Andrzej Chodacz Prezes Zarządu Seris Konsalnet Cleaning

Seris Konsalnet Cleaning: Podejmujemy się realizacji najtrudniejszych tematów

Na co warto zwracać uwagę wybierając partnerów biznesowych do współpracy i jak zaoferować najwyższą jakość, mając na względzie optymalizację kosztów? Na te i inne zagadnienia odpowiada w rozmowie z redakcja Magazynu Galerie Handlowe – Andrzej Chodacz Prezes Zarządu Seris Konsalnet Cleaning Sp. z o.o.


O czym Pana zdaniem powinni pamiętać właściciele nieruchomości handlowych, chcący utrzymać dziś obiekt w możliwie najlepszej kondycji?

Właściciele nieruchomości, nie tylko handlowych, powinni pamiętać o prewencji, czyli systematycznych przeglądach i inspekcjach oraz cyklicznych wymianach materiałów eksploatacyjnych. W obecnych czasach, oszczędności wynikające z zaniechania prewencji kuszą, jednak w perspektywie czasu mogą okazać się niekorzystne ze względów finansowych, jak i bezpieczeństwa infrastruktury obiektu. Gwarancją odpowiednio wykonanych przeglądów i inspekcji jest profesjonalna i zaangażowana obsługa techniczna budynku, która jest świadoma tego, w jaki sposób jakość świadczonych przez nią usług ma wpływ na infrastrukturę obiektu i koszty jego utrzymania. Niewielu jeszcze właścieli obiektów dostrzega, jak ważną rolę pełni obsługa techniczna w nieruchomości, która ma istotny wpływ na kondycję obiektu oraz koszty jego utrzymania. Brak odpowiedniej prewencji na czas może spowodować awarię urządzenia i znaczne koszty jego naprawy lub wymiany, przykładem może być wymiana łożysk w wentylatorze – brak tej wymiany na czas grozi spaleniem silnika i nie muszę tu podkreślać, iż koszty wymiany łożysk są stanowczo tańszym zabiegiem, aniżeli przezwajanie lub wymiana silnika. Personel Seris Konsalnet realizuje swoje zadania, mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo i stan techniczny, jak i minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości po stronie klienta.

Jakie wymagania stawiają najczęściej właściciele nieruchomości handlowych? Którym z nich jest najtrudniej sprostać?

Wszyscy właściciele nieruchomości oczekują tego samego – najwyższej jakości za najniższą cenę oraz gwarancji stałej ceny – co w dłuższej perspektywie czasu jest niewykonalne. Przy obecnej sytuacji rynkowej i wysokości inflacji, brak podwyżek cen usług jest niemożliwy do realizacji. Pracownicy, którzy pracują w usługach powinni być adekwatnie do swojego wkładu wynagradzani aby byli zaangażowani w wykonywaną pracę i mogli godnie żyć. Dobór odpowiedniego personelu w tej kwestii jest bardzo ważny. Warto zaznaczyć, że personel usług infrastrukturalnych jest niezbędnym ogniwem utrzymania obiektów, niektóre nieruchomości ze względu na przeznaczanie, bez usług infrastrukturalnych nie mogłyby funkcjonować. Warto o tym pamiętać.

Czy w obecnych, bardziej wymagających finansowo czasach, najlepsza oferta to ta najatrakcyjniejsza cenowo?

Z punktu widzenia właściciela nieruchomości niestety tak jest, tak było i tak będzie. W większości przypadków kluczową rolę odgrywa najatrakcyjniejsza oferta cenowa. Choć cena nie jest jedynym kryterium, które tylko i wyłącznie powinno w mojej ocenie być brane pod uwagę. Takie myślenie jest krótkowzroczne. Istotne znaczenie ma: jakość świadczonych usług, transparentność zatrudnia pracowników, solidność firmy, jak i gwarancja ciągłości funkcjonowania usługodawcy. Właściciele obiektów, kuszeni niskimi cenami zapominają o ryzyku formalno-prawnym i finansowym, jakie kryje się za współpracą z nierzetelnym, a często najtańszym usługodawcą.Gdy dochodzi do najgorszego, to przychodzimy takim klientom z pomocą.

Jakie innowacje technologiczne są warte podkreślenia w świadczonych przez Państwa obszarach działalności?

W Grupie Seris Konsalnet staramy się dotrzymać kroku tym zmianom technologicznym – oferując naszym Klientom usługi z wykorzystaniem najnowocześniejszych dostępnych technologii – które pozwalają nam poprawić skuteczność, zwiększyć wydajność i oszczędzić czas. W kwestii innowacji technologicznej oferujemy: wideo obchód iCCTV, monitoring zdalny nieruchomości, monitoring GPS, robotyzację procesów czystościowych – wykorzystując maszyny zdalne, maszyny oszczędzające wodę, maszyny minimalizujące ilości odprowadzanych ścieków, maszyny samojezdne oraz iMopy.

Czy lepiej jest powierzyć obsługę obiektu jednej firmie świadczącej usługi komplementarnie, czy kilku różnym specjalistom?

Gdybym był właścicielem nieruchomości, powierzyłabym obsługę nieruchomości jednej firmie, świadczącej usługi kompleksowo, o stabilnej marce i bogatym wachlarzu usług – takiej jak Seris Konsalnet. Takie podejście ma wymierne korzyści dla właściciela nieruchomości, czy też zarządcy. Jednym z wielu pozytywów jest szybszy i efektywny przepływ informacji, nie tylko w sytuacjach kryzysowych. Personel w obiekcie się uzupełnia, działa jak jeden mechanizm, co powoduje lepszą jakość świadczonych usług, jak i efektywność. Kolejna kwestia to mniejsze koszty obsługi, poprzez reedukacje kosztów, które się dublują przy świadczeniu usług oddzielnie.

Jakie korzyści ze współpracy biznesowej podkreślają Państwo swoim klientom przede wszystkim?

Współpraca z Seris Konsalnet to przede wszystkim gwarancja jakości oferowanych usług, bezpieczeństwo, doświadczony zespół profesjonalistów i indywidualne podejście do każdego klienta. Jesteśmy czuli na potrzeby naszych klientów, podejmujemy się realizacji najtrudniejszych tematów, dostosowujemy się za równo cenowo jak i jakością oferowanych usług do potrzeb naszych odbiorców.
Jesteśmy firmą, która sprawdza się w najtrudniejszych sytuacjach, staramy się spełnić wszystkie oczekiwania naszych partnerów biznesowych i wspierać ich w sytuacjach kryzowych.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

Źródło: Seris Konsalnet Cleaning

Fotografia: Seris Konsalnet Cleaning

Data publikacji: 21 lutego 2023