NoVa Park: Nasze działania operacyjne realizujemy bardzo świadomie i konsekwentnie

W sektorze handlu i nieruchomości handlowych, ESG staje się coraz ważniejsze, ponieważ zarówno konsumenci jak i inwestorzy zaczynają być bardziej świadomi i zainteresowani zrównoważonym i odpowiedzialnym działaniem przedsiębiorstw. Firmy muszą działać w sposób odpowiedzialny pod względem środowiskowym, społecznym i zgodnie z dobrymi praktykami zarządzania oraz kontroli, minimalizując swój wpływ na środowisko naturalne, a także dbając o dobro swoich pracowników, klientów i lokalnej społeczności. Jak podkreśla Anna Szcześniak, Starsza Specjalistka ds. Marketingu, NoVa Park – Wiemy jak zminimalizować negatywny wpływ na środowisko i potęgować pozytywne efekty naszych działań w dłuższej perspektywie.


W jaki sposób ESG jest rozumiane dzisiaj w branży handlu i nieruchomościach handlowych? Jakie są główne cele i przejawy tego zjawiska w branży oraz Państwa działaniach?

Żyjemy w czasach dynamicznych przemian społecznych, kulturowych i klimatycznych, dlatego jednym z najważniejszych obszarów zainteresowania społeczeństw, rządów, ale także biznesu staje się ESG związane z oddziaływaniem firmy na środowisko (environment), społeczeństwo (social) oraz wewnętrzną organizację i zarządzanie (governance). Integracja czynników ESG jest coraz bardziej widoczna także w sektorze handlu i nieruchomości handlowych. Firmy zaczynają wchodzić na ścieżkę innowacji oraz zrównoważonego rozwoju ze względu na fakt, że spełnianie wymogów ESG staje się istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój i funkcjonowanie inwestycji biznesowych. Zlekceważenie aspektów ESG może dla firmy oznaczać ryzyko osłabienia wizerunku marki i popytu. Pominięcie kwestii środowiskowych, czy prospołecznych w działalności firmy wiąże się z coraz większym ryzykiem inwestycyjnym i wizerunkowym.

Czy Państwa firma mierzy efekty swoich działań w tym zakresie i jakie są najważniejsze wskaźniki, na które zwracacie uwagę?

Jako zarządca centrum handlowego NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim bierzemy pod uwagę wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także kryzys klimatyczny i problemy gospodarcze, nie zapominając również o aktywizacji lokalnej społeczności. Wiemy jak zminimalizować negatywny wpływ na środowisko i potęgować pozytywne efekty naszych działań w dłuższej perspektywie. Wprowadziliśmy szereg inicjatyw mających na celu oszczędzanie energii elektrycznej. Udało nam się obniżyć jej zużycie w I połowie tego roku o 18,6% w porównaniu do I półrocza 2022. Przeprowadziliśmy modernizację oświetlenia, wymieniając oprawy oświetleniowe starej generacji energooszczędnymi rozwiązaniami LED. Zainstalowaliśmy czujniki ruchu w miejscach, gdzie ciągłe oświetlenie nie jest wymagane. Ponadto, zainstalowaliśmy baterie kondensatorów ograniczające koszty mocy biernej, potrzebnej do funkcjonowania maszyn elektrycznych. Skróciliśmy też czas pracy central wentylacyjnych, a oświetlenie zewnętrzne wyłączamy o określonej godzinie w zależności od pory roku. Dzięki podjętym działaniom ponownie udało się zmniejszyć również zużycie wody. We wszystkich toaletach wymieniliśmy ręcznie sterowane baterie umywalkowe na automatyczne, uruchamiane przez fotokomórkę. Ich zaletą jest wbudowany perlator, którego zadaniem jest napowietrzenie wypływającej wody. Dzięki temu, nie tracąc na komforcie korzystania z kranu, oszczędzamy zużycie wody. Jesteśmy również na etapie planowania rozwiązań pozwalających na wykorzystanie deszczówki i ograniczenie tym samym zużycia wody przez system nawadniania terenów zielonych. Techniczna obsługa obiektu dba o to, aby zapobiegać niekontrolowanym wyciekom wody z instalacji i eliminować sprawnie wszelkie usterki.

W kwestii odpadów, skupiamy się na tym, aby odzyskiwać jak największą ilość tych nadających się do recyklingu. Od początku funkcjonowania galerii wprowadzono Politykę Gospodarowania Odpadami, która określa, pomaga wdrożyć, a także edukować najemców w tym zakresie. Strefa odpadów dla najemców jest wyposażona w odpowiednio oznakowane kosze i tablice informujące o tym, jak prawidłowo je segregować. W zeszłym roku wprowadziliśmy również kosze do segregacji w częściach wspólnych i w strefie restauracyjnej.

Kolejnym efektem podjętych przez nas działań jest fakt, że od 11 lat nasz obiekt poddaje się ocenie zgodności z kryteriami BREEAM In-Use i za każdym razem pozytywnie przechodzi proces certyfikacji. System BREEAM jest wiodącą na świecie metodą oceny zrównoważonego rozwoju w obszarze planowania projektów, infrastruktury i budynków. Eksperci przyglądający się naszej galerii wysoko ocenili m.in. wpływ obiektu na zdrowie i samopoczucie odwiedzających, przyznając centrum blisko 79% punktów. Najwyżej, bo na 100% punktów, oceniono ekologiczną gospodarkę odpadami. Ostatnio NoVa Park uzyskał ocenę „Excellent” w obszarze „Asset Performance” oraz „Very Good” w kategorii „Building Management”.

Planujemy dalszą optymalizację budynku pod względem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz wody. W bieżącym roku zakończymy także projekty polegające na wdrożeniu najnowszej wersji systemu BMS. W ramach tych prac zainstalowane zostały dodatkowe czujniki dwutlenku węgla optymalizujące pracę systemów wentylacji. Kolejne zaplanowane modernizacje to dozbrojenie schodów i chodników ruchomych w systemy start/stop – co pozwoli na kolejne oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej.

W jaki sposób warto dziś edukować klientów i pracowników w zakresie eko-odpowiedzialności?

Naszą rolą jest edukować najemców w zakresie eko-odpowiedzialności, wskazując m.in., że właściwie posegregowana makulatura jest narzędziem obniżającym koszty. W przypadku klientów zachęcamy ich do brania czynnego udziału w walce o ochronę środowiska, zdrowia i natury. Dzieje się to na wielu płaszczyznach, np. poprzez udostępnienie stojaków na rowery czy stacje ich naprawy. Do końca roku 2023 planujemy zamontować na parkingu galerii także stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Posiadamy również specjalnie oznakowany parking dla motorów. Organizujemy też różnego rodzaju akcje i kampanie edukacyjne, które wpisują się w oczekiwania konsumentów i aktualne trendy. W kwestiach marketingowych tworzymy otwarty dialog z otoczeniem, realizując projekty wykraczające poza typowy schemat branżowy, a spełniające oczekiwania mieszkańców naszego miasta. Regularnie podejmujemy inicjatywy z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Na terenie naszego centrum handlowego wspieramy zarówno działania prozdrowotne, społeczne, kulturalne, jak również proekologiczne. Jednym z bardziej rozwiniętych obszarów społecznego zaangażowania są akcje prozdrowotne, a wśród nich m.in. „Męskie zdrowie”. W ramach tej inicjatywy na terenie NoVa Parku odbywają się raz w roku bezpłatne badania profilaktyczne dla mężczyzn w kierunku raka jąder i prostaty. Zorganizowaliśmy również kilka edycji zbiórki krwi we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. To tylko niektóre z wielu podejmowanych działań. Stawiamy także na bycie dobrym sąsiadem, dlatego uczestniczymy w życiu lokalnej społeczności oraz współpracujemy z różnymi organizacjami w Gorzowie i regionie – od Urzędu Miasta, przez lokalne firmy i przedsiębiorstwa po organizacje charytatywne (np. WOŚP).

Zdajemy sobie sprawę z tego, że w branży centrów handlowych istotne jest ciągłe wsłuchiwanie się w potrzeby konsumentów, śledzenie trendów, poszukiwanie nowych rozwiązań i odwaga w ich wdrażaniu – zarówno w obszarze komunikacji z klientami, jak i w zarządzaniu obiektem. Dla klientów NoVa Park to przestrzeń wielu doświadczeń, nie tylko tych zakupowych. Natomiast dla naszych najemców to przestrzeń do prowadzenia i rozwoju biznesu, a w przypadku małych najemców lokalnych – kreowania własnej marki. Jako zarządca nieruchomości bierzemy udział w szeregu przedsięwzięć charytatywnych, które wspierają lokalne społeczności. Zachęcamy także najemców do angażowania się w takie inicjatywy oraz szerzymy świadomość wśród najbliższego otoczenia w tym zakresie.

Czy handel przyszłości będzie jeszcze bardziej zorientowany na działania ESG i jakie są najważniejsze wyzwania z tym związane?

Jako zarządca nieruchomości patrzymy całościowo i zarządzamy naszym obiektem odpowiedzialnie, dlatego nasze działania operacyjne realizujemy bardzo świadomie i konsekwentnie. W początkowym etapie przedsiębiorstwa mogą mieć problem ze sprawozdawczością ESG, niezbyt jasnymi przepisami oraz ich interpretacją pod kątem prowadzonej działalności. Oczekiwania najemców i inwestorów w obszarze ESG rosną i będą rosły z roku na rok. Sektor nieruchomości komercyjnych musi szybko dostosowywać się do zmieniających wymagań. ESG stawia wiele wyzwań do prowadzenia biznesu, ale trzeba pamiętać o tym, że pozwala także na uzyskanie wielu korzyści.

Dziękujemy za Pani opinię.
Dziękuję.


Źródło: NoVa Park

Fotografia: NoVa Park

Data publikacji: 29 września 2023