Rafał Mastalerz - eSmokingWorld

Jak sieć sprzedaży inspiruje i ewoluuje zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju

Prowadzenie biznesu społecznie odpowiedzialnego, raportowanie w myśl filozofii ESG, troska o przyszłość planety – to coraz bardziej powszechne filary długoterminowych strategii firm. Komunikacja odwołująca się do wartości, w tym także budowania postaw proekologicznych, jest już zarówno dla jej twórców, jak i odbiorców czymś naturalnym, do czego po prostu przywykliśmy. Warto jednak przez moment zatrzymać się nad detalem, przykładem takich działań, by przekonać się, jak drobna zmiana może przyczynić się do osiągnięcia bardzo wymiernego efektu.


Programy zrównoważonego rozwoju wprowadzają już niemal wszystkie duże firmy, ale niektóre przykładają do nich szczególną wagę z uwagi na charakter prowadzonego biznesu. Taką firmą jest obecny w Polsce już od 30 lat BAT wraz należącą do firmy siecią sprzedaży eSmoking World. Nowoczesny design i szereg udoskonaleń punktów sieci, które są sukcesywnie wprowadzane, ma – co oczywiste – zapewnić konsumentom możliwie najlepsze doświadczenia zakupowe, ale także, co warto podkreślić, poprawić komfort pracy zatrudnionych Doradców Klienta.

Inspiracja pomaga w wyborze

Aktualna strategia BAT nosząca nazwę A Better Tomorrow (Lepsze Jutro) kładzie szczególny nacisk na ograniczenie szkodliwości działalności firmy na zdrowie i otoczenie. Firma dąży do tego, by przewidywać i spełniać zmieniające się oczekiwania konsumentów, oferować im satysfakcjonujące możliwości wyboru, a zarazem ograniczać ryzyka zdrowotne. W ramach swojej sieci sprzedaży BAT oferuje aktualnie najszersze portfolio alternatywnych wyrobów nikotynowych, a są to artykuły do wapowania, (Vuse ), podgrzewania tytoniu (glo new heating technology) oraz najmłodsza na polskim rynku kategoria – doustne saszetki nikotynowe VELO. I właśnie ta mnogość opcji wyboru stała się powodem poszukiwania takiego określenia, które najdobitniej ten wybór by eksponowało.

Inspiracja jest początkiem poszukiwania nowych możliwości, pogłębiania wiedzy o nich, a wreszcie – w pełni świadomego sięgania po konkretny produkt. Tak właśnie narodziła się nazwa Inspiration Store, którą noszą najbardziej prestiżowe punkty sieci eSmoking World – mówi Rafał Mastalerz.

Siła w technologii i solidarnym działaniu

Jak to robić w praktyce? We wspomnianych Inspiration Stores używa się wyłącznie oświetlenia LED, informacje dla konsumentów zostały przeniesione na ekrany i są aktualizowane centralnie, dzięki czemu nie wykorzystuje się już w niej papieru, co z kolei, w związku z barkiem fizycznej dystrybucji takich materiałów, ogranicza zużycia paliwa.

Należące do sieci punkty sprzedaży (nawet te, których powierzchnia w myśl prawa tego nie wymaga), zostały wyposażone w pojemniki do zbierania zużytych papierosów elektronicznych i podgrzewaczy tytoniu. Oprócz celu recyklingowego, mają one także docelowo służyć również składowaniu zużytych przez konsumentów kartridży, które są wyrobem jednorazowym. Same pojemniki są wykonane w całości z materiałów pochodzących z recyklingu. W produktach BAT usunięte zostały silikonowe nakładki z wkładów zawierających płyny do e-papierosów, a do 2025 roku planowane jest wyeliminowanie jednorazowych opakowań i zamiana plastikowych opakowań na opakowania z materiałów odnawialnych.

BAT zawarł umowę z jedną z największych spółek w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów na 95-proc. poziom recyklingu z urządzeń zwracanych przez konsumentów. Pojemniki do ich zbierania są zlokalizowane w ponad 300 punktach na terenie całego kraju. Bardzo duże znaczenie ma tu też odpowiedzialne zachowanie konsumentów sieci, którzy mogą wyrzucić zużyte opakowanie po produkcie do specjalnego pojemnika i włączyć się w realizację celu, jakim jest ochrona planety.

Apetytu sieci eSmoking World na to, by inspirować dowodzą plany, by w pierwszej połowie bieżącego roku aż 100 punktów przeszło transformację w prestiżowe Inspiration Stores – mówi Rafał Mastalerz.

Źródło: eSmoking World

Fotografia: eSmoking World

Data publikacji: 17 kwietnia 2023