Jak przebudować obiekt handlowy w duchu ESG

Ocena ESG (Environmental, Social, Governance) pomaga inwestorom podejmować decyzje, które nie tylko przynoszą zyski, ale także przyczyniają się do poprawy jakości życia na świecie. Właściciele obiektów handlowych są coraz bardziej świadomi kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem i, planując przebudowę lub modernizację, poszukują partnerów, którzy w swojej działalności uwzględniają wpływ na środowisko i społeczeństwo. Podczas realizacji tego typu projektu postulaty ESG mogą być realizowane w każdym z trzech obszarów.


Myśląc o przebudowie obiektu handlowego w kontekście środowiskowym, należy mieć na względzie, że modernizacja jest jednym z elementów w całym cyklu życia budynku. Już na etapie projektowania, należy myśleć długofalowo – w kategoriach umożliwiających późniejszą rozbiórkę czy zmianę funkcji. Ponadto przy przebudowie obiektu można wykorzystać materiały z poprzedniej konstrukcji, łącząc je z nowymi, aby zminimalizować ilość odpadów. Ważne, aby odzysk materiałów zaplanować już na etapie zapewnienia surowców. W przypadku konieczności wykorzystania nowych materiałów warto postawić na te, z ekologicznych źródeł oraz z recyklingu. Przykładem mogą być drewniane deski elewacyjne czy izolacje z wełny mineralnej. Należy pamiętać o umiejętnym zarządzaniu dostawami, tak aby zminimalizować liczbę transportów. Przebudowa budynku to także doskonała okazja, aby wprowadzić nowe rozwiązania techniczne, które zwiększą efektywność energetyczną budynku, np. fotowoltaikę, perowskity na fasadach, wysokosprawne systemy odzysku ciepła i wilgoci z wentylacji oraz klimatyzacji, oświetlenie LED, system BMS monitorujący zużycia wody i energii, pompy ciepła, odzysk wody deszczowej i wody szarej, stosowanie armatury zmniejszającej zużycie wody. Przy przebudowie obiektu warto też zainstalować systemy wentylacji i filtrowania, które pomogą utrzymać dobrą jakość powietrza w budynku i zminimalizować emisję zanieczyszczeń.

Drugi obszar ESG dotyczy działań podejmowanych przez firmę w kontekście relacji z pracownikami, klientami i społecznością lokalną. W tym kontekście niezwykle ważna jest dbałość o bezpieczeństwo pracowników na każdym etapie przebudowy budynku. W tym niezbędne są specjalistyczne narzędzia i sprzęt ochronny, a także zapewnienie odpowiednich szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy. Ponadto należy pamiętać, że planując przebudowę obiektu warto w jasny sposób komunikować wartość dodaną płynącą z planowanych zmian. Ułatwi to interesariuszom zrozumienie sensu poszczególnych etapów oraz pozwoli na włączenie najemców, klientów i lokalnej społeczności w proces przebudowy.

Trzecia ze składowych ESG to „G”, czyli sposób zarządzania firmą, który gwarantuje przejrzystości i przestrzeganie zasad etycznych. Zasady i wartości, jakimi na co dzień kieruje się inwestor, powinny mieć swoje odzwierciedlenie w trakcie prowadzenia projektu modernizacji. Każdy etap przebudowy wymaga przede wszystkim umiejętnego zarządzania, zapewnienia efektywnej komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu, zapewnienie spójność i przejrzystości dokumentów. Firma powinna udostępniać informacje dotyczące swojej działalności, w tym wyników finansowych, ale także wyników z obszarów ESG.

W Reesco Retail czujemy odpowiedzialność za projekty, które realizujemy dla naszych Klientów. Dzięki kompleksowemu podejściu do każdego przedsięwzięcia, stale podnosimy jakość naszych procesów wewnętrznych które bezpośrednio przekładają się na jakość zarządzania przebudową w duchu zrównoważonego rozwoju.

Źródło: Reesco Retail

Fotografia: Reesco Retail

Data publikacji: 24 lipca 2023