Maciej Ptaszyński, zakaz handlu, Polska Izba Handlu

Małe sklepy starają się o utrzymanie na bardzo konkurencyjnym rynku

Podsumowanie roku w branży RETAIL – Magazyn Galerie Handlowe 02/2020

W przypadku ograniczenia handlu w niedziele sytuacja jest dynamiczna, bo dopiero niedawno weszło ono w życie w całości. Pełna ocena będzie możliwa tak naprawdę dopiero po roku obowiązywania całkowitego ograniczenia, czyli pod koniec 2020 roku – podkreśla dla Magazynu Galerie Handlowe – Maciej Ptaszyński, Dyrektor Polskiej Izby Handlu

Jeżeli chodzi o zjawiska ekonomiczne z tym związane, rewolucji nie będzie, po prostu pogłębią się one. Obecnie w świetle danych, jakie docierają do PIH z różnych wywiadowni oraz z branży, wyłania się następujący obraz: sklepy do około 100 mkw., które mogą działać w niedziele na podstawie przewidzianych przez ustawę wyłączeń, radzą sobie, pomimo ograniczeń. Większe sklepy (z reguły powyżej 100 mkw.), które z wyłączeń skorzystać nie mogą i muszą być zamknięte w niedziele, osiągają gorsze wyniki niż przed wprowadzeniem ograniczenia. Przyczynia się do tego dodatkowo agresywna polityka marketingowa sieci dyskontowych, mająca na celu wyrobienie w konsumentach nawyku dokonywania zakupów w piątek i sobotę właśnie w dyskontach.

Z punktu widzenia przedsiębiorców najważniejsza jest stabilność rozwiązań prawnych. Ich ciągłe zmienianie nie służy rozwojowi biznesu i inwestycjom. Warto podkreślić, że najczęstszą i dominującą podstawą do otwierania sklepów w niedziele niehandlowe jest wyłączenie pozwalające właścicielowi stanąć samodzielnie za kasą. Mankamentem ustawy wydaje się brak odpowiedniego zdefiniowania w treści ustawy pomocy rodziny, która to definicja wyraźnie wskazałaby, kto konkretnie może takiej pomocy udzielać przedsiębiorcy. Takie definicje w polskim prawie istnieją i ich zaadaptowanie do ustawy poprawiłoby sytuację mniejszych i średnich sklepów. Pamiętajmy, że małe sklepy starają się o utrzymanie na bardzo konkurencyjnym rynku, kolejne obostrzenia dodatkowo osłabią ich pozycję względem dyskontów i sklepów wielkopowierzchniowych.

Źródło: Magazyn Galerie Handlowe

Fotografia: Polska Izba Handlu

Data publikacji: 15 kwietnia 2020