Korzystamy z najlepszych technologii i nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji

WISAG Polska Sp. z o.o. należy do grupy WISAG, jednego z czołowych koncernów w Niemczech, obsługujących nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe, który w naszym kraju stopniowo poszerza portfel obsługiwanych nieruchomości o obiekty handlowe. Jak podkreśla Ewa Mirgos, Dyrektor ds. Klientów Kluczowych w Wisag Polska – szybko reagujemy na awarie techniczne, zarówno poprzez udostępnianie zespołów serwisowych na miejscu, jak i zdalne wsparcie techniczne, w celu minimalizacji czasu przestojów. Współpracując z klientami, pełnimy rolę doradcy i jesteśmy w stanie dostarczać dodatkowe usługi, w zależności od indywidualnych potrzeb.


Co aktualnie wchodzi w zakres Państwa oferty?

Firma WISAG Polska Sp. z o.o. w oczach wielu znanych klientów z całej Polski jest synonimem znakomitych usług technicznych i infrastrukturalnych w zakresie nieruchomości gospodarczych, komercyjnych i mieszkalnych. W dziedzinie zarządzania infrastrukturą nasza firma jest nie tylko ekspertem, lecz także jednym z czołowych usługodawców. Oferowane przez nas usługi świadczymy w większości sami. Udostępniamy usługi z wielu segmentów, w których mamy duże doświadczenie. Naszą zaletą jest też różnorodność zatrudnianych przez nas pracowników. Dotyczy to takich obszarów jak zarządzanie infrastrukturą, infrastruktura techniczna budynków, sprzątanie obiektów, bezpieczeństwo i obsługa oraz utrzymanie ogrodów i architektura krajobrazu.

Jakie są główne zasady i strategie dotyczące nowoczesnego zarządzania technicznego nieruchomościami handlowymi we wspieranych przez Państwa obszarach, w kontekście bieżących trendów rynkowych?

Zarządzanie techniczne nieruchomościami handlowymi w dzisiejszym dynamicznym środowisku rynkowym wymaga zastosowania nowoczesnych strategii i zasad. Do kliku kluczowych elementów, które są istotne w kontekście bieżących trendów rynkowych, z pewnością należą Inteligentne Technologie i Internet Rzeczy (IoT), tj. systemy zarządzania budynkami umożliwiające monitorowanie i kontrolę nieruchomości handlowych. Inteligentne czujniki mogą zbierać dane dotyczące np. zużycia energii, komfortu dla klientów i efektywności operacyjnej. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań automatyzacyjnych w zakresie utrzymania nieruchomości pozwala na skrócenie czasu reakcji na awarie, zoptymalizowanie kosztów operacyjnych i zwiększenie ogólnej efektywności zarządzania. Ponadto nieruchomości handlowe coraz częściej kładą nacisk na zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną, przez co kluczowe stają się strategie związane z redukcją zużycia energii, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz stosowaniem ekologicznych materiałów i technologii. Także analiza danych ma kluczowe znaczenie dla zarządzania nieruchomościami handlowymi. Big Data i analityka pozwalają na lepsze zrozumienie zachowań klientów, optymalizację zarządzania zapasami, prognozowanie potrzeb konserwacyjnych i wiele innych aspektów, co przekłada się na bardziej efektywne zarządzanie. Pamiętajmy również, że nowoczesne nieruchomości handlowe starają się personalizować doświadczenie klienta poprzez spersonalizowane oferty czy informacje o promocjach – w zależności od lokalizacji klienta w obiekcie. Centra handlowe starają się dostosować swoje przestrzenie do zmieniających się potrzeb rynku. Elastyczne rozwiązania przestrzenne pozwalają na dostosowanie oferty do aktualnych preferencji klientów. Skuteczne zarządzanie nieruchomościami handlowymi obejmuje także cyfrową komunikację z klientami. Wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji, platform e-commerce czy marketingu internetowego staje się nieodłącznym elementem strategii sukcesu.

Jakie specjalistyczne usługi WISAG Polska jest w stanie zaoferować w kontekście obsługi centrów i galerii handlowych?

WISAG Polska oferuje szeroki zakres specjalistycznych usług technicznych, dedykowanych obsłudze centrów i galerii handlowych. Przede wszystkim jest to regularna konserwacja i utrzymanie systemów technicznych, takich jak instalacje elektryczne, klimatyzacja, systemy wentylacyjne, ogrzewanie, bieżące naprawy oraz monitorowanie stanu technicznego infrastruktury. Optymalizujemy również zużycie energii i staramy się poprawiać efektywność energetyczną nieruchomości, a także wdrażamy nowoczesne rozwiązań związanych z zarządzaniem energią w celu redukcji kosztów. Oferujemy również kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa, w tym monitoringu, systemów alarmowych, kontroli dostępu, a także szkoleń dla personelu w zakresie procedur bezpieczeństwa. Do naszych zadań należą także usługi utrzymania czystości obejmujące sprzątanie powierzchni handlowych, toalet, przestrzeni wspólnych, a także specjalistyczne czyszczenie różnych powierzchni. Szybko reagujemy na awarie techniczne, zarówno poprzez udostępnianie zespołów serwisowych na miejscu, jak i zdalne wsparcie techniczne w celu minimalizacji czasu przestojów, wykorzystując systemy monitoringu i analizy danych do śledzenia wydajności różnych systemów technicznych. Współpracując, pełnimy role doradcy i jesteśmy w stanie dostarczać również inne usługi, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta, takie jak zarządzanie odpadami, usługi logistyczne czy obsługa systemów informatycznych.

Jakie doświadczenie ma Państwa firma w obszarze obsługi nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza galerii handlowych?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze obiektów komercyjnych np. biurowców, magazynów. Jeżeli chodzi o obsługę galerii handlowych, to jesteśmy na początku drogi i już posiadamy pierwsze sukcesy w obsłudze tego typu obiektów. Pracujemy nad rozszerzaniem listy naszych klientów w tym sektorze. Moje wieloletnie doświadczenie i wiedza pomaga w pozyskiwaniu nowych klientów.

Jakie jest Państwa spojrzenie na ten sektor nieruchomości w Polsce? Jakie szanse i możliwości dostrzegacie?

Rynek nieruchomości komercyjnych będzie zróżnicowany. Uważam, że najlepiej będzie rozwijał się segment magazynowy, natomiast segmenty handlowy i biurowy spotkają z koniecznością wprowadzania wielu zmian. W zmieniającej się rzeczywistości sektor biurowy będzie musiał zdefiniować się na nowo. Doświadczenia pracy home office z pandemii w pewnym stopniu pozostaną z nami na długo dłużej, wpłynie to na elastyczność przestrzeni i sposobu jej funkcjonowania. Coraz młodsze pokolenia wchodzące na rynek pracy będą determinowały zmianę stylu pracy i swojej wygody. Zmiana systemu pracy oraz spotkań na cyfrowe znajdzie odbicie w sposobie projektowania nowych obiektów. Jest to przyszłość, która dopiero się kształtuje. Myślę, że właściciele części biurowców, a przede wszystkim galerii handlowych, będą rozważali zmianę funkcji swoich obiektów i łączyć je z mieszkalną lub hotelową. Zakładam, że będą oczywiście powstawały nowe centra biurowe, ale głównie w większych miastach.

Jak podkreśla Ewa Mirgos z Wisag Polska - szybko reagujemy na awarie techniczne, zarówno poprzez udostępnianie zespołów  jak i zdalne wsparcie.

Na rynku funkcjonuje sporo firm o ugruntowanej pozycji w świadczonym przez Państwa obszarze działań. Jakie korzyści mogą odnieść galerie handlowe korzystające z usług technicznych WISAG Polska w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań na rynku?

Galerie handlowe, stojąc przed wyborem partnera do świadczenia usług technicznych, często szukają nie tylko solidnego wykonawcy, ale także partnera, który może zaoferować unikalne korzyści. WISAG Polska to firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku usług technicznych. Dzięki ugruntowanej pozycji rynkowej zdobyliśmy zaufanie klientów poprzez skuteczne dostarczanie rozwiązań kompleksowych. Galerie handlowe korzystające z usług WISAG Polska mogą być pewne, że współpracują z liderem branży. Nasze podejście do każdej nieruchomości jest indywidualne. Właściciele nieruchomości mają różnorodne wymagania techniczne, dlatego elastyczność i gotowość dostosowania się do specyfiki każdego obiektu są kluczowe. Ponadto, co pragnę podkreślić raz jeszcze, nasze usługi świadczymy w sposób kompleksowy, co eliminuje konieczność koordynacji wielu dostawców.

W jaki sposób jesteście Państwo w stanie zaoferować spersonalizowane rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i charakterystyki każdej galerii handlowej?

Sprzątanie obiektów handlowych to skomplikowane zadanie, które wymaga indywidualnego podejścia do każdego klienta. Zarówno właściciele obiektów, jak i firmy sprzątające muszą znać specyfikę tego typu miejsc i stosować odpowiednie techniki sprzątania. Korzystamy z najlepszych technologii i nieustannie poszukujemy sposobów optymalizacji i usprawniania sposobu funkcjonowania obiektu i innowacyjnych metod rozwiązywania problemów. Jesteśmy zawsze dla dyspozycji naszych klientów – słuchamy, rozmawiamy, rozumiemy, budujemy trwałe, otwarte i oparte na zaufaniu partnerskie relacje. Zawsze Robimy to, co mówimy – dotrzymujemy słowa.

Jak w praktyce przebiega współpraca z Państwem? Na jakie wsparcie mogą liczyć potencjalni klienci?

Klienci cenią sobie poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Chcą mieć pewność, że dowiadują się wszystkiego, nie są oszukiwani, mogą liczyć na pomoc, a wszystkie terminy zostaną dotrzymane. Obsługa klientów i współpraca z nimi mogą być naprawdę trudne i wymagające cierpliwości. Warto jednak zatrudniać osoby, które poradzą sobie z takimi problemami w sposób profesjonalny. Dzięki temu zaskakujemy zadowolonych i lojalnych klientów, a to właśnie oni będą jednymi z filarów sukcesu naszej firmy. Zadowolony klient może stać się lojalnym klientem, który wróci do nas niejednokrotnie i poleci nas innym.

Wspomniała Pani, że firma Wisag szybko reaguje na pilne sytuacje techniczne w galeriach handlowych. Jak to się odbywa?

WISAG Polska stosuje skoordynowane i elastyczne procedury reakcji na pilne sytuacje techniczne w galeriach handlowych. Najczęściej korzystamy z zaawansowanych systemów alarmowych oraz monitoringu, które mogą natychmiastowo zareagować na wszelkie anomalie czy zagrożenia. Działa to zarówno w kontekście bezpieczeństwa, jak i technicznych problemów. Ponadto utrzymujemy zespoły awaryjne, które są gotowe do szybkiej reakcji na wszelkiego rodzaju incydenty. Te zespoły są dostępne 24/7 i mają za zadanie natychmiastowy wyjazd na miejsce awarii. Po przybyciu na miejsce zespół awaryjny przystępuje do szybkiej diagnozy i analizy problemu. Wykorzystuje do tego specjalistyczny sprzęt diagnostyczny oraz narzędzia umożliwiające skuteczną identyfikację przyczyny awarii. W trakcie całego procesu awaryjnego, zespoły WISAG Polska utrzymują otwartą komunikację z personelem galerii handlowej. Informują o postępie prac, planowanych działaniach oraz prognozach dotyczących czasu przywrócenia normalnego funkcjonowania. W przypadku poważniejszych sytuacji kryzysowych WISAG Polska stosuje procedury zarządzania kryzysowego, które obejmują współpracę z odpowiednimi służbami, ewakuację obszarów zagrożonych oraz przywracanie normalnego funkcjonowania po zakończeniu incydentu. Po zakończeniu interwencji firma przygotowuje raport dotyczący awarii, jej przyczyny, działań podjętych w celu jej usunięcia oraz propozycji działań prewencyjnych na przyszłość.

Czy Państwa firma podejmuje jakieś kroki w celu zwiększenia efektywności energetycznej nieruchomości handlowych i ograniczenia wpływu na środowisko naturalne?

Efektywność energetyczna jest bardzo ważna dla ochrony środowiska naturalnego dla branży, w której świadczymy usługi. Używamy maszyn zasilanych akumulatorami litowo-jonowymi. W naszej flocie posiadamy kilka samochodów elektrycznych. Wybierając chemię do sprzątania zwracamy również uwagę na: certyfikaty ekologiczne.

Jakie cele stawia sobie Państwa firma w Polsce na 2024 rok i kolejne lata?

W świecie biznesu każdy nowy rok przynosi ze sobą kolejne wyzwania. Z doświadczenia wiem, że rok 2024 będzie fascynujący. Zmiany technologiczne, społeczne i ekologiczne kształtują teraźniejszość i przyszłość przedsiębiorstw. Warto przyjrzeć się, jakie trendy i wyzwania czekają przedsiębiorców w nadchodzącym roku w naszej branży.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.


Sesje zdjęciowe nieruchomości komercyjnych – zobacz!

Źródło: Wisag Polska

Fotografia: Wisag Polska

Data publikacji: 25 stycznia 2024