Marek Kowalski - FPP

W 2019 roku trwała redefinicja modelu funkcjonowania centrów handlowych

Podsumowanie roku w branży RETAIL – Magazyn Galerie Handlowe 01/2020

Na sytuację branży w roku 2019 niewątpliwie oddziaływało dalsze wprowadzanie regulacji ograniczających handel w niedziele. Wzmocniło to występujące na rynku tendencje, takie jak np. rozwój segmentu convenience oraz zmianę polityki marketingowej i cenowej graczy obecnych na rynku – podkreśla dla Magazynu Galerie Handlowe – Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

W dalszym ciągu trwała również redefinicja modelu funkcjonowania centrów handlowych, z uwzględnieniem rosnącego znaczenia oferty usługowej, gastronomicznej i rozrywkowej – komplementarnej względem funkcji handlowej. Obserwowaliśmy testowanie zupełnie nowych, innowacyjnych formatów oraz rozwiązań technologicznych, a swój dalszy rozkwit przeżywał kanał online. Motorem wprowadzanych zmian była również sytuacja na rynku pracy – niedobory kadrowe oraz wąskie gardła w formalnym procesie zatrudniania pracowników z zagranicy.

Rolą Federacji Przedsiębiorców Polskich jest zapewnienie właściwego rozwoju i bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom obrotu gospodarczego i rynku pracy. Realizowaliśmy swoje cele, m.in. prezentując w kwietniu ub.r. pakiet propozycji legislacyjnych, stanowiących odpowiedź na najważniejsze problemy systemu podatkowego i ubezpieczeń społecznych, których doświadczają w swojej codziennej działalności polskie firmy. Nasze propozycje pobudziły dyskurs publiczny w tym zakresie i znalazły swoje odzwierciedlenie w tworzonych później projektach ustaw. Merytoryczne działania i wnoszone konstruktywne propozycje pomogły również w znalezieniu lepszych alternatyw dla takich fiskalnych rozwiązań, jak np. likwidacja limitu 30-krotności składek do ZUS.

Rok 2020 w sektorze retail będzie okresem, w którym regulacje dotyczące handlu w niedziele będą obowiązywać w swoim docelowym kształcie – co zakończy proces kształtowania pod ich wpływem nowego modelu biznesowego branży. W grudniowej wersji projektu budżetu na 2020 rok uwzględniono również dochody z tzw. podatku handlowego, który zgodnie z obowiązującymi przepisami ma zacząć obowiązywać od lipca – co sugerowałoby, że intencją strony rządowej nie jest dalsze utrzymywanie go w stanie zawieszenia. Gdyby tak się stało, miałoby to istotny wpływ na rynek. Jako Federacja Przedsiębiorców Polskich będziemy podejmować kolejne inicjatywy, których celem będzie tworzenie odpowiednich warunków konkurencyjnych na rynku oraz przejrzystych i stabilnych w interpretacji regulacji prawa.

Źródło: Magazyn Galerie Handlowe

Fotografia: FPP

Data publikacji: 7 kwietnia 2020