Krzysztof Sajnóg, Blue City

Niestety nie jesteśmy optymistami

Koronawirus – Magazyn Galerie Handlowe 03-2020

W Blue City wdrożono dodatkowe procedury i czynności dotyczące utrzymania czystości. Służby sprzątające dezynfekują powierzchnie wspólne, poręcze metalowe i poręcze schodów ruchomych, kosze na śmieci oraz automatyczne kasy parkingowe. Personel serwisowy został wyposażony w maski i rękawiczki ochronne – mówi dla Magazynu Galerie Handlowe Krzysztof Sajnóg, Dyrektor Marketingu, Blue City

W centrum znajduje się również Przychodnia Enel Med, do której dostęp jest całkowici oddzielony od pozostałych otwartych części centrum. Pacjenci przechodzą do przychodni osobnymi korytarzami i windą. Niestety nie jesteśmy optymistami co do perspektyw. Najemcy są w bardzo trudnej sytuacji. Ale handel to system naczyń połączonych – są jeszcze producenci, dostawcy itd. Część z nich może nie przetrzymać tego kryzysu. Ale centra handlowe również odczuwają skutki kryzysu. Ponosimy wszystkie koszty związane ze swoim funkcjonowaniem. Płacimy podatki od nieruchomości, użytkowania wieczystego, za media, serwis sprzątający, ochronę, pensje pracownikom. Ponadto wiele obiektów ma inne zobowiązania np. wobec banków. Trudno w tym momencie przewiedzieć konsekwencje pandemii w gospodarce.

Uważamy także, że proponowana przez rząd pomoc jest absolutnie niewystarczająca. Zarówno dla przedsiębiorców w ogóle, jak i galerii handlowych, o których zupełnie zapomniano. Chcemy pomóc naszym najemcom, bo bez nich nie możemy funkcjonować, ale my też potrzebujemy wsparcia – odroczenia podatków i pomocy w negocjacjach z bankami. Chcielibyśmy również przekonać rządzących, aby przynajmniej czasowo przywrócić niedziele handlowe po pokonaniu koronawirusa.

 


Zobacz wypowiedź także w Magazynie Galerie Handlowe

 

Źródło: Blue City

Fotografia: Blue City

Data publikacji: 10 maja 2020