ESV: Obniżenie kosztów energetycznych można uzyskać jedynie działając wielotorowo

Dziś, nie bez znaczenia pozostają najnowsze rozwiązania, wspierające funkcjonowanie nieruchomości handlowych, począwszy od odpowiedniej gospodarki energetycznej, przez systemy zabezpieczeń, usługi utrzymania czystości, systemy monitoringu i ochrony, aż po kompleksowy serwis techniczny. Na co warto zwracać uwagę wybierając partnerów biznesowych do współpracy i jak zaoferować najwyższą jakość, mając na względzie optymalizację kosztów? Na te i inne zagadnienia odpowiada Sławomir Nowicki, Prezes Zarządu ESV S.A.


O czym Pana zdaniem powinni pamiętać właściciele nieruchomości handlowych, chcący utrzymać dziś obiekt w możliwie najlepszej kondycji?

Utrzymanie obiektów w możliwie najlepszej kondycji oznacza ich rozwój i ciągłą modernizację. Niesie to ze sobą koszty, z którymi muszą się liczyć właściciele nieruchomości. Najemcy oczekują wysokich standardów pod względem estetyki, wygody, nowoczesnej i niezawodnej infrastruktury. Kryzys energetyczny i konieczność szukania optymalizacji kosztów stał się obecnie tematem wiodącym. Dotyczy to zarówno właścicieli nieruchomości jak i najemców. Obniżenie kosztów energetycznych można uzyskać jedynie działając wielotorowo. Zarządcy nieruchomości ponoszą znaczne koszty, nie tylko z powodu rosnących cen energii. Infrastruktura energetyczna – jej serwis i utrzymanie, należy do obowiązków zarządców nieruchomości. Na ich barkach spoczywa również rozliczanie najemców. Dziś dodatkowo zwiększyło się ryzyko zaległości płatniczych lub niewypłacalności najemców, którzy ucierpieli w wyniku lockdownów. A jeśli w obecnej sytuacji dołożymy do tego zagrożenie związane z ograniczeniami lub przerwami w dostawach energii, to jest to sytuacja nie do pozazdroszczenia. Analizując te wszystkie elementy, wypracowaliśmy kompleksowe rozwiązanie, korzystne zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i najemców. Na czym ono polega? Jako operator sieci przejmujemy obowiązki serwisowe, dokonujemy przeglądów i napraw infrastruktury energetycznej obiektu. Przejmujemy także obowiązek rozliczania najemców, którzy dzięki temu uzyskują dostęp do wolnego rynku energii. Sami decydują, gdzie kupią energię elektryczną, tak, aby była to oferta najkorzystniejsza z ich punku widzenia. Jak to wygląda w praktyce? Pierwszym krokiem jest dzierżawa infrastruktury energetycznej. W konsekwencji wszystkie obowiązki dostawcy energii elektrycznej przechodzą na nas, jako koncesjonowanego operatora sieci, a właściciele nieruchomości zyskują dodatkowy przychód z dzierżawy. Najemcy lokali z kolei zyskują możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, a tym samym otwiera się dla nich kolejny obszar do optymalizacji kosztów. W razie potrzeby oferujemy także doradztwo w zakresie różnych możliwości i modeli zakupu energii.

Jakie wymagania stawiają najczęściej właściciele nieruchomości handlowych? Którym z nich jest najtrudniej sprostać?

Jest kilka kwestii, które są ważne z punktu widzenia właścicieli nieruchomości. Pierwszą i najważniejszą jest ciągłość i bezpieczeństwo zasilania. Nie chodzi tu tylko o szybką likwidację ewentualnych awarii, ale o zapobieganie takim przypadkom. Do tego trzeba mieć kompetentnych inżynierów elektryków, ale również narzędzia najnowszej generacji. Sieć energetyczna musi być stale monitorowana. Innowacyjne rozwiązania typu Smart City pozwalają wykorzystać sieci energetyczne do przesyłu danych związanych ze sterowaniem i monitorowaniem parametrów pracy sieci, a także do pozyskiwania danych pomiarowych. Informacje, sterowanie, zbieranie danych w czasie rzeczywistym – dzięki wdrożonej przez nas technologii BPL – dają gwarancję, że w każdym momencie znamy stan sieci i możemy nią zdalnie sterować. Nasi dyspozytorzy na wielkoformatowych ekranach monitorują nasze sieci w trybie 24/7. Dotyczy to zarówno dużych nieruchomości, wielkich galerii handlowych, jak i sieci miejskich. Te rozwiązania stosujemy na szeroką skalę. Zebrane w ten sposób dane pozwalają precyzyjnie określić profil odbioru energii dla poszczególnych odbiorców, co ma wpływ na przygotowywane dla nich oferty cenowe. Jako operator sieci możemy również dokonać restrukturyzacji mocy obiektu. Dzięki temu poszczególni najemcy nie będą objęci obligatoryjnym planem ograniczeń mocy i nie będą podlegać ograniczeniom poboru energii elektrycznej.

Czy w obecnych, bardziej wymagających finansowo czasach, najlepsza oferta to ta najatrakcyjniejsza cenowo?

Na końcu liczy się najniższa cena, ale do adekwatnie uzyskanej za nią jakości. Ze spadkiem jakości, prędzej czy później rosną koszty. Najgorszym rozwiązaniem jest ponoszenie wysokich kosztów bez gwarancji bezpieczeństwa i utrzymania wysokich standardów. Najlepsza jest oferta najbardziej atrakcyjna cenowo, gwarantująca jakość i bezpieczeństwo.

Co uległo zmianie w obszarze świadczonych przez Państwa usług na przestrzeni ostatnich lat?

Tych zmian jest bardzo wiele i nie sposób ich nie zauważyć. Pandemia, wojna, kryzys to słowa używane i odmieniane we wszystkich mediach. Ta niestabilna sytuacja wpływa na rozwój świadomości klientów w kwestiach energetycznych, zmusza do szukania nowych rozwiązań. Rośnie również świadomość właścicieli lokali. Zarządcy nieruchomości rozumieją, że outsourcing obsługi energetycznej to rozwiązanie, które przynosi obniżenie kosztów i ryzyka oraz większe bezpieczeństwo zasilania.

Jakie innowacje technologiczne są warte podkreślenia w świadczonych przez Państwa obszarach działalności?

Wspomniałem już o pozyskiwaniu i przesyłaniu danych przy wykorzystaniu infrastruktury energetycznej. Rozwiązania typu Smart Grid pozwalają klientom monitorować swoje koszty na bieżąco. Nasi klienci mogą mieć do dyspozycji aplikację komputerową lub mobilną na swoich smartfonach. Poza tym oferujemy doradztwo w zakresie szeroko rozumianych optymalizacji energetycznych. Czasem będą to wdrożenia programów ograniczających niepotrzebne zużycie energii, dostosowanie zamówionej mocy do rzeczywistych potrzeb odbiorów lub kompensacja mocy biernej. W innych przypadkach nasze programy dotyczą wytwarzania i zarządzania energią z odnawialnych źródeł. W każdym przypadku są to projekty szyte na miarę i mogą obejmować wysokosprawne agregaty kogeneracyjne, magazyny energii lub stacje ładowania samochodów elektrycznych – wszystko zależy od potrzeb i możliwości klientów. Cel jest zawsze ten sam – obniżenie kosztów i większa satysfakcja partnerów biznesowych.

Czy lepiej jest powierzyć obsługę obiektu jednej firmie świadczącej usługi komplementarnie, czy kilku różnym specjalistom?

W dzisiejszych czasach liczy się wysoka specjalizacja w każdej dziedzinie. Uważam, że specjaliści od energetyki nie znają się na ochronie mienia, cateringu lub sprzątaniu. Każda firma powinna obsługiwać kompleksowo ten obszar, na którym zna się najlepiej. My znamy się na energetyce i bierzemy za ten obszar pełną odpowiedzialność.

Jakie korzyści ze współpracy biznesowej podkreślają Państwo swoim klientom przede wszystkim?

Tu będę mógł jedynie powtórzyć, że dzierżawiąc infrastrukturę energetyczną, przejmujemy wszystkie obowiązki właściciela nieruchomości w tym zakresie. Mamy zasoby i narzędzia, żeby monitorować sieć energetyczną i utrzymywać jej sprawność. Przejmujemy rozliczanie najemców, prowadząc sprawny i przejrzysty billing, a oni zyskują dostęp do wolnego rynku w zakresie zakupu energii elektrycznej. Doradzamy i pomagamy optymalizować koszty. Nasze pogotowie energetyczne gwarantuje błyskawiczną reakcję w przypadku zakłóceń lub awarii. Obniżenie kosztów, pewność zasilania, nowoczesne narzędzia – to ważne atuty w dzisiejszych czasach.

Dziękujemy za rozmowę.

Dziękuję.


Poznaj opinie wszystkich ekspertów:

Źródło: ESV S.A.

Fotografia: ESV S.A.

Data publikacji: 13 lutego 2023