Obserwuję wyraźny wzrost zainteresowania ofertą rozrywkową i usługową

Rynek centrów handlowych – Shopping Mall Marketing 2020

Na przestrzeni ostatnich lat widać wyraźnie szereg dynamicznych zmian związanych z postrzeganiem centrów handlowych przez ich klientów – mówi Gabriel Habura
Administrator Galerii Trzy Korony w Nowym Sączu, CD LOCUM Sp. z o.o. sp. j.

W minionych latach zaobserwować mogliśmy ewolucję, która dotknęła obszarów zurbanizowanych, jak również tereny gmin wiejskich i okalających większe aglomeracje. Odbiło się to wprost m.in. na sposobie życia ludzi, postrzeganiu wychowania dzieci i wyborze opcji spędzania wolnego czasu. Dzisiejsze trendy są tego konsekwencją, a centra handlowe stały się destynacją samą w sobie. Tu po prostu trzeba być.

Dlatego rolą dzisiejszych właścicieli i zarządców nieruchomości komercyjnych jest nie tylko zaspokajanie potrzeb swoich klientów w zakresie zapewnienia niezbędnej oferty handlowej i usługowej, ale również wyprzedzanie tych potrzeb i kreowanie nowych. Dzisiaj klient lubi czuć się wyjątkowy i woli wydawać pieniądze tam, gdzie czuje się dobrze. Pozytywnym odbiorem klientów cieszą się inwestycje w zakresie poprawienia jakości sal zabaw dla dzieci, zapewnienia nowego rodzaju rozrywki, lepszego wyposażenia oraz programu animacyjnego. Wypełnienie wolnych przestrzeni pasażowych mini strefami rozrywki i wytchnienia również spotyka się z entuzjazmem klientów. Uważam, że ten trend utrzyma się w kolejnych latach. Warto pamiętać również o ewolucji przyzwyczajeń kulinarnych klientów. W branży restauracyjnej należy zachować czujność i z wyprzedzeniem reagować na wyraźne zmiany również w tym zakresie.

W Galerii Trzy Korony obserwujemy zmiany i jesteśmy ich częścią. Staramy się, aby oferta, którą oddajemy do dyspozycji naszych klientów, w pełni ich zadowalała i zachęcała do częstych odwiedzin.

 


Czytaj online Shopping Mall Marketing 2020

Źródło: CD Locum

Fotografia: CD Locum

Data publikacji: 14 lipca 2020