Marcin Mielcarz - eSmoking World

EsmokingWorld: Obecnie powstrzymujemy się od podpisywania kontraktów długoterminowych

Gdybyśmy mieli gotową receptę na idealne centrum handlowe, to zapewne byśmy je budowali – mówi dla redakcji Magazynu Galerie Handlowe Marcin Mielcarz, Dyrektor Zarządzający siecią EsmokingWorld


Marcin Mielcarz, EsmokingWorld: Zakładam, że jak w innych przedsięwzięciach profil danego centrum handlowego powinien być dostosowany do potrzeb danej okolicy, swojego zakładanego zasięgu. Obecnie oczywiste są funkcje rekreacyjno-rozrywkowe z dobrze dobranymi profilem najemców. Po ostatnich perturbacjach Covid-owych dla odwiedzających centra handlowe klientów, ważną kwestią stały się wspólne przestrzenie. Te większe, naszym zdaniem, zyskały miano bezpieczniejszych. Z naszej perspektywy, kontraktując nową lokalizację, zwracamy uwagę na “geografię” naszych lokalizacji, operatora spożywczego, ale przede wszystkim na rodzaj umowy. Obecnie powstrzymujemy się od podpisywania długoterminowych kontraktów.

Po przeprowadzonej optymalizacji naszej sieci EsmokingWorld, w drugim półroczu tego roku, będziemy głównie się koncentrować na dalszej optymalizacji, ale już tylko jakościowej. Na miejsce najmniej rentownych lokalizacji będziemy się starać kontraktować nowe, w bardziej optymalnych dla obecnych czasów lokalizacji. Podobnie, pozostając w danej lokalizacji, optymalizujemy punkty, przechodząc z wyspy na salon lub odwrotnie. Jednocześnie cały czas testujemy koncepcje punktów niezależnych, usytułowanych w nowoczesnych kontenerach zewnętrznych. Te ostatnie dają duży komfort i bezpieczeństwo naszym klientom a nam niezależność podczas lockdownów. Rozwiązania z zewnętrznymi kontenerami stosowane są głownie bezpośrednio przy obiektach operatorów spożywczych, w naszym przypadku jest to przede wszystkim Kaufland.

Jak widać z danych, duże galerie w centrach miast mają obecnie największe problemy w odzyskiwaniu klientów. Wynika to naszym zdaniem, z obaw ich klientów o swoje bezpieczeństwo. Tym samym z tego samego powodu, zyskują parki handlowe, gdzie klient porusza się głownie w otwartej przestrzeni korzystając z wybranych zewnętrznych operatorów. Jednocześnie obecnie, ze względu na przejścia związane z Covid-19, ograniczona została tzw. “turystyka handlowa”. Klienci wybierają się głównie na zakupy, tylko wówczas, kiedy mają konkretne potrzeby, nie traktując w dużej mierze zakupów jako rozrywkę.

Jeśli chodzi o relacje biznesowe na linii wynajmujący-najemca zawsze staraliśmy się utrzymywać jako sieć EsmokingWorld bardzo dobre stosunki biznesowe z wynajmującymi. Dzięki temu spotkaliśmy się w dużej mierze ze zrozumieniem podczas ostatniej optymalizacji naszej sieci, za co bardzo w tym miejscu dziękuję naszym partnerom biznesowym.

Jako firma wynajmująca powierzchnie handlowe, zawsze przywiązywaliśmy duże znaczenie do zrozumienia biznesowego i możliwości porozumienia, na co byliśmy bardzo otwarci. Teraz ta kwestia nabiera dla nas jeszcze większego znaczenia. Możliwość dopasowania warunków umowy do panującej rzeczywistości, czy wręcz jej rozwiązania za porozumieniem, jest kluczową kwestią przy podejmowaniu decyzji o nowym kontrakcie.


Źródło: EsmokingWorld

Fotografia: EsmokingWorld

Data publikacji: 18 sierpnia 2021