Adam Chęcmanowski - IFM Polska

Innovative Facility Management: Ewolucja usługi technicznego utrzymania w dobie pandemii

Najwyższą wartością, jaka przyświeca nam w dostarczaniu usługi naszym Klientom to bezpieczeństwo i wygoda dla użytkowników oraz szeroko rozumiana optymalizacja. W dobie pandemii Covid-19 hasła te zyskują na dodatkowym znaczeniu, dlatego poza rozbudową działań dotyczących instalacji technicznych wprowadzamy szereg zmian w samym modelu realizacji usługi – podkreśla Adam Chęcmanowski, Kierownik Projektów w firmie Innovative Facility Management Polska Sp. z o.o.


Adam Chęcmanowski, Innovative Facility Management: W przypadku instalacji technicznych zagrożenie epidemiologiczne wymusza na nas szczególnie zwrócenie uwagi na ponowne wykorzystanie powietrza w obiekcie. W przypadku rekuperacji z zastosowaniem wymiennika krzyżowego nie ma ryzyka mieszania się powietrza świeżego z wywiewanym na zewnątrz (strumienie powietrza nawiewanego i usuwanego są całkowicie rozdzielone). Natomiast przy wykorzystaniu wymiennika obrotowego odzyskującym nie tylko ciepło, ale również wilgoć, z uwagi na fakt, iż tą samą część bębna opływa na zmianę jeden i drugi strumień powietrza, może dojść do przenikania wirusa. W tym przypadku konieczne jest zastosowanie dodatkowych instalacji, które za pomocą światła UV dezynfekują powietrze.

Na powierzchniach biurowych praca w trybie home office wymusza na firmach serwisowych konieczność stałego monitorowania i korygowania parametrów pracy instalacji c.o. jak i klimatyzacji. Na etapie projektu zakłada się zyski energii cieplnej, jaką wytwarzają pracownicy i sprzęt biurowy. Człowiek generuje energię cieplną w granicach 100W/h, komputer osobisty od 80 do 100W/h, drukarka sieciowa od 320 do 550W/h, nie wspominając o sprzęcie AGD w pomieszczeniach socjalnych. W takim przypadku ograniczenie ilości osób przebywających w biurze wymusza konieczność zwiększenie ilości dostarczanej energii cieplnej w celu zrekompensowania braków i utrzymania parametrów granicznych. W tym przypadku istotne jest monitorowanie pracy systemów w BMS, ich właściwa interpretacja przez wykwalifikowaną kadrę oraz umiejętna regulacja. Pomocny w tym obszarze jest audyt analizujący parametry istniejącej instalacji, jej stan techniczny oraz poziom sprawności (zakamieniona instalacja c.o. charakteryzuje się niską sprawnością i napowietrzeniem medium). W starszych obiektach pogłębia to niedobór ciepła zapoczątkowany przy wymianie oświetlenia bytowego u najemców gdzie na dużą skalę wymieniano oświetlenia na LED. W przypadku oświetlenia LED praktycznie cała energia wykorzystywana jest na wytworzenie światła przy znikomym generowaniu ciepła.

Fala zwiększonej liczby zachorowań wymusza konieczność odseparowania serwisów i Zarządcy działających w budynku. W tym przypadku zastosowanie znajdują narzędzia IT, które w sposób transparentny pozwalają na gromadzenie zgłoszeń i przebiegu ich realizacji, archiwizowania protokołów z przeglądów wymaganych prawem. Dodatkowo pozwalają na zdalny pomiar poziomu satysfakcji realizacji usługi. Zastosowanie nowoczesnych platform CAFM gwarantuje, iż gromadzone w czasie rzeczywistym dane mogą być dostępne każdemu uczestnikowi procesu, co przekłada się na niezakłóconą realizację działań a w przypadku konieczności zapewnienia zastępstwa, do szybszego wdrożenia. Dodatkowo zastosowanie platformy pozwalające na prowadzenie telekonferencji niweluje ograniczone możliwości spotkania się na obiekcie i daje komfort Stronom, iż na bieżąco są omawiane najważniejsze zagadnienia.

Te kilka kluczowych działań, z całej gamy wykorzystywanych na co dzień w pracy z naszymi Klientami, pozwoliła utrzymać ciągłość świadczonej usługi i bezpieczne funkcjonowanie obiektów na przestrzeni ostatnich lat.


O autorze: Adam Chęcmanowski, Kierownik Projektów w firmie Innovative Facility Management Polska Sp. z o. o. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w branży związanej z gospodarką nieruchomościami w tym od ponad 10 lat z obsługą techniczną nieruchomości. Zarządzał zespołami odpowiedzialnymi za obsługę techniczną między innymi Stadionu PGE Narodowy w Warszawie, kilkunastu Galerii Handlowych zlokalizowanych w największych miastach Polski. Dodatkowo pełnił funkcję Z-cy Dyrektora ds. eksploatacji oraz Dyrektora ds. nieruchomości w Spółkach Skarbu Państwa. Jest licencjonowanym Zarządcą Nieruchomości.


Zaplanuj sesję fotograficzną centrum handlowego!


Źródło: Innovative Facility Management

Fotografia: Innovative Facility Management

Data publikacji: 28 marca 2022