Kompleksową strategię ESG Starego Browaru oparliśmy na dogłębnej analizie sytuacji i możliwości

W sektorze handlu i nieruchomości handlowych, ESG staje się coraz ważniejsze, ponieważ zarówno konsumenci jak i inwestorzy zaczynają być bardziej świadomi i zainteresowani zrównoważonym i odpowiedzialnym działaniem przedsiębiorstw. Jak podkreśla w tym kontekście Magdalena Kowalak, Prezes Spółki Zarządzającej CH Stary Browar – do najbardziej spektakularnych inicjatyw należy przede wszystkim wymiana oświetlenia na LED, która przełożyła się na 75% oszczędności energii elektrycznej w obiekcie.

W jaki sposób ESG jest rozumiane dzisiaj w branży handlu i nieruchomościach handlowych? Jakie są główne cele i przejawy tego zjawiska w branży oraz Państwa działaniach?

Z hasłem ESG wiąże się złożona tematyka dotycząca m.in. wpływu funkcjonowania obiektu na środowisko, ograniczenia emisji CO2, czy projektów z zakresu odpowiedzialności społecznej. Działania zarządców i właścicieli nieruchomości handlowych w tym zakresie wynikają z nowych regulacji, a także procesów związanych z certyfikacją budynków. Te aktywności zintensyfikowały się wyraźnie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Do tego dochodzą podwyżki cen energii, motywujące do inwestowania w technologie pozwalające na redukcję energochłonności obiektów. Wdrożenia w CH Stary Browar, mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko i zrównoważony rozwój są realizowane w ramach projektów zainicjowanych przez zarządcę obiektu i właściciela 7 lat temu – długo zanim tematyka ESG została szeroko podjęta przez branżę w Polsce. Kompleksową strategię ESG Starego Browaru oparliśmy na dogłębnej analizie sytuacji i możliwości. Na podstawie wyników przeprowadzonych audytów szczegółowo określiliśmy ambitne cele krótko- i długoterminowe, które systematycznie i konsekwentnie realizujemy, m.in. ograniczenie zużycia energii elektrycznej i innych mediów (w tym wody), wspomaganie naturalnej retencji, wdrożenie odpowiedzialnej gospodarki odpadami, rozwijanie bioróżnorodności na terenach zielonych – przede wszystkim w należącym do centrum 4-hektarowym parku, działania prospołeczne i nową politykę zakupów. Efektem jest szereg optymalizacji, modernizacji i inwestycji oraz wprowadzenie nowych dobrych praktyk. Do najbardziej spektakularnych inicjatyw należy przede wszystkim wymiana oświetlenia na LED, która przełożyła się na 75% oszczędności energii elektrycznej, zużywanej na oświetlenie powierzchni wspólnych, a także poprawiła komfort użytkowników i wrażenia zakupowe. Kolejny projekt to zoptymalizowanie technologii produkcji chłodu, w tym m.in. wdrożenie rozwiązań free-coolingu, przynoszących duże oszczędności stosunkowo niewielkim kosztem (nakłady zwróciły się już w pierwszym sezonie użytkowania). W politykę ESG wpisują się także liczne działania prospołeczne, np. ważny projekt profilaktyki uzależnień “Młodzi przy Browarze” i dziesiątki darmowych wydarzeń kulturalnych organizowanych w każdym roku. Stary Browar to blisko 20-letni kompleks z dużą częścią zabytkową. Nasze projekty i inwestycje mogą służyć jako benchmark dla starszych obiektów handlowych. Udowadniamy, że optymalizacje nie muszą się wiązać z radykalną wymianą systemów i instalacji na nowe, bo są możliwe dzięki stopniowym, konsekwentnym działaniom i przemyślanym modernizacjom.

Czy Państwa firma mierzy efekty swoich działań w tym zakresie i jakie są najważniejsze wskaźniki, na które zwracacie uwagę?

Każde wdrożenie jest dogłębnie przemyślane, szczegółowo przygotowane i zabudżetowane, realizuje konkretne cele. Wszystkie zrealizowane dotąd działania mieszczą się w założeniach budżetowych, a zakładane okresy zwrotu z inwestycji skróciły się dzięki kumulacji pozytywnych efektów. Najważniejsze wskaźniki dotyczą oszczędności zużycia mediów i ograniczenia emisji CO2. Możemy pochwalić się świetnymi wynikami. Sfinalizowana w 2022 roku wymiana oświetlenia bytowego, awaryjnego i ewakuacyjnego na LED na częściach wspólnych i technicznych Atrium i Pasażu (łącznie 13.000 źródeł światła) oraz wdrożenie inteligentnego zarządzania oświetleniem LED, reagującego na natężenie światła słonecznego, wpadającego przez naświetla i świetliki, porę dnia i nocy, obecność osób na korytarzach technicznych, przełożyły się na 75% oszczędności energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia powierzchni wspólnych i technicznych. Kolejna ogromna inwestycja to zwiększenie efektywności i optymalizacja technologii produkcji chłodu w całych obiekcie, w tym modernizacja instalacji chłodniczej w Atrium i wykorzystanie free coolingu w okresach przejściowych. Zmodernizowana instalacja została uruchomiona jesienią 2022 r. i skalibrowana w pierwszych tygodniach funkcjonowania. Dzięki ciepłej zimie była wykorzystywana aż do wiosny, w odniesieniu do porównywalnego okresu przyniosła oszczędności rzędu 61% energii elektrycznej zużytej do produkcji chłodu.

W jaki sposób warto dziś edukować klientów i pracowników w zakresie eko-odpowiedzialności?

W przypadku współpracy z najemcami i edukacji pracowników stawiamy na aspekt praktyczny, przygotowując np. wewnętrzne poradniki dotyczące sposobów na oszczędzanie energii elektrycznej czy graficzne informacje promujące komunikację zbiorową i rowerową oraz aktywność fizyczną, czy też edukujące na temat roli drzew i bioróżnorodności w przestrzeni miejskiej. To także codzienna praca naszego zespołu i monitoring prawidłowego przestrzegania wdrożonych zasad. Wiele z naszych projektów ma też na celu poprawę samopoczucia i zdrowia (fizycznego i psychicznego) klientów i pracowników poprzez dbałość o przestrzenie wspólne (w tym park), klimakomfort użytkowników, dostęp do naturalnego światła i zieleni (wewnątrz i na zewnątrz). Dla klientów przygotowujemy regularnie kampanie informacyjne, ale jeszcze lepiej sprawdzają się projekty, gdzie aspekt edukacyjny wpleciony jest w szerszą narrację, rozrywkę, wydarzenia kulturalne. Świetnym przykładem jest nasza długofalowa współpraca z Poznan Design Festiwal. Tematy związane z ochroną środowiska od lat są bardzo istotnym wątkiem w programie festiwalu. Wiedza i praktyczne wskazówki “serwowane” są na wystawach i wydarzeniach towarzyszących w bardzo przystępny i angażujący sposób. Podczas zeszłorocznej edycji festiwalu byliśmy gospodarzem bardzo ciekawych warsztatów dotyczących m.in. życia polskich rzek czy wpływu hałasu na samopoczucie mieszkańców miast.

Czy handel przyszłości będzie jeszcze bardziej zorientowany na działania ESG i jakie są najważniejsze wyzwania z tym związane?

Zdecydowanie. Obecnie branża skupia się na zadaniach związanych z energochłonnością budynków, zieloną energią, itp. Jak już wspomniałam, wyzwaniem jest praca na starszych obiektach i wdrożenia przemyślanych modernizacji. Powołam się na raport CBRE z kwietnia 2023 r. pt. “Zwiększanie wartości dzięki ESG” – w kontekście ograniczania śladu węglowego największą efektywność przynosi przedłużanie życia istniejących budynków. Dbałość o istniejące obiekty umożliwiające pełne korzystanie z nich w długim okresie wskazywane jest jako jeden z kluczowych celów na kolejne lata i dekady. Wartości wpisane w ESG przekładają się też na zmiany w ofercie centrów handlowych. Jako Stary Browar staramy się wyprzedzać te trendy, wprowadzając m.in. ofertę czasową i stałą mody pre-owned i vintage, rozwijając współprace z markami bazującymi na zrównoważonej produkcji (np. niedawne otwarcie butiku polskiej marki Elementy) czy rozszerzając ofertę kulinarną z daniami wegańskimi i wegetariańskimi oraz ofertę spożywczą z produktami ekologicznymi i bio. Od lat poszerzamy też ofertę marek, których kolekcje bazują na jakościowych naturalnych materiałach i klasycznych krojach, edukując klientki i klientów, jak inwestować w „modę na lata” i jednocześnie być modnym w każdym sezonie. To konieczność wynikająca z odpowiedzialności społecznej, ale także wyjście naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom klientów, w szczególności tych z młodszych pokoleń, bardzo świadomych wpływu konsumpcji na środowisko.

Dziękujemy za Pani opinię.
Dziękuję.


Profesjonalne sesje zdjęciowe centrów handlowych i sklepów

Banner-fotografia-nieruchomosci-2-Impatientstudio.pl_-1024x614

Źródło: Stary Browar

Fotografia: Stary Browar

Data publikacji: 27 października 2023