NoVa Park: Dobry program lojalnościowy to przede wszystkim program spersonalizowany

Konsumenci chętnie uczestniczą w rozmaitych programach lojalnościowych, a firmy muszą aktualizować swoje pomysły, zgodnie z najnowszymi trendami i potrzebami swoich klientów – mówi Anna Szcześniak, Starszy Spec. ds. Marketingu, NoVa Park.


Myślę, że istotną motywacją uczestnictwa w programie lojalnościowym są nie tylko darmowe produkty czy usługi, ale takie aspekty, jak możliwość dokonywania zakupów na preferencyjnych warunkach, dostęp do bardziej ekskluzywnych produktów w ofercie, status wyróżnionego klienta marki, czy oferty na wyłączność. Dobry program lojalnościowy, którzy zainteresuje szerokie grono klientów to przede wszystkim program spersonalizowany z prostymi i zrozumiałymi zasadami, łatwym dostępem do programu, elementem grywalizacji oraz szerokim wyborem nagród adekwatnych od stopnia zaangażowania.

Program lojalnościowy to tak naprawdę długotrwałe działania marketingowe, których zadaniem jest budowanie oraz podtrzymywanie pozytywnych relacji z klientami, tworząc grupę stałych i lojalnych konsumentów. To strategia, aby zatrzymać klientów na dłużej, dzięki zachętom zarówno finansowym, jak i wartościowym, które są dostosowane do oczekiwań klienta i odpowiadają na jego potrzeby. Dobrze opracowany program lojalnościowy to taki, który buduje satysfakcję klienta na każdym etapie styku z marką, w szczególności dotyczy to doświadczeń posprzedażowych. Klient, który czuje się dobrze traktowany i wyróżniony chętniej poleca markę bliskim oraz znajomym i staje de facto ambasadorem marki.

Od 10 lat NoVa Park regularnie organizuje akcje prosprzedażowe, których celem jest nie tylko dbanie o wyższe obroty najemców, ale także budowanie lojalności klientów poprzez nagradzanie ich za dokonane zakupy. Zasady akcji są tak zaplanowane, aby zapewnić naszym klientom dostateczną motywację do uczestnictwa w akcji. Służy temu prosty i zrozumiały mechanizm odwołujący się do potrzeb klienta oraz bazujący na emocjach. Dzięki zastosowanym mechanizmom, nasze akcje prosprzedażowe zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem i każdorazowo udaje się rozdać klientom wszystkie upominki. Efektem tych wieloletnich działań są nie tylko pozytywne relacje z klientami i ich lojalność w stosunku do naszej galerii, ale także wsparcie sprzedaży najemców.

Źródło: NoVa Park

Fotografia: NoVa Park

Data publikacji: 24 listopada 2022