głównie w zakresie 50 – 150 kW), umożliwiające szybkie ładowanie samochodu podczas krótkich postojów, a 2/3 tej liczby to stacje AC o mocach do 22 kW, na których możemy ładować samochód taniej, choć nieco dłużej – co nie ma znaczenia podczas np. pobytu w biurze, postoju pod domem, czy w trakcie wielogodzinnej wizyty w miejscach użyteczności publicznej. To wciąż małe liczby biorąc pod uwagę potrzeby kierowców. Obecnie w kraju mamy do dyspozycji stacje ładowania głównie w dużych ośrodkach i przy niektórych trasach tranzytowych, ale na mapie nadal istnieją białe plamy, w których – jeśli chcemy wybrać się w podróż elektrykiem – nie będziemy mogli skorzystać z ładowarek (od 22 do 50 kW), nie mówiąc o większych mocach z postojem na ładowanie nieprzekraczającym 20 min. Jak podaje PSPA, w 2023 r. podwoiła się liczba samochodów z napędem elektrycznym, a liczba ładowarek wzrosła zaledwie o 25%. Jest dużo do zrobienia, a my staramy się wykonać swoją część pracy w ramach rozwijania biznesu.

Czy macie już Państwo swoje stacje ładowania w galeriach handlowych, jakie będą kolejne?

Budimex Mobility ma już kilka stacji ładowania w galeriach handlowych. Ostatnią naszą realizacją w tym obszarze była stacja o mocy 120 kW w Manufakturze w Łodzi. Dzięki współpracy z dyrekcją galerii zrealizowaliśmy projekt, który w tym ośrodku był strzałem w dziesiątkę – kierowcy chętnie korzystają ze stacji, była ona bardzo potrzebna. Aktualnie prowadzimy szereg działań zmierzających do zwiększenia ekspansji w sektorze handlowym. Chcemy stale powiększać nasz portfel inwestycji o kolejne lokalizacje w obiektach retail. Rozmawiamy z zarządcami tych obiektów, szukamy rozwiązań i możliwości budowy kolejnych stacji. Za wcześnie jednak na konkretne wskazania.

Jak wygląda instalacja takich punktów ładowania, z jakim to się wiąże kosztem w przypadku współpracy z Budimex Mobility?

Instalacje stacji ładowania wykonujemy na dwa sposoby. Podłączając się do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej obiektu, instalując dodatkowy licznik energii elektrycznej i rozliczając się z zarządcą budynku 1:1 na podstawie umowy, którą zarządca ma podpisaną z przedsiębiorstwem energetycznym na swoje potrzeby. Oczywiście, konieczne jest zagwarantowanie mocy przyłączeniowej o wartości odpowiedniej do mocy stacji ładowania. W tym celu zarządca może wystąpić o zwiększenie mocy do przedsiębiorstwa energetycznego. Drugi sposób trwa nieco dłużej. Należy złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych do OSD i podpisać z nim umowę przyłączeniową, oczekując na wybudowanie dedykowanego przyłącza dla stacji ładowania. Trwa to od 10 do 18 miesięcy. Dla obydwu opisanych przypadków cały koszt budowy przyłącza, montażu i zakupu ładowarki ponosi Budimex Mobility. Wynajmujący teren otrzymuje opłatę od Budimex Mobility, w ramach umowy dzierżawy, za wydzierżawienie miejsc postojowych. Umowa dzierżawy jest podpisywana na okres od 7 do 15 lat.

Jakie są warunki serwisowania takich stacji?

Pierwszym sprawdzianem jest odbiór stacji przez Urząd Dozoru Technicznego. To punkt obowiązkowy dla ogólnodostępnych stacji ładowania. W trakcie odbioru inspektor dokonuje niezbędnych pomiarów, weryfikuje przekazaną przez operatora dokumentację techniczną i sprawdza poprawność działania stacji i zainstalowanych w niej zabezpieczeń. W trakcie eksploatacji, aby utrzymać gwarancję producenta urządzeń, należy dokonywać corocznego przeglądu gwarancyjnego. Dodatkowo, raz do roku należy przeprowadzić elektryczne badania kontrolno-pomiarowe zgodne z warunkami zawartymi w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Obowiązkiem operatora stacji (Budimex Mobility) jest utrzymanie sprawności technicznej i bezpieczeństwa obsługi urządzenia. Bieżące naprawy wykonuje się doraźnie.

W jakim czasie ładują się auta w Państwa ładowarkach?

Długość ładowania nie zależy od samej ładowarki, ale również od parametrów samochodu, bieżącej temperatury ogniw akumulatorowych, rodzaju zastosowanych w samochodzie komponentów, wielkości baterii oraz stopnia rozładowania baterii. Ogólnie można przyjąć, że dla samochodu o pojemności baterii 40kWh i posiadaniu przez auto przetwornicy wielkości 11kW ładowania na wolnych ładowarkach o mocy do 22kW, czas ładowania wynosi 4-5 godzin dla baterii, która posiada tylko 10% energii. Natomiast, przy szybkich ładowarkach DC o mocy do 60kW czas ładowania tego samego samochodu będzie wynosić ok. 1 godzinę. W przypadku stacji DC o mocy 120-180kW ładowanie będzie trwało maksymalnie 30 minut.

Ile ładowarek Budimex Mobility jest już zainstalowanych?

Dzisiaj w sieci Budimex Mobility działa 150 ogólnodostępnych stacji ładowania, przy czym do końca roku chcemy oddawać sukcesywnie kolejne lokalizacje, aby osiągnąć 160 stacji na koniec 2023 roku. W każdym kolejnym roku będą przybywać następne obiekty, z planowaną liczbą 460 stacji na koniec 2026 roku.

Czy operator ładowarek dzieli się przychodem z wynajmującym powierzchnię?

W naszych modelach współpracy funkcjonują dwa scenariusze: w pierwszym, Budimex Mobility dzieli się kosztami z kontrahentem (tutaj: galerią handlową) lub działa na wyłączne zlecenie kontrahenta w zakresie zaprojektowania, dostawy, uruchomienia i utrzymania stacji ładowania. Budimex Mobility działa jako operator w imieniu kontrahenta, w ramach ustalonego wynagrodzenia. Ryzyko biznesowe ponosi kontrahent, a w nim mieszczą się koszty, przychody i ewentualny zysk. W drugim scenariuszu Budimex Mobility finansuje cały projekt, działa jako faktyczny operator, ale ponosi też ryzyko biznesowe. Kontrahent otrzymuje ustalony czynsz najmu. W uzasadnionych przypadkach czynsz może składać się z części stałej (należnej w ustalonej wysokości co miesiąc, czy rok) oraz z części zmiennej, naliczanej jako ustalona część procentowa zależna od zysku, czy przychodu. W tym drugim scenariuszu możemy więc przyjąć, że operator dzieli się z kontrahentem jakąś częścią przychodów, a więc ryzykiem biznesowym – wydaje się to być modelem „win-win”.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

Źródło: Budimex Mobility

Fotografia: Budimex Mobility

Data publikacji: 20 grudnia 2023