Wojciech Wieroński - CFO MediaMarktSaturn Polska

MediaMarktSaturn Polska: Marketingowcy w swoich strategiach coraz częściej stawiają na mix mediów

W dzisiejszym świecie reklama jest już nie tyle dźwignią handlu, co jego drzwiami dla konsumentów. Jej skuteczność napędza biznes – podkreśla Wojciech Wieroński, Dyrektor Zarządzający ds. Finansów (CFO), MediaMarktSaturn Polska.


Rosnąca konkurencja i natłok informacji stanowią jednak istotną barierę, przez którą coraz trudniej jest się przebić z przekazem. Marketerzy są więc pod coraz większą presją, szukając coraz bardziej efektywnych kanałów dotarcia do klientów i optymalizując dotychczasowe działania, zarówno pod kątem kosztowym, jak i biznesowym.

Zmienia się również klient, jego potrzeby, drogi poszukiwania informacji o produkcie, czy wreszcie jego zachowania zakupowe. Współczesny konsument korzysta swobodnie z różnych kanałów w trakcie całej ścieżki zakupowej, w zależności od aktualnych potrzeb. Podobnie jak swobodnie konsumenci poruszają się w świecie off- i online, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają, biznes powinien w taki sam sposób komunikować się z klientami. Dlatego marketingowcy w swoich strategiach coraz częściej stawiają na mix mediów z odpowiednim dopasowaniem formy i treści komunikacji marketingowej do danego kanału, z coraz większym naciskiem na kanał internetowy. Bardzo ważne jest przy tym precyzyjne określenie grupy docelowej i dotarcie z przekazem reklamowym do klientów, na których nam szczególnie zależy. Wymaga to celowych działań na podstawie dobrze przeanalizowanych danych, a to z kolei konkretnych kompetencji, obejmujących m.in. analityczne myślenie, kreatywność i odwagę w działaniu, znajomość technologii i dostępnych nowoczesnych narzędzi, pogłębioną wiedzę na temat rynku (zachowania konsumenckie, konkurencja) oraz tworzenie efektywnych kampanii marketingowych.

W ostatnich latach konsumenci przywiązują dużą wagę do zdania opiniotwórców (ang. Influencers) na temat marek i promowanych przez nich produktów, gdyż są oni dla nich bardziej autentyczni, a przez to wiarygodni. Choć siła ich oddziaływania nieco spadła w budowaniu sprzedaży, nadal jednak mają istotne znaczenie w budowaniu wizerunku marki. Ważne jest przy tym odpowiednie dopasowanie ambasadorów, żeby zagwarantować skuteczność takich działań.

Budżety marketingowe są z natury rzeczy mocno powiązane z wynikami sprzedaży, będą one relokowane w kanały i media dopasowane do potrzeb i celów detalistów czy centrów handlowych tak, aby efektywnie docierać do grup docelowych. Dużym akcent wciąż będzie musiał być nakładany na kanał internetowy, gdyż często od niego zaczyna się ścieżka zakupowa przeważającej liczby klientów.

Pandemia istotnie wpłynęła na rynek i trendy konsumenckie, które są nadal w fazie transformacji. Wymaga to dużej uwagi i czujności, a także gotowości do zmian i zdecydowanych działań, żeby celowo odpowiadać na ewoluujące potrzeby klientów i trafiać do nich nie tylko z właściwym produktem, przekazem reklamowym, ale także wartościami stojącymi za marką. Rosnąca świadomość konsumencka w zakresie zrównoważonego rozwoju będzie przekładała się na oczekiwania wobec detalistów w tym obszarze. Klienci będą bardziej świadomie wybierać marki, które działają w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Uwarunkowania cywilizacyjne, sytuacja pandemiczna i postępująca cyfryzacja życia znacząco wypłynęły na wzrost zainteresowania dodatkowymi usługami, zwłaszcza na rynku elektroniki użytkowej. Klienci nie tylko otworzyli się na zakupy przez Internet, ale także oczekują oferty pełnych rozwiązań, obsługi, która umożliwi im najwyższą jakość użytkowania, komfort i natychmiastowe korzystanie w pełnym wymiarze z zakupionych urządzeń. Dzięki temu, inwestując relatywnie niewielkie środki, mogą korzystać z maksimum możliwości zakupionego sprzętu i cieszyć się bezpieczeństwem jego użytkowania, również przy zakupach internetowych. Ten trend będzie się utrzymywał. Postęp technologiczny oznacza kolejne wyzwania w obsłudze, dlatego coraz częściej, myśląc o urządzeniu, klienci będą brać pod uwagę nie tylko parametry, czy wygląd sprzętu, ale też wsparcie w jego efektywnym użytkowaniu.

Rośnie też grupa klientów zainteresowanych udziałem w programach lojalnościowych, które dają konsumentom liczne przywileje i korzyści. Dzięki temu stają się one coraz popularniejsze w kolejnych branżach. Na rynku elektroniki użytkowej jedynym tego typu programem jest Klub MediaMarkt, który liczy już 3,3 miliony uczestników. Nic dziwnego, że grono klubowiczów wciąż rośnie, ponieważ na lojalnych klientów marki czeka szereg wyjątkowych korzyści.


Sesje FOTO sklepów – zobacz nasze zdjęcia!

Sesje foto sklepów

Źródło: MediaMarktSaturn Polska

Fotografia: MediaMarktSaturn Polska

Data publikacji: 3 października 2022