Jarosław Wasiłek - CD Locum

Istotnym elementem jest obecnie relacyjne i wielopoziomowe współdziałanie pomiędzy podmiotami rynku handlowego

Wysokie rachunki za energię, to nie jedyne wyzwanie przed jakim w ostatnich miesiącach staje polska gospodarka, w tym również działalność sektora handlowego. Nakładają się na to kolejne trudności, związane przede wszystkim z rosnącymi stopami procentowymi i kosztami pracy, słabą złotówką, presją inflacyjną i zakłóceniami łańcuchów dostaw – podkreśla Jarosław Wasiłek Dyrektor Działu Komercjalizacji CD Locum.


Suma tych czynników negatywnie odbija się na rentowności przedsiębiorstw, które od prawie trzech lat zmuszone są do funkcjonowania w warunkach nieustającego kryzysu. Jest to realny problem dla całej gospodarki, a nie jedynie spowolnienie w poszczególnych branżach. Oceniam, że ustabilizowanie cen energii – pomimo, iż na poziomie blisko 3-krotnie wyższym niż był osiągalny jeszcze w roku 2021 – faktycznie przyniesie nieco wytchnienia przedsiębiorcom, nie zażegna jednakże w całości turbulentnej bieżącej sytuacji, ponieważ jest ona składową wspomnianych wcześniej pozostałych negatywnych czynników. Stąd, tak istotnym elementem jest obecnie relacyjne i wielopoziomowe współdziałanie pomiędzy podmiotami rynku handlowego, aby wspólnie przejść przez trudny okres i móc dalej aktywnie się rozwijać pomimo przeciwności stwarzanych przez otoczenie.

Źródła kryzysu możemy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne związane są z szeroko rozumianą geopolityką, w tym polityką klimatyczną i odejściem od tradycyjnych źródeł paliw i energii, systemem emisji CO2 itd. Wewnętrzne są rozumiane jako zależne od działań rządu i jak do tej pory, w mojej ocenie, prowadzone w sposób niewłaściwy i nieudolny. Uważam, że, kluczowym jest wprowadzenie równoległych regulacji prawnych i mechanizmów dla spółek energetycznych, powodujących kształtowanie cen sprzedaży, w oparciu o realny koszt wytworzenia, a nie, jak obecnie, w oparciu o notowania surowców na giełdach światowych, co powoduje nadmiarowe zyski spółek energetycznych przenosząc koszty wywindowanych do niebotycznych kwot ceny na przedsiębiorców oraz użytkowników końcowych energii. Dalej, przeznaczenie środków pozyskanych z emisji i sprzedaży certyfikatów CO2 przez Polskę, bezpośrednio dla sektora wytwórczego, powodując tym samym ograniczenie kosztów produkcji. Aż w końcu, odblokowanie i przyspieszenie rozwoju OZE, w tym dokonanie inwestycji i modernizacji sieci przesyłowych i magazynowych.

Do podjęcia wymienionych działań potrzebne jest racjonalne, systemowe i spójne podejście do problemu polityki energetycznej, które mam nadzieję zostanie zrewidowane i zrealizowane w najbliższej przyszłości. Z kolei na płaszczyźnie zależnej od przedsiębiorców, tu i teraz, konieczne jest dalsze poszukiwanie oszczędności i możliwie maksymalna optymalizacja procesów zużycia energii, z wykorzystaniem rozwiązań płynących z najnowszych technologii.

W reakcji na drastyczny wzrost obciążeń wynikających z prowadzenia działalności, w tym przede wszystkim cen energii, od miesięcy podejmujemy szereg działań mających na celu szeroko pojętą optymalizację kosztów. Oprócz dokonywania możliwe jak najbardziej efektywnych zakupów energii na rynku giełdowym (rynek transakcji typu spot), ograniczamy zużycie energii w obszarach, w których jest to możliwe, nie zakłócając i nie obniżając standardu pracy obiektów i salonów w nich funkcjonujących (m.in. powierzchnie magazynowe, biurowe, oświetlenie elewacyjne oraz nocne, oświetlenie parkingów), sukcesywnie dokonujemy wymiany oświetlenia we wszystkich częściach wspólnych galerii na wariant energooszczędny (LED), optymalizujemy ustawienia pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obsługujących powierzchnie wspólne oraz lokale handlowe, a także realizujemy procesy inwestycyjne w obszarze montażu instalacji fotowoltaicznych, a w przyszłości – posiadania własnych źródeł OZE.


Sesje zdjęciowe centrów handlowych i sklepów – zobacz zdjęcia!

Źródło: CD Locum

Fotografia: CD Locum

Data publikacji: 23 stycznia 2023