Największym wyzwaniem okazał się dla nas brak jednoznacznych przepisów i wytycznych

Kierunek zmian wyznaczony w rozporządzeniu (AFIR) oceniamy pozytywnie. Stary Browar zlokalizowany jest w centrum miasta, więc sami mierzymy się z problemem związanym z jakością powietrza i wspieramy inicjatywy, które mają to zmienić. Ponadto obserwujemy, że coraz większy odsetek naszych klientów przyjeżdża do centrum autami elektrycznymi. Mamy też coraz więcej zapytań o możliwość podładowania auta – podkreśla Magdalena Kowalak , Prezes Spółki Zarządzającej CH Stary Browar.


Niemniej jednak czas wdrożenia jest bardzo krótki i zupełnie niewspółmierny do długości procesu inwestycyjnego, związanego z budową infrastruktury ładowarek elektrycznych w istniejących obiektach. Uproszczenie procedur w Prawie budowlanym to istotna zmiana, ale adresuje jedynie jedną z bardzo wielu kwestii, z którymi musi się zmierzyć inwestor, planujący budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Jesteśmy w trakcie procesu inwestycyjnego i odpowiadając na te pytania, możemy powiedzieć o naszych doświadczeniach. Największym wyzwaniem okazał się dla nas brak jednoznacznych przepisów i wytycznych, dotyczących stacji ładowania pojazdów elektrycznych w istniejących budynkach, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków. Wiele miesięcy zajęło nam uzgodnienie wytycznych dla naszego obiektu o wyjątkowej specyfice. Stary Browar jest zlokalizowany w centrum miasta, nie ma parkingu zewnętrznego, a część naszego obiektu to budynki zabytkowe. Kolejne wyzwanie, to ograniczenia związane z dostępną mocą energii elektrycznej i koszty związane ze zwiększeniem tzw. mocy zamówionej dla przyłącza, które ma obsługiwać stacje ładowania. W naszym przypadku obyło się bez konieczności budowy nowego przyłącza (wdrożone wcześniej optymalizacje pozwoliły nam na „wypracowanie” wystarczającej rezerwy mocy), ale wiemy, że często zwiększenie mocy wiąże się z czasochłonną procedurą i dodatkowymi kosztami. Same urządzenia (w szczególności szybkie stacje ładowania dużej mocy) też są bardzo kosztowne, więc znalezienie źródła finansowania również możemy określić jako wyzwanie.

Inny istotny problem, o którym trzeba powiedzieć, to bardzo długi czas oczekiwania na urządzenia, w tym w szczególności na stacje ładowania dużej mocy, które dają możliwość naładowania auta w krótkim czasie. Podaż takich urządzeń nie nadąża za popytem na nie. Przygotowania rozpoczęliśmy kilkanaście miesięcy temu, dzięki czemu jesteśmy już po weryfikacji możliwości technicznych oraz mocowych, mamy uzgodnione warunki ochrony p.poż. dla kilku lokalizacji w naszym obiekcie. Znaleźliśmy też dwóch profesjonalnych partnerów, którzy pomogli nam przeprowadzić analizę popytu (aktualnego i zmieniającego się w przyszłości) oraz dobrać urządzenia tak, aby możliwie optymalnie i w długim okresie były dostosowane do potrzeb klientów. Z naszymi partnerami ustaliliśmy też model biznesowy dla wdrożenia inwestycji, który nie wymaga od nas dużych nakładów finansowych i gwarantuje najwyższej jakości, elastyczną infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych.


Sesje zdjęciowe centrów handlowych i sklepów – zobacz!

Źródło: Stary Browar

Fotografia: Stary Browar

Data publikacji: 19 lutego 2024