Rynek przyciągnął i dalej przyciąga inwestorów zagranicznych

Podsumowanie roku w branży RETAIL – Magazyn Galerie Handlowe 01/2020

Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2019 roku przekroczyła 7 mld euro, co czyni Polskę liderem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem wartości transakcji i stopy zwrotu – podkreśla dla Magazynu alerie Handlowe – Marcin Pabijanek, założyciel i CEO platformy social.estate

Szacuje się, że zrealizowane transakcje w sektorze nieruchomości handlowych przyniosły 4 proc. stopy zwrotu. Rynek przyciągnął i dalej przyciąga inwestorów zagranicznych. Niewielka część transakcji to polski kapitał. Petram House (właściciel marki i platformy crowdfundingu nieruchomości Social Estate) konsekwentnie realizuje misję otwarcia hermetycznego i niedostępnego dotąd rynku nieruchomości komercyjnych dla inwestorów indywidualnych poprzez uruchomienie pierwszej w Polsce platformy do inwestowania w nieruchomości komercyjne dla inwestorów social.estate i przeprowadzenie pierwszej w Polsce kampanii crowdfundingu mieszkań na wynajem w Warszawie online.

W 2019 doprowadziliśmy do kilku transakcji sprzedaży obiektów handlowych typu retail park, m.in. z naszą pomocą sprzedany został Park Handlowy Przy Dworcu w Białymstoku, i transakcji forward purchase dla obiektu stand alone wynajętego dla Jeronimo Martins w Warszawie. Dalsze umacnianie pozycji Petram House w transakcjach sprzedaży obiektów handlowych w Polsce do 5000 GLA i przeprowadzanie oferty crowdfundingu obiektu handlowego na platformie social.estate skierowanej do indywidualnych inwestorów i rozszerzenie usług w zakresie realizacji dedykowanych rozwiązań Prop-Tech poprzez specjalistyczny real estate software house – Petram New Technology to nasze działania, na których chcemy się skupić w 2020 roku.

Źródło: Magazyn Galerie Handlowe

Fotografia: Petram House

Data publikacji: 22 marca 2020