Przemyslaw-Lutkiewicz-LPP

Stawiamy pracownika w centrum uwagi

Rynek pracy w branży RETAIL – Magazyn Galerie Handlowe 09/2019

Jedną z najważniejszych cech, na której należy dziś budować autorytet liderów, powinna być ich merytoryczność. Dzięki niej mogą oni spełniać właściwą funkcję w firmie – być blisko pracowników i służyć im radą. To oznacza zdecydowaną zmianę sposobu myślenia managerów w stosunku do zamierzchłych standardów – podkreśla w rozmowie z Magazynem Galerie Handlowe – Przemysław Lutkiewicz, Wiceprezes zarządu LPP

Nie da się słuchać uważnie pracowników, siedząc w odosobnieniu czy podejmując w pojedynkę wszelkie decyzje. Mając to na uwadze, przyjęliśmy w LPP model zarządzania, który wymaga od liderów przestrzegania wartości firmy i autentycznego delegowania odpowiedzialności do podległych zespołów, a od pracowników oczekuje odwagi. Praca w sieci handlowej to dla wielu młodych ludzi początek ich kariery zawodowej. My dajemy im autonomię i możliwość podejmowania samodzielnych decyzji – nierzadko obarczonych ryzykiem, ale równocześnie gwarantujących nieustanny rozwój zawodowy. Od liderów oczekujemy dojrzałości, dzielenia się odpowiedzialnością z pracownikami i szybkiego reagowania na ich potrzeby. Pracownikom pozwalamy stać się wykonawcami własnych pomysłów, jednocześnie dając im oparcie w wiedzy i doświadczeniu managerów.

Budujemy trwałe relacje z uczelniami wyższymi, które kształcą przyszłych ekspertów.

Generalnie mamy do czynienia ze zmianą postrzegania pracowników, tj. nie tylko z perspektywy posiadanych przez nich kompetencji, ale również potencjału, jaki w nich drzemie. W przypadku LPP, chcąc pozyskać talenty, nie tylko pojawiamy się na targach pracy, ale też organizujemy liczne akcje edukacyjne, przybliżające obraz pracy w naszej branży czy firmie. Budujemy trwałe relacje z uczelniami wyższymi, które kształcą przyszłych ekspertów. Dzięki temu na bieżąco obserwujemy ich rozwój i jesteśmy w stanie odpowiadać na potrzeby, zanim jeszcze zainteresują się współpracą z nami. Postawienie pracownika w centrum uwagi nie kończy się na etapie nawiązania współpracy. Rozwijamy cykle naszych szkoleń i staramy się spełniać indywidualne oczekiwania względem rozwoju osobistego pracownika, m.in. w połowie dofinansowujemy studia, które pozwalają naszym pracownikom poszerzać swoje kompetencje w ramach pełnionej w firmie roli. Na wybranych stanowiskach zapewniamy także pomoc pozaedukacyjną, jak wsparcie relokacyjne, naukę języków obcych. Nierzadkim benefitem, zwłaszcza w działach produktowych, są także liczne zagraniczne wyjazdy inspiracyjne. Nawiązanie relacji opartej na wzajemnych korzyściach powinno być więc kluczowe dla przedsiębiorstwa nastawionego na rozwój i doskonalenie.

Źródło: Magazyn Galerie Handlowe

Fotografia: LPP

Data publikacji: 13 stycznia 2020