Podjęliśmy szereg inicjatyw, które odpowiadają na najważniejsze globalne wyzwania

W sektorze handlu i nieruchomości handlowych, ESG staje się coraz ważniejsze, ponieważ zarówno konsumenci jak i inwestorzy zaczynają być bardziej świadomi i zainteresowani zrównoważonym i odpowiedzialnym działaniem przedsiębiorstw. Jak podkreśla Dariusz Sinkiewicz, Dyrektor Zarządzający ds. Handlowych i Innowacji w Lagardère Travel Retail – zarówno podejmowane kroki legislacyjne, jak i nastroje społeczne wskazują na to, że handel przyszłości będzie jeszcze bardziej zorientowany na działania zgodne z zasadami ESG.


W jaki sposób ESG jest rozumiane dzisiaj w branży handlu i nieruchomościach handlowych? Jakie są główne cele i przejawy tego zjawiska w branży oraz Państwa działaniach?

W obliczu aktualnych wyzwań środowiskowych i społecznych, ESG i zrównoważony rozwój przestaje być trendem, a staje się nowym sposobem myślenia o biznesie. W najbliższych latach, dzięki regulacjom, które tworzą się na szczeblach unijnym i krajowym, będzie już rynkowym standardem. W procesie budowania kapitału ESG ogromną rolę odgrywają zwiększająca się świadomość społeczna i fakt, że globalna wioska coraz częściej premiuje firmy działające w sposób etyczny. Jak wynika z tegorocznej edycji badania Edelman Trust Barometer: The Collapse of the Purchase Funnel, już 73 proc. konsumentów uważa za bardziej atrakcyjne te marki, które wpływają pozytywnie na ich poczucie bezpieczeństwa. Ci sami konsumenci deklarują, że najbardziej boją się zmian klimatu (70 proc.), globalnych konfliktów (67 proc.) i o własne zdrowie (64 proc.). Z kolei badania zrealizowane przez IBM dowodzą, że dwóch na trzech kandydatów do pracy chętniej weźmie udział w rekrutacji do firmy, która działa w sposób odpowiedzialny – zarówno w kontekście środowiskowym, jak i społecznym.

Przedsiębiorstwa w branży handlowej również coraz częściej uwzględniają aspekty ESG w swoich strategiach biznesowych, stawiając na zrównoważony rozwój. Coraz większa liczba firm, szczególnie tych działających na skalę globalną, składa konkretne deklaracje w obszarze minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, angażowania się w lokalne społeczności oraz zapewniania odpowiedzialnego zarządzania wewnątrz organizacji.

W Lagardère Travel Retail strategia zrównoważonego rozwoju ESG wdrożona została już w 2019 roku i realizuje cele mieszczące się w czterech obszarach: Planet, Ethics, People, Social (PEPS). Zobowiązania, które przyjęliśmy na poziomie globalnym, przekładają się na naszą działalność w Polsce – jako retailera, partnera biznesowego i pracodawcy. Mają też wpływ na podejmowane przez nas strategiczne decyzje.

W praktyce podjęliśmy szereg inicjatyw, które odpowiadają na najważniejsze globalne wyzwania. Redukujemy ślad węglowy, stosując w naszych sklepach energooszczędne urządzenia. Postawiliśmy na automatyzację sterowania oświetleniem czy temperaturą. Optymalizujemy łańcuch dostaw i wybieramy dostawców wyróżniających się certyfikatami jakości. W kawiarniach i restauracjach stosujemy opakowania nadające się do recyklingu, aby minimalizować zużycie plastiku i produkcję odpadów. Naszą ofertę handlową poszerzamy o bardziej ekologiczne produkty pochodzenia roślinnego i od lokalnych dostawców. Ponadto, cały czas poddajemy w wątpliwość wypracowane raz ścieżki i standardy, szukając coraz to bardziej optymalnych i przyjaznych dla otoczenia możliwości rozwoju.

Poszczególne marki z naszego portfolio wprowadzają własne zrównoważone rozwiązania. Przykładowo, w So Coffee promujemy ideę less waste, zachęcając klientów do korzystania z własnego wielorazowego kubka. Każdy gość kawiarni, który kupi kawę z własnym kubkiem, zapłaci za nią mniej, co przekłada się na skuteczność akcji i wyróżnia ją na rynku. W naszym nowym koncepcie Inmedio TOP&POP dajemy klientom możliwość zaopatrzenia się w darmową wodę dzięki Stacji Rehydracji. Wdrożyliśmy też pierwszy butelkomat: w 2022 r. nasz punkt sieci Relay na lotnisku w Krakowie został zaopatrzony w urządzenie do segregowania opakowań.

Czy Państwa firma mierzy efekty swoich działań w tym zakresie i jakie są najważniejsze wskaźniki, na które zwracacie uwagę?

Za sprawą unijnych przepisów, w tym opublikowanej w grudniu 2022 r. dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), wszystkie przedsiębiorstwa zmierzają w kierunku większej mierzalności i przejrzystości. Od 2025 r., stopniowo dla różnej wielkości organizacji, zacznie obowiązywać nowy obowiązek i zakres raportowania podejmowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W Lagardère Travel Retail wdrażamy odpowiednie rozwiązania i raportujemy je już od 2019 r. Jesteśmy częścią globalnej struktury i wiemy, że aby podejmowane działania były skuteczne, muszą być konkretne i mierzalne. Przyjęta przez nas strategia PEPS koncentruje się na wymiernych efektach i osiąganiu wyznaczonych, jasno określonych celów. W zeszłym roku, z pomocą zewnętrznej firmy, przeprowadziliśmy audyt energetyczny. Dziś wdrażamy powstałe w jego wyniku rekomendacje. Koncentrujemy się na redukcji śladu węglowego i ograniczeniu zużycia energii – nie tylko w sklepach, kawiarniach i restauracjach, ale także w biurze. Zwiększamy udział energii pochodzącej z zielonych źródeł, zwiększamy udział produktów lokalnych w sprzedaży, aktywnie walczymy na rzecz redukcji plastiku i produkcji odpadów.

W jaki sposób warto dziś edukować klientów i pracowników w zakresie eko-odpowiedzialności?

Działania edukacyjne są szczególnie ważnym elementem budowania świadomości społecznej w zakresie eko-odpowiedzialności. W Lagardère Travel Retail wierzymy, że najlepszą formą edukacji jest angażowanie do wspólnego działania, dlatego w ramach naszych inicjatyw dajemy zarówno konsumentom, jak i pracownikom możliwość aktywnego włączenia się w działania na rzecz środowiska.

Przykładowo, poprzez udostępnienie dedykowanego butelkomatu w jednym z punktów sieci Relay, edukujemy naszych klientów na temat odpowiedzialnego segregowania opakowań, minimalizujemy negatywny wpływ tworzyw sztucznych na środowisko, a jednocześnie dbamy o czystość w przestrzeni publicznej. Staramy się kreować dobre nawyki, a „w zamian” za zebrane butelki i puszki, sadzimy drzewa z naszym partnerem, posadzimy.pl. Przykładów takich działań jest wiele – przykładamy szczególną wagę, aby nawet stricte biznesowe decyzje zawierały w sobie pierwiastek eko-odpowiedzialności. Tworząc nasz najnowszy koncept, Lokal+48, daliśmy drugie życie popularnemu w czasach PRL Jelczowi. Tym samym chcieliśmy pokazać, jak wielki potencjał twórczy daje upcykling.

Wspólne inicjatywy wychodzą także poza sferę ekologii i obejmują kwestie odpowiedzialności społecznej. Przykładowo, umożliwiamy naszym klientom pomoc potrzebującymw ramach akcji Polecacie-Pomagacie realizowanej za pośrednictwem naszego bloga czytamwszedzie.pl. Nasi czytelnicy czytają książki i piszą ich recenzje, a my wysyłamy paczki do tych organizacji pomocowych, które wskażą autorzy najciekawszych z nich. W kawiarniach So Coffee organizujemy natomiast cykliczne spotkania dla seniorów.

W naszych działaniach w zakresie ESG staramy się też odpowiadać na potrzeby konsumentów poprzez kreowanie rozwiązań opartych na wspólnych wartościach. Polacy cenią lokalność i produkty ekologiczne, dlatego rozszerzamy ofertę produktów roślinnych jako zamienników produktów odzwierzęcych w naszych kawiarniach.

Czy handel przyszłości będzie jeszcze bardziej zorientowany na działania ESG i jakie są najważniejsze wyzwania z tym związane?

Zarówno podejmowane kroki legislacyjne, jak i nastroje społeczne wskazują na to, że handel przyszłości będzie jeszcze bardziej zorientowany na działania zgodne z zasadami ESG. W miarę postępujących globalnych zmian, społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome kwestii zrównoważonego rozwoju. Jak czytamy w raporcie Edelman Trust Barometer 2023, konsumenci poddają marki coraz większej kontroli, martwią się ich wpływem na środowisko i zdrowie, a także biorą pod uwagę geopolityczny wpływ swoich decyzji zakupowych. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorstwa handlowe coraz częściej i chętniej integrują cele ESG w swoje strategie biznesowe. To dobry kierunek, jednak warto przygotować się na to, że proces zmian będzie czaso- i kosztochłonny. Na razie bowiem klienci wybierają te rozwiązania ekologiczne, które nie wiążą się dla nich z dodatkowymi kosztami. Niemałe znaczenie może mieć tutaj inflacja, która spowodowała, że konsumenci bardziej zwracają uwagę na kwestie finansowe. Zmiana świadomości i nawyków konsumenckich, w tym konieczności ponoszenia większych wydatków na rozwiązania neutralne środowiskowo, to z pewnością wyzwanie na kolejne lata.

Dziękujemy za Pana opinię.
Dziękuję.


Sesje fotograficzne nieruchomości handlowych – zobacz!

Banner-fotografia-nieruchomosci-2-Impatientstudio.pl_-1024x614

Źródło: Lagardère Travel Retail

Fotografia: Lagardère Travel Retail

Data publikacji: 16 października 2023