Wszyscy jesteśmy pod wielką presją

Koronawirus – Magazyn Galerie Handlowe 03-2020

Pandemia wirusa COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez polski rząd zmusiły przedsiębiorców do odnalezienia się w zupełnie innej rzeczywistości i to praktycznie z dnia na dzień – podkreśla dla Magazynu Galerie Handlowe – Michał Najgrodzki, Head of Asset Management, Grupa Capital Park

Handel jest jedną z tych branż, która najmocniej odczuła skutki koronawirusa. Nawet przy optymistycznyym założeniu ponownego otwarcia galerii handlowych pod koniec kwietnia lub na początku maja, branża jeszcze przez długi czas borykać się będzie z biznesowym pokłosiem tej sytuacji. Jak pokazują doświadczenia innych krajów, scenariusze szybkiego odrodzenia się sektora retail nie rysują się w różowych barwach. Przedsiębiorcy będący najemcami zwalniają pracowników i zamykają niektóre lokalizacje sklepów, co przyczynia się z kolei do ubożenia społeczeństwa i tym samym odsuwa w czasie nadzieję na szybkie podniesienie się z kryzysu.

Przed właścicielami obiektów handlowych stoi obecnie szereg wyzwań, którym muszą sprostać. Największym wyzwaniem są negocjacje z bankami i instytucjami finansowymi w celu odroczenia rat kapitałowych czy kapitałowo-odsetkowych. To jedna z najważniejszych kwestii, której niestety, w przeciwieństwie do sytuacji Najemców nie reguluje Tarcza Antykryzysowa, mimo, że od samego początku postulowaliśmy o wprowadzenie takich zapisów w Ustawie. Jest to dla nas oczywista konsekwencja zawieszenia zobowiązań najemców centrów handlowych. Rozwiązanie takie wprowadzałoby skuteczny i równy podział ryzyka pomiędzy wszystkich uczestników rynku nieruchomości handlowych. Jeśli banki nie wyjdą przedsiębiorcom naprzeciw, wielu właścicieli galerii handlowych zdecyduje się na złożenie wniosków o upadłość, co w konsekwencji odbije się na najemcach, ale i setkach podmiotów świadczących usługi dla tego sektora (np. firm utrzymujących czystość, firm ochroniarskich czy serwisów technicznych) i ich pracowników.

Tarcza Antykryzysowa w kontekście branży retail na tę chwilę nie spełnia swojej roli ponieważ niesymetrycznie rozkłada ciężar odpowiedzialności.

Właściciele centrów handlowych zostali praktycznie pominięci w Ustawie, a są to najczęściej polskie spółki, które w perspektywie dalszego braku pomocy ze strony Państwa będą musiały zamknąć swoje obiekty. Ewidentnie zabrakło tu długofalowego spojrzenia na branżę jako całość.

Kolejne wyzwanie to nowe strategie i decyzje biznesowe, które z pewnością ewoluować będą w zależności od bieżącej sytuacji i podejmowanych kroków, w szczególności w zakresie szeroko pojętego „odmrażania gospodarki”. Jeśli działania Rządu będą przedwczesne lub zbyt późne – może się okazać, że nie będzie czego ratować i rynek samoczynnie się wykrwawi. Indywidualne negocjacje z najemcami centrów handlowych i wypracowanie nowych warunków współpracy po okresie pandemii tak by jak najszybciej płynność finansowa najemców była na optymalnym poziomie, to jest obecnie główny zakres działań jaki podejmują wynajmujący na rynku retail. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeba czasu by odbudować obroty najemców handlu, jednak prowadzone przez nas rozmowy pozwalają wierzyć, że przy dobrej woli obu stron uda nam się wypracować korzystne rozwiązania, co już w niektórych przypadkach ma miejsce. Nie możemy zapominać w tym wszystkim o zmianach zachowań konsumenckich, które niebawem nastąpią.

Z moich obserwacji wynika, że nawet po otwarciu galerii handlowych, klienci będą bardzo sceptyczni by dokonywać zakupów w miejscu, gdzie gromadzi się dużo osób. Lęk potęguje dodatkowo perspektywa nasilenia epidemii jesienią. Pamiętajmy, że galerie handlowe przyciągają klientów nie tylko ofertą zakupową ale także organizowanymi wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi czy kulturalnymi. O takiej działalności musimy niestety zapomnieć w najbliższych miesiącach. Wszyscy jesteśmy pod wielką presją dlatego dla dobra kondycji branży handlowej nie ustajemy w apelach o wprowadzenie naszych postulatów do Tarczy Antykryzysowej.

 


Zobacz wypowiedź także w Magazynie Galerie Handlowe

 

Źródło: Magazyn Galerie Handlowe

Fotografia: Capital Park

Data publikacji: 7 maja 2020