Elomoto: Dążymy do tworzenia spersonalizowanych rozwiązań

Rozwój sektora e-mobility w Polsce to szansa dla właścicieli nieruchomości handlowych na zwiększenie swojej zrównoważonej reputacji. Centra handlowe, oferując łatwy dostęp do stacji ładowania, mogą także przyciągać większą ilość klientów zainteresowanych ekologicznym podejściem do mobilności. Jak podkreśla Agnieszka Maciejko, Dyrektor ds. Operacyjnych w Elomoto, firmy zajmującej się montażem oraz obsługą stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz rozwojem sieci ogólnodostępnych ładowarek – aktualna sytuacja na rynku elektromobilności ma znaczący wpływ na obiekty takie jak centra handlowe.


Jakie obecnie obserwujemy najważniejsze trendy na rynku motoryzacyjnym?

W ostatnich latach możemy obserwować dynamiczną transformację rynku motoryzacyjnego w kierunku elektromobilności. Pojazdy elektryczne stają się coraz powszechniejsze – w roku 2022 sprzedaż samochodów elektrycznych przekroczyła 10 milionów sztuk pojazdów na całym świecie, co stanowiło 14% udziału samochodów elektrycznych w rynku motoryzacyjnym. Porównując to do roku 2020, kiedy udział ten wynosił zaledwie 4% – odnotowaliśmy prawdziwy przełom. W swoim najnowszym raporcie zatytułowanym “Global EV Outlook 2023” International Energy Agency przewiduje, że w bieżącym roku sprzedaż aut elektrycznych wzrośnie o 35% i osiągnie wówczas 18% udziału w rynku motoryzacyjnym. Jednak nieodłącznym elementem tej rewolucji musi być rozbudowa infrastruktury umożliwiającej łatwe i wygodne ładowanie pojazdów elektrycznych. Montaż stacji w przestrzeni publicznej – w tym właśnie w galeriach handlowych czy przy punktach usługowych – staje się zatem naturalnym wymogiem, na który warto jednak patrzeć z perspektywy szeregu korzyści zarówno dla klientów odwiedzających takie obiekty, jak i ich właścicieli, czy podmiotów zarządzających nieruchomościami.

Zwraca Pani uwagę na kwestię konieczności przygotowania infrastruktury na potrzeby ładowania aut elektrycznych. Jak obecnie wygląda sytuacja na rynku stacji ładowania – dysponuje Pani konkretnymi danymi liczbowymi?

Według danych zebranych przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych do końca października w Polsce zarejestrowano łącznie 90 902 samochodów z napędem elektrycznym. Niestety do obsługi tak licznej floty pojazdów dostępnych jest jedynie 3 166 publicznych stacji ładowania, co przekłada się na 6 378 punktów w skali całego kraju (dla przykładu pod koniec 2022 r. w Holandii liczba ta przekroczyła 120 000 – jak wynika z danych Statista Research Department). Te dane liczbowe dobitnie odzwierciedlają sytuację na rynku elektromobilności, obrazując, że infrastruktura ładowania jest niewystarczająca i nie nadąża za zapotrzebowaniem użytkowników samochodów elektrycznych i hybrydowych plug-in. Prognozy przewidują, że do 2030 roku liczba pojazdów zasilanych prądem na polskich drogach osiągnie ponad 900 000 – a zatem potencjał na rynku stacji ładowania już teraz jest ogromny i należy się spodziewać jeszcze większej dynamiki wzrostu w najbliższych latach

Tę imponującą prognozę liczby pojazdów o napędzie elektrycznym zdaje się potwierdzać fakt, że na polskich drogach coraz częściej widoczne są auta o charakterystycznych zielonych tablicach. Z czego wynika, że samochody o napędzie elektrycznym zyskują na popularności?

Przede wszystkim rośnie świadomość społeczna w zakresie dążenia do poprawy jakości życia i osiągnięcia prozdrowotnych warunków bytowych. Pojazdy elektryczne stały się ekologiczną alternatywą dla samochodów o napędzie tradycyjnym i zyskują popularność na całym świecie również ze względu na niższe koszty eksploatacji. Ponadto zakup samochodu elektrycznego staje się coraz bardziej dostępny – wiąże się to między innymi z wprowadzeniem nowych i tańszych technologii produkcji baterii, co przekłada się na zwiększoną konkurencyjność na rynku motoryzacyjnym. Pojawiają się nowi producenci tańszych aut – szczególnie z Chin – i warto podkreślić, że w roku 2022 dla klientów było dostępnych już ponad 500 modeli pojazdów zasilanych w pełni elektrycznie (tzw. BEV – Battery Electric Vehicle). W najbliższych latach czołowi producenci zapowiadają odejście od aut o napędzie spalinowym na rzecz napędu elektrycznego, co znajduje potwierdzenie w tym, że liczba zapowiadanych premier modeli aut o napędzie spalinowym spada, podczas gdy ilość wprowadzanych na rynek aut elektrycznych dynamicznie rośnie. Ogromny wpływ na to ma Unia Europejska i wprowadzane przez nią regulacje prawne. Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/851 z dnia 19 kwietnia 2023 r., emisja spalin do 2035 roku musi zostać znacząco ograniczona, a od 1 stycznia 2035 roku redukcja emisji ze sprzedawanych nowych samochodów ma wynieść 100%. Tym samym rynek motoryzacyjny całej Europy będzie musiał solidarnie przestawić się na rozwiązania zeroemisyjne, co przełoży się na wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych. Nie bez znaczenia jest również fakt wprowadzenia pozytywnie stymulującej regulacji bodźcowej, mającej na celu wpieranie i promowanie elektromobilności. Wiążą się z nią profity takie jak darmowe parkowanie dla aut elektrycznych w strefie objętej płatnym postojem, możliwość korzystania z buspasów czy też ostatnio mocno dyskutowane wprowadzanie stref czystego transportu. Z kolei segment klientów biznesowych ma do dyspozycji krajowy program „Mój Elektryk” o budżecie w wysokości 400 mln zł na wspieranie zakupów samochodów elektrycznych.

Wspomniała Pani o kwestiach regulacyjnych – czy są jakieś aspekty prawne, które dotyczą segmentu obiektów jakim są Galerie Handlowe?

Mając na celu wsparcie rozwoju krajowej infrastruktury ładowania, zostały wprowadzone regulacje prawne stymulujące rynek elektromobilności. W zakresie dotyczącym budynków niemieszkalnych wymagane jest, aby obiekty o więcej niż 10 stanowiskach postojowych były projektowane i budowane z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania oraz przy zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury (kanałów na przewody i kable elektryczne) pod montaż kolejnych punktów, uwzględniając przelicznik jednego punktu ładowania na pięć stanowisk postojowych powiązanych funkcjonalnie z tym budynkiem. Warto tutaj podkreślić, że pod spełnienie tego wymogu mogą w niektórych przypadkach kwalifikować się również budynki poddawane przebudowie lub remontowi, stąd warto mieć świadomość istniejących regulacji prawnych.

Reprezentuje Pani firmę działającą w branży elektromobilności. Jakie obszary do współpracy dostrzega Pani w perspektywie obiektów takich jak Galerie Handlowe? Czy są jakieś dedykowane, sprawdzone rozwiązania, które mogłaby Pani rekomendować dla tego segmentu obiektów niemieszkalnych?

Niezależnie od obowiązujących wymogów prawnych, budowa publicznej stacji ładowania niesie ze sobą wiele korzyści. W przypadku obiektów takich jak Galerie Handlowe możemy zaproponować dwie opcje współpracy. Pierwsza z nich związana jest z naszym kluczowym obszarem działalności – dynamicznie rozwijamy naszą sieć stacji ładowania, którymi po uruchomieniu zarządzamy własną aplikacją Elomoto (możliwą do pobrania w sklepie Google Play oraz App Store). Centra Handlowe stanowią dla kierowców pojazdów elektrycznych atrakcyjne lokalizacje, w których mogliby naładować baterie swoich aut – co więcej ładowarki w takich lokalizacjach są po prostu potrzebne i praktyka pokazuje, że doskonale się sprawdzają. W Elomoto wychodzimy naprzeciw temu oczekiwaniu i proponujemy montaż stacji ładowania w modelu opartym na dzierżawie. Wówczas my jako Dzierżawca jesteśmy inwestorem – naszym kosztem i staraniem budujemy odpowiednią infrastrukturę techniczną na terenie obiektu, a następnie zarządzamy stacją ładowania po jej uruchomieniu, zaś dochód współdzielimy z Wydzierżawiającym. Drugim rozwiązaniem jest inwestycja we własną stację ładowania, którą Elomoto – jako specjalistyczna firma z odpowiednim portfolio zrealizowanych projektów – kompleksowo i skutecznie przeprowadzi. Ponadto wesprzemy w doborze odpowiedniego urządzenia – jednak warto podkreślić, że przy nieruchomościach, w których ludzie spędzają więcej niż godzinę (jak miejsca pracy, biura, centra handlowe, obiekty sportowe, hotele) – zaleca się instalację stacji ładowania AC (prądu zmiennego) o standardowej mocy (zazwyczaj 11 lub 22 kW), pozwalającej na naładowanie baterii pojazdu w kilka godzin. Zaletą takiego rozwiązania jest niższy koszt inwestycji w porównaniu z szybkimi stacjami DC (prądu stałego), które mogą kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych. Z kolei stacje DC sprawdzą się przy drogach szybkiego ruchu, stacjach paliw, restauracjach typu fast food i wszędzie, gdzie jest bardzo duża rotacja samochodów, potrzebujących szybko naładować swoje baterie. Tak więc jeśli Galeria Handlowa usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie trasy o intensywnym nasileniu ruchu drogowego, warto rozważyć stację DC lub urządzenie łączące obydwa rodzaje sposobów ładowania.

Bazując na Pani doświadczeniu zawodowym – jak przebiega proces montażu stacji ładowania? Jakie kroki należy podjąć i na co zwrócić uwagę w trakcie realizacji?

Inwestycja związana z budową i uruchomieniem stacji ładowania wymaga spełnienia szeregu wymogów formalno-prawnych oraz realizacji pełnych prac inżynieryjnych, w tym przygotowania dokumentacji projektowej, zgłoszenia robót budowlanych, inwentaryzacji geodezyjnej, specjalistycznych pomiarów elektrycznych, a w przypadku stacji ogólnodostępnych dodatkowo sporządzenia opinii w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz odbioru technicznego Urzędu Dozoru Technicznego. Ze względu na złożoność procesu, warto powierzyć zamierzenie inwestycyjne profesjonalnej firmie – jak na przykład Elomoto, która nie tylko dostarcza i montuje stacje ładowania dla Klientów, ale także rozwija sieć ogólnodostępnych ładowarek w kraju (bazując na własnym systemie operatorskim oraz aplikacji dla użytkowników). Wybierając firmę do realizacji budowy stacji ładowania, należy również zwrócić uwagę na zasoby personalne jako gwarancję jakości prac – Elomoto zapewnia kompleksową obsługę inwestycji w oparciu o własny wykwalifikowany zespół pracowników z dużym doświadczeniem w branżach zarówno z zakresu energetyki jak również elektromobilności. W przypadku rozwiązań prostszych (np. ładowarek domowych) można skorzystać z oferty standardowej np. w multibrandowym sklepie elomoto.store.

Bardzo często w rozmowach o samochodach elektrycznych pojawia się wątek pożarów – w dużej mierze z pewnością dlatego, że jest to temat medialny. Co mogłaby Pani powiedzieć na ten temat okiem eksperta związanego doświadczeniem zawodowym z branżą elektromobilności?

Wokół tematu samochodów elektrycznych narosło niestety wiele krzywdzących mitów. Jednym z najczęściej przywoływanych jest zagrożenie pożarami takich pojazdów. Merytorycznej weryfikacji tematu podjął się Bartłomiej Derski z portalu wysokienapiecie.pl – według statystyk w Polsce na 100 tysięcy zarejestrowanych samochodów, około 20 elektrycznych i odpowiednio 30 spalinowych ulega pożarom. Ryzyko zapłonu samochodu niezależnie od rodzaju napędu jest porównywalne, a pożar równie problematyczny.

Poruszyła Pani wiele merytorycznych wątków powiązanych z tematyką elektromobilności. Byłbym wdzięczny, jeśli mogłaby Pani krótko podsumować najważniejsze aspekty, o których warto pamiętać w kontekście rozwoju infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych w obiektach takich jak Galerie Handlowe.

W świetle rewolucji na rynku motoryzacyjnym montaż publicznych stacji ładowania na terenach usługowych staje się koniecznością determinowaną potrzebami społeczeństwa. Nowe obiekty niemieszkalne – w tym Centra Handlowe – muszą spełniać obowiązki dotyczące przygotowania infrastruktury ładowania. W przypadku istniejących nieruchomości nie tylko warto zadbać o komfort klientów odwiedzających Galerie Handlowe, ale przede wszystkim też podnieść atrakcyjność obiektu poprzez montaż ogólnodostępnej ładowarki, zwłaszcza że wiążą się z tym konkretne korzyści finansowe. W zakresie doboru stacji ładowania dla tego segmentu nieruchomości doskonale sprawdzą się urządzenia AC o standardowej mocy (na przykład 22 kW na punkt ładowania) – podczas trwania sesji ładowania kierowcy będą mogli na spokojnie skorzystać z oferty obiektu. Ze względu na złożoność procesu inwestycyjnego warto zwrócić się po wsparcie do specjalistycznej firmy jak Elomoto, która kompleksowo i skutecznie przeprowadzi cały proces budowy.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.


Czytaj więcej opinii i wywiadów dot. rozwoju sektora e-mobility!

Źródło: Elomoto

Fotografia: Elomoto

Data publikacji: 15 stycznia 2024