Wojciech Tulwin-Recman

Recman: Interesujący mógłby być Dzień Wsparcia w każdym miesiącu

Bardzo niepokojące jest nasilenie się liczby samobójstw w galeriach handlowych w ostatnim czasie. Galerie niezwłocznie powinny wyciągać wnioski z zaistniałych wydarzeń i sprawnie przeciwdziałać podobnym sytuacjom w przyszłości, które bez wątpienia wpływają negatywnie na wizerunek obiektów – mówi Wojciech Tulwin, Dyrektor ds. Marketingu i PR, Recman.


Wojciech Tulwin, Recman: Aby uniknąć podobnych incydentów w przyszłości galerie handlowe powinny rozpocząć działania prewencyjne poprzez zwiększenie środków bezpieczeństwa – m.in. odpowiedni monitoring pozwalający na dokładną obserwację potencjalnie niebezpiecznych lokalizacji, np. ruchome schody. Dodatkowo warto byłoby przeszkolić pracowników technicznych oraz wszystkie osoby pracujące na terenie centrum na temat postępowania w przypadku próby samobójczej oraz innych niebezpiecznych sytuacji. Ważną rolę może również odegrać zrealizowana przez centrum kampania społeczna edukująca klientów, gdzie szukać pomocy i w jaki sposób postępować w przypadku zaobserwowania niepokojących symptomów.

W przyszłości warto byłoby, galerie pomyślały również o innych rozwiązaniach technicznych, które w odpowiedni sposób zabezpieczą najbardziej wrażliwe miejsca.
Najważniejszymi działaniami, jakie może podjąć branża handlu i nieruchomości handlowych, są działania prewencyjne i edukacyjne, m.in. poprzez przeprowadzanie kampanii społecznych skierowanych do określonej grupy osób, cierpiących na depresję oraz bliskich z ich otoczenia, a także klientów, którzy powinni mieć świadomość jak należy postąpić na wypadek pojawienia się takich sytuacji. Szczególnie to ostatnie działanie może okazać się kluczowe. Każdy z nas powinien wiedzieć jak reagować i do kogo zwrócić się, gdy zauważymy coś niepokojącego – niezależnie czy w galerii handlowej czy w innych obiekcie lub przestrzeni publicznej. Dodatkowo w wielu miejscach powinny znaleźć się informacje ze spisem telefonów zaufania dla osób, które potrzebują wsparcia, a jednocześnie plansze edukujące klientów centrum handlowego, aby wiedzieli jak reagować.

Wsparciem dla galerii handlowych powinny być tutaj fundacje, które mogłyby brać udział we wspólnie organizowanych akcjach. Interesujący mógłby być Dzień Wsparcia w każdym miesiącu, kiedy na terenie obiektu byłyby dostępne konsultacje z psychologiem.


Sesje fotograficzne centrów handlowych – zobacz zdjęcia!

Banner-fotografia-nieruchomosci-2-Impatientstudio.pl_-1024x614

Źródło: Recman

Fotografia: Recman

Data publikacji: 19 kwietnia 2022