Magdalena Kowalewska - Immofinanz

W Austrii są już pierwsze pozytywne oznaki stabilizacji sytuacji

Koronawirus – Magazyn Galerie Handlowe 03-2020

Aktualne sytuacja wpłynęła na nas tak samo, jak na całą branże. Władze rządowe we wszystkich krajach, w których IMMOFINANZ jest właścicielem i operatorem nieruchomości handlowych, nałożyły ograniczenia i wdrożyły różne środki w kontekście COVID-19 – mówi dla Magazynu Galerie Handlowe – Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland, IMMOFINANZ

Działania te wpływają na różne aspekty codziennego życia, między innymi poprzez tymczasowe zamknięcie obiektów handlowych. Uważnie przestrzegamy wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i upewniamy się, że tylko te sklepy są otwarte w naszych nieruchomościach, które mogą działać w dzisiejszych okolicznościach. Niefortunnie na ten trudny okres przypadło otwarcie naszego największego w portfelu IMMOFINANZ w Polsce, parku handlowego STOP SHOP Siedlce, do którego przygotowywaliśmy się od miesięcy. Na ten moment, zgodnie z założoną datą otwarcia swoją działalność rozpoczęły trzy sklepy, Biedronka, Hebe oraz Dealz. Liczymy, że kiedy sytuacja się ustabilizuje będziemy mogli już oficjalnie otworzyć pozostałe sklepy w ramach tego parku handlowego. Co ważne, widzimy również pierwsze pozytywne znaki, np. w Austrii otwarcie pierwszych mniejszych sklepów będzie możliwe już od 14 kwietnia, a obiektów handlowych od początku maja.

Trudno powiedzieć jakie perspektywy rysują się przed centrami i sieciami handlowymi. Wydaje się, że blokada na dwa do trzech miesięcy jest konsensusem rynkowym, po którym gospodarki będą stopniowo ponownie otwierane. Jak już zaznaczyłam, w Austrii są już pierwsze pozytywne oznaki. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi najemcami, aby wspólnie sprostać bieżącym wyzwaniom i tym, które są przed nami.

Po złagodzeniu oficjalnych ograniczeń i środków mających na celu ograniczenie COVID-19, prawdopodobnie początkowo można spodziewać się, że kupujący będą przychodzili do obiektów handlowych stricte w celach zakupowych.

W tym kontekście na pewno dobrze powinny funkcjonować nasze parki handlowe STOP SHOP, z indywidualnym wejściem z parkingu, do każdego sklepu. W przypadku centrów handlowych można założyć, że przynajmniej przez następne miesiące ludzie nie przyjadą tu na koncert, wydarzenie specjalne lub rozrywkę. Galerie ponownie staną się głównie miejscami zakupów. Tym niemniej aktualnie już pracujemy nad środkami, które pomogą nam optymalnie pomóc naszym najemcom w ponownym rozpoczęciu ich działalności.

W naszym przekonaniu aktualna propozycja rządowa, wspierająca tylko jedną stronę – tj. najemców, to zbyt daleko idąca ingerencja państwa w wypracowane stosunki pomiędzy wynajmującym a najemcami. Poważne wątpliwości budzi istota takiej konstrukcji prawnej, gdzie w sposób arbitralny Państwo określa wysokość świadczeń jednej strony stosunku prawnego wobec jej kontrahenta. Taki mechanizm reglamentacji jest w naszej ocenie sprzeczny z fundamentami państwa prawa, w tym z zasadą równości i z zasadą ochrony własności. Proponowane przez Rząd rozwiązanie, spowoduje istotne zachwianie równowagi gospodarczej w zakresie stosunków najmu powierzchni. Propozycja procedowana przez Rząd zupełnie pomija fakt, że wynajmujący jest również przedsiębiorcą działającym w takich samych uwarunkowaniach gospodarczych jak najemcy. Spoczywają na nas zobowiązania kredytowe wobec banków, których zabezpieczeniem są przychody z najmu, oraz liczne zobowiązania wobec naszych dostawców, takich jak np. firmy ochroniarskie, serwisowe, sprzątające czy dostawcy mediów.

Jako IMMOFINANZ chcemy wspólnie sprostać wyzwaniom i bardzo poważnie podchodzimy do odpowiedzialności wobec najemców, ich pracowników i klientów. Nie widzimy jednak w proponowanych założeniach uzasadnienia w zasadach współżycia społecznego. Stan epidemii jest sytuacją tymczasową i według nas tymczasowe powinny być środki podejmowane w celu minimalizacji jego skutków. Takim środkiem jest np. odroczenie płatności czynszu lub rozłożenie płatności na raty; a nie trwałe i nieodwracalne pozbawianie wynajmujących jedynego źródła dochodu.

 


Zobacz wypowiedź także w Magazynie Galerie Handlowe

 

Źródło: Immofinanz

Fotografia: Immofinanz

Data publikacji: 13 maja 2020