Employer Branding nabiera coraz większego znaczenia

Rynek pracy w branży RETAIL – Magazyn Galerie Handlowe 09/2019

Pierwszoplanową rolę na liście kompetencji i umiejętności, których wymaga się dziś od przyszłych managerów zarządzających obiektami handlowymi, już teraz odgrywają: otwartość, zdolność do szybkiego reagowania, elastyczność oraz wszechstronność – podkreśla w rozmowie z Magazynem Galerie Handlowe – Marta Kocik, Marketing & PR Manager Magnolia Park

Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że managerowie mają „do zagospodarowania” bardzo szeroki i złożony zakres działań, a dodatkowo muszą być gotowi na to, by trzymać rękę na pulsie, czyli efektywnie działać w realiach szybko zmieniających się warunków rynkowych, sprawnie kooperować z partnerami biznesowymi, trafnie odczytywać potrzeby i oczekiwania Klientów, a także pracowników. Ten ostatni element warto podkreślić – umiejętne planowanie i realizacja działań z obszaru Employer Brandingu nabiera coraz większego znaczenia.

Do tej listy dodam jeszcze kompetencje związane z myśleniem strategicznym oraz umiejętność konsekwentnej realizacji długofalowych celów. Można oczywiście powiedzieć, że to klasyczne elementy „wyposażenia” managerów, jednak tempo zmian rynkowych, choćby błyskawiczny rozwój segmentu e-commerce, wprowadza tu nową jakość i szereg wyzwań. Np. w przypadku zarządzania obiektami handlowymi mówimy dziś o istotnej zmianie profilu, w tym przede wszystkim o przemyślanej rozbudowie funkcji usługowych i rozrywkowych tak, aby tego rodzaju centra zachowały moc przyciągania i były atrakcyjnymi miejscami spędzania czasu albo spotkań. Realizacja takiego celu wpływa na wszystkie aspekty funkcjonowania obiektu, na współpracę z partnerami biznesowymi, planowanie komunikacji marketingowej i wizerunkowej, kwestie logistyczne i wiele innych, a przecież trzeba też uwzględnić uwarunkowania makroekonomiczne czy legislacyjne.

Wyzwania, ale też nowe możliwości stojące przed managerami można więc lokować na różnych poziomach i w różnych obszarach działania. Znaczące jest to, że nie ma dziś właściwie stref komfortu. Dlatego wszystko wskazuje na to, że cztery wymienione na wstępie kompetencje będą w przyszłości kluczowe.

Firmy poszerzają swoje propozycje dla pracowników o różnego rodzaju możliwości indywidualnego rozwoju, dbając m.in. o work life balance

Nie da się ukryć, że mamy rynek pracownika, co samo w sobie jest dla pracodawców dużym wyzwaniem. A przecież nakładają się na to jeszcze inne zjawiska i procesy. Na rynek pracy wchodzi nowe pokolenie, które ma określone oczekiwania wobec pracodawców i samej pracy. Stabilne warunki i kwestie finansowe dla młodych ludzi nie zawsze znajdują się na pierwszym miejscu. To pokolenie coraz częściej szuka w pracy dodatkowych benefitów, elastycznych warunków, w tym możliwości pracy zdalnej, jak również bardzo konkretnych, szybkich i jasno wyznaczonych ścieżek rozwoju zawodowego, niekoniecznie chce też wiązać się z jednym pracodawcą na dłużej.

Jednak aspekty pozapłacowe są dziś coraz ważniejsze, niezależnie od tego, o jakim pokoleniu mówimy. Dlatego firmy poszerzają swoje propozycje dla pracowników o różnego rodzaju możliwości indywidualnego rozwoju, dbając tu m.in. o work life balance. Pakiety i benefity – jak opieka medyczna czy karta multisport – są dziś często postrzegane jako standard. Zmienia się też środowisko pracy. W wielu biurach można zobaczyć chillout roomy, game roomy i inne strefy wypoczynku. Widać wyraźnie, że firmy, z jednej strony, na różne sposoby przyciągają talenty i konkurują o kandydatów do pracy, a z drugiej, przywiązują coraz większą wagę do tego, by zatrzymywać własnych, już wdrożonych pracowników. Tym bardziej, że obecna sytuacja rynkowa sprzyja ich dużej mobilności.

Wymienione zjawiska nie omijają oczywiście również naszej branży. Tu także elementy pozapłacowe odgrywają coraz większą rolę. Specyfika branży umożliwia udostępnianie wyjątkowych na rynku benefitów. Zarządcy dbają o pracowników, oferując im, oprócz różnego rodzaju bonusów, np. zniżki w sklepach czy gastronomii. Umiejętność zatrzymania pracowników, zwłaszcza tych już doświadczonych, jest coraz ważniejsza. Pracownik, który potrafi zadbać o Klienta, jest na wagę złota, ponieważ dziś w tej branży liczy się przede wszystkim customer experience.

Sytuacja na rynku pracy w naszej branży jest podobna, jak w przypadku innych branż w sektorze usług. Mamy do czynienia z rotacją pracowników, a „krótka ławka” wśród kandydatów do pracy jest na pewno odczuwalna, choć na szczęście nie do tego stopnia, jak w branży IT czy nawet w wielu firmach produkcyjnych. Sektor usług ma tę przewagę, że jest nieco bardziej elastyczny i dostępny dla osób o różnych zainteresowaniach, preferencjach i doświadczeniu.

Źródło: Magazyn Galerie Handlowe

Fotografia: Magnolia Park

Data publikacji: 11 stycznia 2020