Regulacje AFIR to potrzebny krok w kierunku elektryfikacji transportu

Niewątpliwie rozwój infrastruktury ładowania to kluczowy element wdrażania elektromobilności w Polsce. Implementacja nowych regulacji unijnych – The Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) – będzie miała kolosalny wpływ na wyrównanie poziomu infrastruktury w całej Unii Europejskiej. Niewątpliwie to bardzo dobry i potrzebny krok w kierunku elektryfikacji transportu – podkreśla Patryk Dąbrowski, Head of Partner Network Poland z Ekoenergetyka-Polska S.A.


AFIR dotyczy głównie stacji ładowania wzdłuż korytarzy sieci TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej: bazowej i kompleksowej), która obejmuje drogi ekspresowe i autostrady. Nowe prawo dotyczyć będzie m.in. implementacji infrastruktury dla pojazdów osobowych i ciężarowych. Obecnie w tej kwestii widać dość duże dysproporcje pomiędzy krajami Europy Zachodniej oraz krajami regionu CEE, a stacji ładowania dla ciężarówek jeszcze praktycznie nie ma.

Nowe regulacje narzucają m.in. aby docelowo powstała infrastruktura co 60 km w postaci hubów ładowania dla pojazdów osobowych o docelowej łącznej mocy 600 kW oraz dla ciężarówek o mocy 3600 kW dla sieci bazowej. Spełnienie tych wymogów to duże wyzwanie. Pierwsze, znacznie niższe progi, powinniśmy osiągnąć już w 2025 roku – kluczowa będzie wtedy rozbudowa sieci dystrybucyjnej, aby zapewnić wymaganą moc dla każdej stacji ładowania. Nacisk na budowę infrastruktury dedykowanej E-Truckom pokazuje, jak istotna jest dekarbonizacja sektora transportowego. Obecnie niemal każdy producent ciężarówek ma w swojej ofercie modele elektryczne, a większość z nich przewiduje, że w 2030 roku połowa sprzedawanych, nowych pojazdów, będzie elektryczna.

AFIR niesie ze sobą też ułatwienia dla kierowców w sposobie korzystania ze stacji ładowania. Będzie to między innymi możliwość dokonania natychmiastowej płatności za ładowanie: kartą płatniczą bądź online. Kolejne udogodnienia obejmują obowiązkowy roaming pomiędzy operatorami, tzn. możliwość korzystania z usług jednego wybranego przez kierowcę operatora na innych stacjach.
Ekoenergetyka jest gotowa wprowadzić te elementy już w tym momencie. Firma oferuje rozwiązania dla samochodów osobowych i ciężarowych, ale też komplementarne rozwiązania HUBowe czy technologie dostosowane do potrzeb ładowania okazjonalnego w mieście – np. w galeriach handlowych.

Wraz z 1 stycznia 2025 r. każdy budynek niemieszkalny, niebędący własnością małego lub średniego przedsiębiorstwa, posiadający więcej niż 20 stanowisk postojowych, będzie musiał posiadać minimum jeden punkt ładowania oraz niezbędną infrastrukturę na co najmniej jednym na pięć stanowisk postojowych. Wiąże z dużym wyzwaniem dla tego typu podmiotów, ponieważ dotychczas pojawiające się tam stacje ładowania były niejako wybierane z przypadku, niejednokrotnie z inicjatywy CPO. Jak jednak widzimy, sytuacja ta uległa zmianie i sektor handlowy poniekąd z obowiązku wkroczył w elektromobilność. Duże sieci handlowe szybko dostrzegły ten pomysł na biznes i pozyskanie nowych klientów. Warto jednak się zastanowić, z czym mierzą się tego typu inwestorzy. Do głównych wyzwań zaliczyć można problem znany każdemu z branży, czyli brak odpowiedniej mocy przyłączeniowej lub też długi okres oczekiwania na nią.

Kolejnym, już znacznie mniejszym problemem, będzie odpowiednie usytuowanie stacji ładowania, mając na uwadze to, że instalacje odbywają się w już istniejących obiektach. Często były one projektowane wiele, wiele lat temu, bez konieczności uwzględnienia infrastruktury ładowania i odpowiednich sieci zasilających.

Sektor handlu i nieruchomości handlowych będzie musiał zmierzyć się jeszcze z jednym wyzwaniem, tzn. z umiejętnym dobraniem rozwiązań do ładowania i zarządzania nimi, tak aby technologie te były odpowiednie do szybko rozwijającej się e-mobilności.

Terminale do płatności zbliżeniowych, to jeden z kluczowych elementów stacji ładowania. Nasze rozwiązania umożliwiają zastosowanie różnych terminali, co daje przewagę w wyborze operatora tych płatności. Natomiast z technicznego punktu widzenia proponujemy inwestorom kompaktowe, skalowalne i niezawodne stacje ładowania DC serii Axon EASY o mocach od 60 kW do aż 400 kW. Z Axonem Easy można naładować swój samochód nawet w 30 minut, podczas robienia szybkich zakupów. Ponadto stacje ładowania od Ekoenergetyki charakteryzują się atrakcyjnym designem, który jest świetnym uzupełnieniem galerii handlowym.

Źródło: Ekoenergetyka-Polska S.A.

Fotografia: Ekoenergetyka-Polska S.A.

Data publikacji: 12 lutego 2024