Dużym wyzwaniem jest nauka efektywnego wdrażania rozwiązań z zakresu elektromobilności

Nie ulega wątpliwości, że wszelkie rozporządzenia, które wspierają wdrażanie zielonych rozwiązań, w tym elektromobilności są potrzebne. Nowe przepisy z pewnością dodatkowo zmotywują` branżę do podjęcia konkretnych kroków – podkreśla Iwona Gembiec, Dyrektor Zarządzająca, IMV Polska.


Myślę, że cały sektor nieruchomości już zmierzał w tym kierunku – teraz będzie po prostu musiał zintensyfikować swoje działania. Natomiast sporym wyzwaniem może okazać się czas wdrożenia. Otwartym pozostaje pytanie, na ile jesteśmy gotowi, aby w tak krótkim czasie podjąć wymagane działania.

Na obecnym, początkowym etapie rozwoju elektromobilności w Polsce, jest ona wyzwaniem dla większości branż. Myślę, że dopiero rozpoznajemy wyzwania z nią związane i uczymy się, jak im sprostać. Podobnie jest w sektorze handlu i nieruchomości handlowych.

W ramach wdrażania rozwiązań z zakresu ESG w branży nieruchomości komercyjnych coraz częściej przy obiektach handlowych uwzględniana jest infrastruktura konieczna do ładowania pojazdów elektrycznych. Przy nowych obiektach jest ona planowana już na etapie projektu. Trudniej jest jednak w przypadku istniejących już nieruchomości handlowych – jej wdrożenie wymaga bowiem modernizacji i dostosowania do potrzeb elektromobilności już istniejącej infrastruktury, która nie była projektowana pod tym kątem. To z kolei może wiązać się ze znacznymi kosztami dla wielu właścicieli obiektów. Takie działania wymagają także nowych kompetencji. Tak więc myślę, że dużym wyzwaniem stojącym przed całym sektorem nieruchomości handlowych jest również nauka efektywnego wdrażania rozwiązań z zakresu elektromobilności.

W przyszłym roku planujemy w Galerii Rumia kolejne prace modernizacyjne. W ich ramach powstaną m.in. stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Galeria Rumia działa od 2009 roku, więc w momencie jej powstania nie było takich planów. Obecnie więc prowadzimy działania, które pomogą nam skutecznie przejść przez proces wdrażania nowego typu infrastruktury.


Sesje fotograficzne centrów handlowych i sklepów – zobacz!

Źródło: IMV Polska

Fotografia: IMV Polska

Data publikacji: 26 lutego 2024