Model lokalnego dystrybutora OSDn. Budynek na miarę dzisiejszych czasów

Od kiedy zielona transformacja przestała być już tylko modą lub modelem odpowiedzialnego zarządzania, a zaczęła być realnym wymogiem uwarunkowanym przez prawo lub założenia korporacyjne spółek – wymagania najemców ciągle wzrastają – zauważa Patrycja Pacak z Plus Energia Sp. z o.o.


Najemcy chcieliby mieć możliwości wyboru źródła energii i modelu jej zarządzania w obiekcie, który przybliżałby ich do realizacji zielonej transformacji spółki. Najemcy potrzebują mieć wybór, który umożliwiałby im chociażby zakup zielonej energii lub gwarancji pochodzenia, w celu realizacji założeń ESG i zniwelowania śladu węglowego. Często posiadają również swoje własne źródła wytwórcze, z których chcieliby korzystać i szukają budynków dających im takie możliwości.

Kluczowym aspektem jest wybór i zmiana sprzedawcy bezpośrednio przez najemcę, co za tym idzie -dobrowolna decyzja w zakresie sposobu i modelu kontraktacji, w zależności od skłonności do ryzyka, źródła energii i oczywiście ustalenia własnych założeń, jeśli chodzi o kryterium ceny za energię elektryczną i długości kontraktu. W modelu OSDn, zgodnie z zasadą TPA (Third Part Access) najemca ma prawo do indywidualnego wyboru i zmiany sprzedawcy energii, co czyni go odbiorcą końcowym energii i pozwala na budowanie indywidualnej strategii energetycznej spółki.

Właściciel budynku nie rozlicza się z najemcami za zużycia energii, co za tym idzie nie blokuje finansów w kontekście opłat za energię najemców, skutkuje to poprawieniem cash-flow w budynku i uwolnieniem od wszelkich działań administracyjnych i windykacyjnych z zakresu opłat za energię elektryczną w budynku. Z właściciela zostaje zdjęty trudny obowiązek wybrania odpowiedniego momentu i sposobu kontraktacji energii, w cenie zadowalającej najemców. Najemcy zaś zostają uwolnieni od narzuconych im standardów, źródła i cen za energię elektryczną.

Transformacja energetyczna i spełnienie europejskich standardów związanych z raportowaniem działań w kierunku ESG, wyznaczanych przez nowe przepisy i dyrektywy, to jeden z głównych celów dużych, często międzynarodowych spółek. W budynkach, w których energia refakturowana jest na najemców ciężko o dokładne opomiarowanie zużycia, a już na pewno niemożliwym jest wybór jej źródła. W modelu OSDn każdy licznik traktowany jest osobno, a źródło energii wybiera najemca, co umożliwia wybór odnawialnego źródła energii.

Dzięki modelowi OSDn wprowadzonemu do budynku – wzrasta wartość NOI nieruchomości. Dzieje się tak dlatego, że obiekt zyskuje „nowego najemcę” bez konieczności rozbudowy budynku. „Nowy najemca” – wydzierżawiający, płaci czynsz za dzierżawę sieci. Zysk z czynszu będzie miał korzystny wpływ na przyszłe transakcje sprzedażowe obiektu, przez zwiększenie wartości nieruchomości, ponieważ można go wliczyć w NOI – tak jak przychody z innych czynszów. Reasumując: model lokalnego dystrybutora – OSDn, inaczej nazywany mikro OSD może być odpowiedzią na liczne wyzwania, które generuje rynek energii elektrycznej.

Plus Energia jest koncesjonowanym dystrybutorem i sprzedawcą energii elektrycznej, dzięki czemu może stać się lokalnym dystrybutorem w budynku. W modelu OSDn, Plus Energia dzierżawi sieć elektroenergetyczną w obiekcie, stając się lokalnym dystrybutorem i sprzedawcą, podpisującym umowy z każdym z najemców osobno. Wprowadzając model OSDn do budynku, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wciąż wzrastające potrzeby rynku oraz zróżnicowane wymagania najemców w kontekście energii. Właściciele i zarządcy zyskują bezcenny czas i podnoszą wartość nieruchomości komercyjnej. Budynki z OSDn to budynki na miarę dzisiejszych czasów.


Banner-fotografia-nieruchomosci-2-Impatientstudio.pl_-1024x614

Źródło: Plus Energia

Fotografia: Plus Energia

Data publikacji: 24 października 2023