Jarosław Wasiłek - CD Locum

Nie ma jednej uniwersalnej metody na przyciągnięcie Klienta

Zapytany o to, które akcje promocyjne przyciągają dziś najefektywniej konsumentów do obiektów handlowych i sklepów detalicznych – Jarosław Wasiłek, Dyrektor Działu Komercjalizacji, CD Locum podkreśla, iż efektywne działania promocyjne to kombinacja skrojonej na miarę strategii marketingowej i działań celowanych, odpowiednio dopasowanych do branży, DNA marki czy obiektu, sezonowości, lokalizacji obiektu, a także preferencji grupy docelowej.


Z naszych obserwacji, wynika, że największy odzew generują działania, które przynoszą bezpośrednią i szybką korzyść konsumentom. Mam tu na myśli wszelkiego rodzaju zniżki, możliwość przetestowania danego produktu, promocyjne cenowe a także vouchery, które dają klientowi natychmiastowy efekt i poczucie zadowolenia. W naszych obiektach, świetnie sprawdzają się także akcje prosprzedażowe połączone z większymi eventami – aby wziąć udział w konkursie i wygrać atrakcyjne nagrody, należy wcześniej dokonać zakupy za określoną kwotę. Obserwujemy, że klienci lubiący wyzwania i rozrywkę, chętnie biorą udział we wszelkiego rodzaju konkursach i loteriach. Konsumenci wierni danej marce, najczęściej korzystają z programów lojalnościowych, gdzie na określone korzyści czeka się dłużej, jednak są one dużo bardziej atrakcyjne, niż w przypadku gratyfikacji natychmiastowych. Z kolei rodziny z dziećmi, poszukujące ciekawych form spędzania wolnego czasu, najczęściej angażują się w wydarzenia połączone z warsztatami, czy animacjami dedykowanymi najmłodszym. W naszych obiektach łączymy wszystkie powyższe, aby nagradzać stałych klientów za lojalność, jednocześnie pozyskując nowych, poprzez perspektywę wymiernych korzyści.

Czy proces komunikacji centrum handlowego i sklepów detalicznych jest dziś bardziej skuteczny online, czy też z wykorzystaniem tradycyjnych kanałów reklamowych?

Tradycyjne kanały reklamowe, a rozumiem przez nie telewizję, radio, prasę, wszelkiego rodzaju ekrany obiektowe, ale i nośniki outdoorowe, nadal zajmują wysokie miejsca w hierarchii narzędzi komunikacji i są szeroko wykorzystywane, szczególnie przez większe firmy. Ich główna przewaga to fakt, że docierają do szerokiej grupy odbiorców. Jednak w erze cyfryzacji, w której żyjemy, komunikacja online stała się nieodzownym elementem marketingu. Dobrze zbudowana, intuicyjna strona internetowa, ciekawie prowadzone kanały społecznościowe, uważne śledzenie opinii wystawianych w Internecie, to dziś podstawa efektywnie funkcjonującego biznesu. Z kolei tu przewagą jest precyzyjne targetowanie i komunikacja celowana, dostosowana językiem, formą i wyborem medium do danej grupy docelowej. Nie da się więc jednoznacznie wskazać, które z nośników przynoszą firmie większe korzyści, szczególnie w przypadku dużych obiektów handlowych, gdzie ogólna grupa docelowa jest przekrojem grup docelowych najemców. W naszych obiektach stosujemy wszystkie dostępne kanały komunikacji, aby jak najskuteczniej trafić z przekazem do naszych odbiorców.

Dziękujemy za Pana opinię.

Dziękuję.

Źródło: CD Locum

Fotografia: CD Locum

Data publikacji: 29 czerwca 2023