Realizacja działań skoncentrowanych na ESG nabiera coraz większego znaczenia

W sektorze handlu i nieruchomości handlowych, ESG staje się coraz ważniejsze, ponieważ zarówno konsumenci jak i inwestorzy zaczynają być bardziej świadomi i zainteresowani zrównoważonym i odpowiedzialnym działaniem przedsiębiorstw. Jak podkreśla Rafał Mastalerz, Dyrektor Zarządzający eSmoking World – działalność BAT w handlu podporządkowana jest globalnej strategii „A Better Tomorrow”, czyli „Lepsze jutro”, która stawia na dojrzałe wybory klientów dokonywane w oparciu o możliwości, które im oferujemy.


W jaki sposób ESG jest rozumiane dzisiaj w branży handlu i nieruchomościach handlowych? Jakie są główne cele i przejawy tego zjawiska w branży oraz Państwa działaniach?

Realizacja działań skoncentrowanych na ESG w handlu detalicznym i nieruchomościach handlowych nabiera coraz większego znaczenia, głównie z uwagi na fakt, że w tym obszarze ma miejsce kontakt z klientem. A to on bowiem ocenia markę, nie tylko przez pryzmat nabywanych produktów czy usług, ale także jakość ich bezpośredniego udostępniania. Takie świadectwo wystawiają nie tylko same produkty i sposób ich ekspozycji, ale także używany sprzęt, segregacja odpadów oraz warunki pracy sprzedawców i doradców. Działalność BAT w handlu podporządkowana jest globalnej strategii „A Better Tomorrow”, czyli „Lepsze jutro”, która stawia na dojrzałe wybory klientów dokonywane w oparciu o możliwości, które im oferujemy. Stawiamy więc na kontakt z naszymi doradcami, którzy wytłumaczą klientom możliwości, jakie dają nowe, alternatywne w stosunku do tradycyjnych papierosów, produkty. Z uwagi na kluczowe w naszym mniemaniu bezpośrednie spotkanie z klientem wprowadziliśmy i rozbudowujemy sieć punktów sprzedaży „Inspiration Store”. W naszych Inspiration Stores postawiliśmy na proekologiczne rozwiązania, m.in używamy wyłącznie oświetlenia LED-owe, informacje dla klientów prezentowane są nie na ulotkach, lecz na ekranach. A w związku z brakiem konieczności dystrybucji tradycyjnych materiałów promocyjnych ograniczamy transport i zużycie paliwa. Poza tym w punktach tych umieściliśmy pojemniki na zużyte papierosy elektroniczne i podgrzewacze tytoniu. Same pojemniki są wykonane w całości z materiałów pochodzących z recyklingu.

Czy Państwa firma mierzy efekty swoich działań w tym zakresie i jakie są najważniejsze wskaźniki, na które zwracacie uwagę?

BAT w każdej dziedzinie swojej aktywności wdraża działania, które stanowią realną odpowiedź na współczesne oczekiwania dotyczące zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej. Działamy w oparciu o systemy zarządzania środowiskiem zgodne z wymaganiami norm ISO. Realizujemy programy ochrony środowiska w zakresie oszczędzania energii i wody, gospodarki odpadami i zrównoważonego rolnictwa, a efekty naszej działalności cyklicznie udostępniamy w formie raportów. Narzucamy sobie ambitne cele – do końca 2025 roku zakładamy redukcję emisji dwutlenku węgla o 36 procent w naszych oddziałach i fabrykach. Natomiast do końca roku 2030 zamierzamy być już w pełni neutralni klimatycznie w zakresie niepełnego łańcucha dostaw. Pełną neutralność klimatyczną w zakresie całego łańcucha dostaw chcemy osiągnąć do końca roku 2050, zapewniając jednocześnie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji 30 procent zużywanej przez nas energii elektrycznej. Realizację naszych planów w kwestii ochrony środowiska najlepiej można ocenić na podstawie jednej z naszych fabryk, która znajduje się w Augustowie. Tam zamieniliśmy olej opałowy na gaz, zmniejszając emisję do atmosfery, takich zanieczyszczeń, jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły. Przebudowaliśmy sieć kanalizacyjną i wodociągową oraz skierowaliśmy wszystkie ścieki z zakładu do miejskiej oczyszczalni, która po modernizacji posiada trzystopniowy system oczyszczania. Wdrożyliśmy segregację odpadów, a ich znacząca część przekazywana do jest kompostowania lub spalania z odzyskiem energii. Fabryka w Augustowie jest także w 100% zasilana energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

W jaki sposób warto dziś edukować klientów i pracowników w zakresie eko-odpowiedzialności?

Najlepszym sposobem na uwrażliwianie społeczeństwa na kwestię eko-odpowiedzialności, jest ukazywanie na własnym przykładzie, jak wiele dobrego możemy osiągnąć poprzez świadome wybory. Od wielu lat prowadzimy działalność w oparciu o ESG i widzimy, że wpływa to korzystnie zarówno na pracowników jak i klientów. Stawiając na Odnawialne Źródła Energii, m.in. w naszej fabryce w Augustowie, dbamy o lepsze powietrze, którym wszyscy oddychamy. Wszyscy też korzystamy z wody, której zasoby są ograniczone. Dlatego też gospodarujemy nią odpowiedzialnie, co zaowocowało uzyskaniem certyfikatu Alliance for Water Stewardship. Widzimy, że takie przedsięwzięcia coraz mocniej zakorzeniają w społeczeństwie postawę proekologiczną i poszerzają świadomość związaną z troszczeniem się o naszą planetę. Wierzymy także, że solidnym wsparciem w rozwijaniu eko-odpowiedzialności jest współpraca z lokalną społecznością. Fabryka w Augustowie nie tylko daje zatrudnienie, ale także troszczy się o region – zarówno w zakresie ekologii, jak i rozwoju społecznego. Od wielu lat patronuje klasie mechatronicznej w Augustowskim Centrum Edukacji (ACE). Naszym partnerem jest m.in. politechnika białostocka, urzędy miast oraz starostwa. Wszędzie tam mówimy o naszym przywiązaniu do ESG, które tak naprawdę determinuje nasze kolejne kroki. Rozmawiamy o lepszej przyszłości i lepszym jutrze.

Czy handel przyszłości będzie jeszcze bardziej zorientowany na działania ESG i jakie są najważniejsze wyzwania z tym związane?

Orientacja na działania będzie się pogłębiać. Widzimy to choćby po kolejnych dyrektywach unijnych wspierających Zielony Ład. Szczególnym wyzwaniem w naszym przypadku jest edukowanie ludzi o korzyściach wynikających z podjęcia tzw. redukcji szkód. Jak już wspomniałem nasz model biznesowy opieramy o strategię „Lepsze Jutro”. Chcemy być blisko konsumentów – bowiem bezpośredni kontakt z doradcą pozwala na lepszy dialog z klientem. Szczególnie ważne jest także korzystanie z wiedzy naukowców. Wysoką jakość produktów opieramy o szereg programów badawczych. Dużym atutem jest również posiadanie własnej sieci sprzedaży. Widzimy również, że nowoczesne i innowacyjne wyroby nikotynowe stanowią coraz ważniejszą część rynku. W nieodległej przyszłości przychody ze sprzedaży nowych kategorii mają przewyższyć obroty generowane przez wyroby tradycyjne. W BAT wierzymy również, że ekologia powinna być fundamentem, od którego rozpoczynamy budowę nowoczesnych punktów sprzedaży. Nasza sieć Inspiration Store dobrze odzwierciedla tę ideę, dlatego planujemy jej dynamiczny rozwój. Naszą ambicją jest obecność we wszystkich kluczowych galeriach handlowych, aby dotrzeć do jak największej liczby dorosłych palaczy tradycyjnych papierosów.

Dziękujemy za Pana opinię.
Dziękuję.


Źródło: eSmoking World

Fotografia: eSmoking World

Data publikacji: 12 października 2023