Łukasz Kowalczyk - Vive Profit

Dobry pracownik jest przeszkolony i świadomy

Rynek pracy w branży RETAIL – Magazyn Galerie Handlowe 09/2019

Zarządzanie dużą siecią sklepów detalicznych to przedsięwzięcie, które wymaga przede wszystkim doskonałych umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych w procesie zarządzania dużą grupą pracowników – podkreśla dla Magazynu Galerie Handlowe – Łukasz Kowalczyk, Zastępca Dyrektora Sprzedaży ds. B2C sieci VIVE Profit

Zdolność motywowania i angażowania współpracowników to klucz do sukcesu. Bazą są również: umiejętne planowanie i konsekwencja w egzekwowaniu zadań, a także doskonałe zarządzanie w czasie. Silna osobowość, cechy lidera, umiejętność przewodzenia innym są kluczowe.

Manager zarządzający siecią sklepów detalicznych musi łączyć kompetencje dobrego handlowca – wnikliwie obserwującego rynek, marketingowca – stawiającego dalekosiężne cele, stratega – umiejętnie wyznaczającego kierunki rozwoju, taktyka – skutecznie realizującego zadania i rzecznika prasowego – reagującego na potencjalne sytuacje kryzysowe.

Dobra relacja firmy z pracownikiem to od zawsze czynnik niezbędny do prawidłowego rozwoju przedsiębiorstwa. Jest to współpraca obustronna, w której każda ze stron oczekuje zaangażowania, zrozumienia i wsparcia. Obecne na rynku firmy coraz częściej stosują niestandardowe metody wspierania zatrudnionych osób. Są one dla nich dodatkową motywacją, która świetnie uzupełnia standardowe formy pomocy, takie jak: premie, benefity okazjonalne, karty sportowe, dofinansowanie urlopów czy wydarzenia integracyjne.

Dobry pracownik to przeszkolony i świadomy pracownik. System szkoleń zatrudnionych to obecnie rzecz niezbędna, ponieważ wraz z rozwojem ich umiejętności w perspektywie rozwija się również przedsiębiorstwo. Zakres kursów oraz baza szkoleniowców są obecnie bardzo duże i świadczone usługi stoją na wysokim poziomie merytorycznym. Pamiętajmy również, jak istotne są sprawne szkolenia wewnątrzfirmowe, które znacznie ograniczają koszty i wzmacniają więzi między pracownikami. Firmy dokształcają ponadto młode osoby, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową, oferując im m.in. płatne staże czy szkolenia na uczelniach. W ten sposób u przyszłych pracowników utrwalana jest świadomość działania konkretnego rynku oraz są oni na bieżąco w kwestii nowinek. Tym samym wzrasta ich wartość na rynku pracy, co przynosi wymierne korzyści dla pracodawców. W branży retail najczęściej wybierane szkolenia to te skupione na personalnych umiejętnościach pracownika, takich jak: komunikacja z Klientem, zarządzanie czasem pracy, choć oczywiście cenne jest również rozwijanie zdolności stricte handlowych.

Sektor pracy w branży retail oferuje pracownikom dużą różnorodność oraz możliwość wykazania się na wielu płaszczyznach

Współcześnie osoba poszukująca pracy, a szczególnie taka o wysokich kwalifikacjach, oprócz typu pracy czy wysokości oferowanego za nią wynagrodzenia, zwraca uwagę również na inne niestandardowe formy wsparcia. Cennym pracodawcą jest ten, który wspomaga zatrudnioną osobę zarówno w pracy, jak i poza nią. Taki, który zwraca uwagę na takie zagadnienia, jak: stres w pracy, wypalenie zawodowe, work-life balance, mobbing, niskie morale, ale również problemy z bliskimi, trudne sytuacje życiowe, emocjonalne zmęczenie, depresja. Wszystko przy zachowaniu poufności i bezstronności. Reasumując, chodzi o dobrostan pracowników.

Pod hasłem ‘Praca w branży retail’ kryje się dziś szeroki wachlarz działań. Handel sam w sobie jest jednym z jej elementów. Nad finalizacją transakcji i skłonieniem Klienta do wyboru sieci czy produktu pracuje cały sztab osób na różnych stanowiskach, od działu visual merchandising po marketing. Sektor pracy w branży retail oferuje więc pracownikom dużą różnorodność oraz możliwość wykazania się na wielu płaszczyznach. Podobnie jest z rozwojem kompetencji zawodowych i osobistych. Sklepy prześcigają się w nowych rozwiązaniach, które dają duże pole do kreatywności i wzbogacania swoich umiejętności, a dynamiczne kontakty z innymi ludźmi pozwalają nawiązać ciekawe relacje. Na rodzimy rynek trade wchodzą ponadto nowe marki, w tym zagraniczne, oferujące przyszłym pracownikom różnorodne formy wsparcia.

Źródło: Magazyn Galerie Handlowe - grudzień 2019

Fotografia: VIVE Profit

Data publikacji: 2 marca 2020