Przyszłość będzie należeć do danych: twardych, mierzalnych i kwantyfikowalnych liczb

Jednym z kroków zmierzających do zbadania preferencji zakupowych klientów są badania rynkowe, przeprowadzane przez nas co parę lat. Dostarczają one wielu cennych informacji, dotyczących zmian zachodzących na rynku, w zachowaniach konsumenckich oraz w świadomości naszych klientów – podkreśla Alicja Suchańska-Królica Menadżer ds. Administracji i Marketingu w CH FORUM Gliwice.


Ważne jest również śledzenie na bieżąco działań firm zajmujących się badaniami zachowań konsumentów: wyspecjalizowanych agencji, Polskiej Rady Centrów Handlowych, ale również GUS-u i innych instytucji, które takie badania prowadzą. Wielu cennych obserwacji na temat zmian na rynku handlu dostarczają również rozmowy z naszymi najemcami, przeprowadzane podczas negocjacji umów najmu.

W celu maksymalizacji doświadczenia zakupowego klientów staramy się działać na kilku płaszczyznach. Z jednej strony, stawiamy na przyjazną atmosferę panującą w samym FORUM i bierzemy pod uwagę wszystko, co wpływa na wygodne, łatwiejsze zakupy. Przykładem charakterystycznym dla naszego Centrum jest komunikowanie FORUM jako miejsca przyjaznego zwierzętom.

Z drugiej strony, organizujemy liczne wydarzenia, warsztaty, spotkania z ekspertami z różnych dziedzin, unikatowe akcje marketingowe, nastawione na rozrywkę dla rodzin z dziećmi, ale również z nagrodami dla ich uczestników czy też personalizowane oferty pod konkretne grupy wiekowe. To wszystko wpływa na wyróżnienie się marki na tle konkurencji, daje okazję do interakcji z ulubionymi sklepami w realnym środowisku, buduje więź, sprawia, że klient czuje się związany z ulubionym miejscem robienia zakupów i… tworzy wspomnienia.

Bardzo istotną płaszczyzną zaangażowania Centrum Handlowego FORUM są działania społeczne i środowiskowe. Od początku naszego istnienia budowaliśmy konsekwentnie wizerunek Centrum jako miejsca nie tylko związanego z zakupami, ale również takiego, które porusza ważne tematy społeczne, związane ze zdrowiem (także psychicznym) i jego profilaktyką, adresowane do dzieci, młodzieży i seniorów, mówiące głośno o problemach kobiet. Wynika to z naszej potrzeby (jesteśmy przede wszystkim ludźmi funkcjonującymi w określonym środowisku i warunkach społecznych), ale także z rosnącej świadomości społecznej i oczekiwań konsumentów, które sprawiają, że poprzez angażowanie się w ważne akcje społeczne i środowiskowe FORUM może zyskać – i faktycznie zyskuje – przewagę konkurencyjną. Niewiele jest bowiem centrów i galerii handlowych w regionie, w których dzieje się tyle co u nas – praktycznie co tydzień udostępniamy przestrzeń lub sami organizujemy tego rodzaju wydarzenia.

Obserwujemy cały czas rosnące znaczenie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej, którym towarzyszą nowe narzędzia i technologie, jak choćby AR (augmented reality) i VR (virtual reality). Integracja narzędzi tradycyjnych i sztucznej inteligencji będzie coraz większa, a znaczenia tej ostatniej nie sposób przecenić na przykład w kontekście tworzenia treści, czy poszukiwania nowych pomysłów na kampanie. Dzisiaj nie wystarczy już mieć profil na Facebooku, czy Instagramie – z roku na rok coraz ważniejszy staje się TikTok, na którym obecna jest już większość liczących się marek, a publikowane na tej platformie filmy są coraz dłuższe.

Jednocześnie, od pewnego czasu widać wyraźnie pewien trend, który można by streścić jednym słowem: autentyczność. Młodsi odbiorcy są bardzo wyczuleni na nieszczerość w przekazie marketingowym i bez trudu odróżniają prawdę od fałszu. Konsumenci coraz chętniej zwracają uwagę na komunikat, który jest bardziej naturalny i „ludzki”. Stąd popularność działań związanych z personal brandingiem, budowaniem społeczności czy programami ambasadorskimi. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że firmy stają się także coraz bardziej świadome w kwestii współpracy z influencerami – wiele z nich dochodzi do wniosku, że nie zawsze i nie za każdą cenę jest to opłacalne. A zatem, influence marketing ma szansę stać się bardziej racjonalny.

Przyszłość będzie także należeć do danych: twardych, mierzalnych i kwantyfikowalnych liczb. Rośnie znaczenie danych własnych, przez co duża popularnością cieszy się tworzenie baz danych, które są punktem wyjścia dla bardziej kreatywnych i niestandardowych kampanii marketingowych.

Rok 2024 powinien być czasem rewizji działań marketingowych, głównie mających na celu ograniczenie zbędnych kosztów, ale także dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia.. Teraz, gdy bardziej niż w minionych latach trzeba liczyć koszty i obracać w palcach każdą złotówkę, nie ma już miejsca na przypadkowe działania, podejmowane w sposób rutynowy. To, co sprawdzało się w latach ubiegłych, niekoniecznie musi się okazać korzystne dzisiaj.

Planujemy także więcej uwagi poświęcić pokoleniu 50+, które stanowi coraz większą siłę nabywczą, również w Internecie. Polacy są najszybciej starzejącym się społeczeństwem w całej UE. Konieczna jest zatem zmiana myślenia w komunikacji z Silversami, co będzie stanowiło wyzwanie marketingowe nie tylko w tym roku, ale ogólnie w najbliższym czasie. Czeka nas więc zarówno trwała zmiana społeczna, jak i biznesowa.

Wśród wielu prognoz i analiz jedno nie ulega wątpliwości – przed nami naprawdę ciekawe czasy!


Fotografia reklamowa centrów handlowych – zobacz zdjęcia!

Źródło: CH FORUM

Fotografia: CH FORUM

Data publikacji: 6 maja 2024