Marek Kowalski - FPP

Zakaz handlu – zasady współpracy zostały przemodelowane

Zakaz handlu w niedziele – Magazyn Galerie Handlowe 02/2020

Dzięki dotychczasowym doświadczeniom z obowiązującymi ograniczeniami wiemy już, w jaki sposób dostosowywać placówki do zapewnienia sprawnej obsługi klientów przy skróconym tygodniu ich funkcjonowania, a także jaki jest optymalny zakres funkcjonowania galerii handlowych podczas niedziel bez handlu – podkreśla Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Widzimy zatem ukształtowanie się nowego porządku rynkowego, do którego oczywiście niektóre podmioty są lepiej przygotowane od innych. Aby sprawnie przejść ten proces, niezbędne jest efektywne współdziałanie między zarządzającymi galeriami a najemcami. Tak istotna zmiana legislacyjna, determinująca funkcjonowanie całego rynku, z pewnością wpłynęła na kształt relacji pomiędzy poszczególnymi stronami w biznesie, jednak trudno rozpatrywać tą ewolucję w kategoriach polepszenia lub pogorszenia ich wzajemnych stosunków. W licznych przypadkach dotychczasowe zasady współpracy zostały przemodelowane. Oczywiście w takich sytuacjach, gdzie biznes znajduje się pod pewną presją, negocjacje są trudniejsze. Nadal utrzymuje się jednak ta sama współzależność między partnerami, która na wielu polach łączy ich interesy.

Trendy rynkowe w 2020 roku związane z zakazem handlu w niedziele są zasadniczo takie same, jak w poprzednim roku. Występują one jednak z jeszcze większą intensywnością, gdyż liczba niedziel handlowych zmniejszy się z 15 do 7. Tym bardziej centra handlowe muszą przekształcać model swojego funkcjonowania – z uwzględnieniem jego optymalizacji pod kątem funkcji usługowo-kulturalno-gastronomicznej, która może funkcjonować w niedziele, mimo ograniczeń w handlu. Pewne formaty placówek słabiej sprawdzają się w nowych warunkach, co stanowi dodatkowy impuls do ich przekształcania. Ciągle na znaczeniu zyskuje również kanał online oraz wdrażanie nowych rozwiązań na tym polu.

Żadna ustawa nie jest idealna i czasami zachodzi potrzeba jej poprawy pod wpływem zmieniających się okoliczności lub obserwacji wynikłych z praktycznego zastosowania jej przepisów.

Żadna ustawa nie jest idealna i czasami zachodzi potrzeba jej poprawy pod wpływem zmieniających się okoliczności lub obserwacji wynikłych z praktycznego zastosowania jej przepisów. Zakres i kształt proponowanych zmian powinien jednak wynikać z kompleksowego jej przeglądu w postaci oceny skutków regulacji ex-post. W całym procesie ważną rolę powinny również odgrywać konsultacje społeczne, pozwalające na właściwe wyważenie argumentów wszystkich interesariuszy projektowanej zmiany. Potencjalne propozycje rządowe póki co funkcjonują w przestrzeni medialnej, ale nie znamy konkretnego projektu zapisów ustawowych.

Źródło: Magazyn Galerie Handlowe

Fotografia: FPP

Data publikacji: 27 kwietnia 2020