Magdalena Kowalewska - Immofinanz

Center Manager to gospodarz

Rynek pracy w branży RETAIL – Magazyn Galerie Handlowe 09/2019

Centra handlowe VIVO! zlokalizowane są w średniej wielkości miastach Polski, w tym chociażby np. w Stalowej Woli czy Pile. Zrekrutowaliśmy w tych miejscach świetne zespoły specjalistów. Było to możliwe m.in. dzięki konkurencyjnym warunkom zatrudnienia, które oferujemy, w połączeniu z bogatą ofertą szkoleń oraz innymi benefitami. Ponadto stosujemy zasadę dodatkowego nagradzania za wyjątkowe osiągnięcia czy też zaangażowanie, które ma wpływ na coraz lepsze wyniki samego centrum – podkreśla dla Magazynu Galerie Handlowe – Magdalena Kowalewska – Country Manager Operations Poland, IMMOFINANZ

Kładziemy nacisk nie tylko na umiejętności czysto techniczne, które powinien posiadać manager zarządzający centrum handlowym, ale także na osobowość kandydata. Center manager bowiem w naszym rozumieniu tego stanowiska to gospodarz, a co za tym idzie, człowiek otwarty, który wychodzi do najemców, nie chowając się w swoim gabinecie. Ponadto bardzo ważne dla nas jest to, aby lider potrafił poprzez swoje kompetencje zdobyć zaufanie nie tylko zespołu, ale też najemców w centrum handlowym. Mamy to szczęście, że w naszych centrach VIVO! mamy właśnie takich managerów. To osoby, które zarażają entuzjazmem, mają w sobie pozytywną energię, lubią ludzi, ale też potrafią słuchać. Jeśli mielibyśmy wybierać, to wolimy na takim stanowisku osoby, które może robią mniej spektakularne prezentacje w PowerPoint, ale w zamian wyróżniają się wyjątkowym podejściem do człowieka i wypełniają rolę wspominanego gospodarza z pasją.

Obszar zarządzania centrum handlowym to nie jest praca w tradycyjnych godzinach od 9 do 17, ponieważ centrum żyje o wiele dłużej.

Naszym zdaniem cechy czysto „ludzkie” będą też pożądane w przyszłości od osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę zawodową w tym sektorze i kiedyś będą aspirowały do zarządzania danym obiektem handlowym.Ponadto, należy pamiętać, że sam sektor handlowy przechodzi znaczną transformację, stąd takie osoby muszą na bieżąco śledzić trendy, tak by być w stanie odpowiednio dostosowywać funkcjonowanie centrum do zmieniającej się rzeczywistości – czy do coraz większych wymagań Klientów, czy też ograniczeń typu zakaz handlu w niedziele.

Obszar zarządzania centrum handlowym to nie jest praca w tradycyjnych godzinach od 9 do 17, ponieważ centrum żyje o wiele dłużej. Co więcej, ten obszar zawodowy charakteryzuje się dużą nieprzewidywalnością, każdy dzień jest inny i z innymi sytuacjami ma się do czynienia. Dlatego tak ważna jest pasja do wykonywania tego zawodu, umiejętności miękkie i interpersonalne. Trzeba mieć tylko nieco szczęścia, aby na takiego człowieka trafić, i co ważne, mieć też argumenty, aby go do siebie zachęcić. Należy pamiętać, że największe talenty szukają pracy w miejscach najbardziej prestiżowych. Stąd też poniekąd to od właścicieli centrów handlowych zależy, na ile i w jakim stopniu udaje się ten prestiż danego miejsca zbudować.

Źródło: Magazyn Galerie Handlowe

Fotografia: Immofinanz

Data publikacji: 13 stycznia 2020