Łukasz Kowalczyk - Vive Profit

Zakaz handlu w niedziele wymusił renegocjacje umów najmu

Zakaz handlu – Magazyn Galerie Handlowe

Dotychczasowe ograniczenia związane z niedzielami handlowymi pozwoliły wysnuć kilka cennych wniosków dotyczących naszej sieci sklepów VIVE Profit – mówi Łukasz Kowalczyk, Zastępca Dyrektora Sprzedaży ds. B2C sieci VIVE Profit

Zakaz handlu w niedziele w początkowym okresie przełożył się na pogorszenie wyników finansowych w większości sklepów sieci. Klienci dość powoli zmieniają swoje przyzwyczajenia konsumenckie, jednak zmiany te w konsekwencji z pewnością skłonią ich do aktywniejszych zakupów w pozostałe dni tygodnia. Oczywiście należy wziąć pod uwagę, że mówimy tu o częściowych ograniczeniach i swoistym „okresie przejściowym”.

Drugi cenny wniosek dotyczy samych klientów, którzy w perspektywie czasu wykazują elastyczność wobec zmian narzuconych im odgórnie. Klient, który chce zrobić zakupy w danym sklepie, dokona ich niezależnie od tego, czy sklep ten będzie otwarty, czy zamknięty w niedzielę. Kluczowym elementem nie są więc tutaj jedynie konsumenci. Istotniejsze jest to, w jaki sposób na zmiany zareagują same sklepy, tak aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort klienta i dostosować do niego ofertę, może to być np. nowa akcja promocyjna itp. Uważam, że ważnym wyzwaniem dla firm w branży retail w tym roku będzie właśnie wdrażanie odpowiedniej polityki, która uwzględni dynamicznie zmieniającą się sytuację w branży retail. Jako sieć sklepów VIVE Profit rozumiemy to i na ten rok planujemy wiele niespodzianek dla naszych klientów. Więcej informacji wkrótce.

Relacje B2B są niezwykle cenne również w branży retail, która kojarzy się przede wszystkim z segmentem B2C. Zakaz handlu w niedziele w wielu przypadkach wymusił renegocjacje umów najmu lokali, dzięki czemu najemcy mieli szanse uzyskać korzystniejsze warunki funkcjonowania w obiektach. Wynajmujący, chcąc utrzymać atrakcyjne i zróżnicowane portfolio najemców, musieli wyjść naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom zarówno kontrahentów, jak i klientów. Sieć sklepów VIVE Profit jest bardzo dobrze postrzegana przez wynajmujących, z tego też względu nasze relacje opierają się na partnerstwie i wzajemnym zrozumieniu. Jako stabilny najemca nasza sieć nie miała problemów z udanymi renegocjacjami warunków współpracy.

W zakresie ekspansji naszej sieci coraz więcej właścicieli i zarządców obiektów galeryjnych wyraża chęć podjęcia z nami współpracy w obszarze komercjalizacji. Mimo wprowadzenia regulacji dotyczących handlu w niedziele, nasza sieć jest coraz częściej brana pod uwagę jako uzupełnienie tenant-mixu powierzchni galeryjnych, m.in. ze względu na generowanie wysokiej odwiedzalności. Wiąże się to również z zyskującymi popularność w Polsce trendami eco, takimi jak np. zero waste, jak i zmianami zachodzącymi w galeriach handlowych na Zachodzie (szczególnie USA, gdzie duża część centrów handlowych wynajmuje większy procent powierzchni sklepom typu „second hand”, niż tym tradycyjnym.). Nasza sieć konsekwentnie realizuje tego typu praktyki, działając w obrębie polityki zrównoważonego rozwoju. Myślę, że rok 2020 przyniesie wstępną stabilizację pod względem relacji biznesowych w branży retail, dzięki czemu planowanie działania firmy na kolejne lata będzie ułatwione.

Rok 2019 pokazał, że częściowy zakaz handlu w niedziele wpłynął w głównej mierze na wyniki bardzo małych centrów i sieci handlowych oraz firm branżowych. Zaostrzenie tych warunków w 2020 roku nie oznacza jednak katastrofy dla branży retail. Niemniej jednak stanowi to dla większości firm duże wyzwanie i potrzebę ciągłej analizy, a także dostosowania się do bieżącej sytuacji na rynku.

Należy podkreślić, że niehandlowe niedziele nie są głównym źródłem problemów galerii i sieci sprzedaży. Do spadku ich obrotów przyczyniają się również takie czynniki, jak m.in. konkurencja ze strony sektora e-commerce, odpływ klientów do innych formatów handlowych czy zmiana ich nawyków.

Konsumenci dynamicznie zmieniają swoje przyzwyczajenia i robią zakupy w soboty lub w inne dni tygodnia. Dostosowują swój plan do nowych warunków i udowadniają tym samym swoją elastyczność konsumencką. Obecny rynek oferuje ogrom możliwości, zarówno jeśli chodzi o wybór konkretnego sklepu, jak również np. formę dokonania zakupów. W dobie takiej różnorodności taka niedogodność, jak niehandlowa niedziela, nie stanowi dla klienta dużego problemu. Przed branżą retail w roku 2020 klaruje się więc obiecująca perspektywa, jednak pod warunkiem, że – tak jak do tej pory – skupi się ona przede wszystkim na kliencie, jego potrzebach, oczekiwaniach czy aktualnych trendach.

Większość nowych zmian zaproponowanych przez rząd nie dotyczy sieci sklepów VIVE Profit (np. w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w pierwszy dzień Wielkiej Nocy nasze sklepy są zamknięte), więc trudno jest nam przedstawić tutaj jednoznaczną opinię. Zmiany to naturalna rzecz, którą dyktuje duża liczba zmiennych. Sztuką jest umiejętność dynamicznego dostosowania się do nich, bez zmniejszenia jakości, co jest cechą najlepszych przedsiębiorstw i marek w branży.

Źródło: Magazyn Galerie Handlowe

Fotografia: VIVE Profit

Data publikacji: 1 maja 2020