SPAR - Rada Programowa 2021 - Tomasz Syller

SPAR: Rząd powinien chronić przede wszystkim najemców

Nie mamy wpływu na decyzje rządu. Ale uważam, że rząd powinien chronić przede wszystkim najemców. To właśnie najemcy są kluczowi, bo zapewniają galeriom regularne wpływy – mówi dla Magazynu Galerie Handlowe Tomasz Syller, CEO / Członek Zarządu, Wasz Sklep SPAR Sp. z o.o.


Tomasz Syller, SPAR: Dotychczasowe przerzucanie wszystkich konsekwencji pandemii i lockdownów przez centra handlowe na najemców – bez zastosowania upustów i negocjacji co do innych warunków czynszów – jest nieakceptowalne w takiej sytuacji. Pozwala centrom handlowym spokojnie notować nie zmniejszone przychody, kosztem najemców – którzy nie mają żadnych wpływów. To sytuacja nie do przyjęcia i prowadzi wyłącznie do zabicia wielu biznesów, dzięki którym galerie handlowe funkcjonują.

Bardzo obawiamy się kolejnych zamknięć, zwłaszcza że już jest zapowiadana trzecia fala pandemii. Szczepienia postępują bardzo powoli i wygląda na to, że znowu cały rok będzie naznaczony wpływem koronawirusa. Bardzo liczymy zatem na racjonalną postawę galerii handlowych. Póki co regularnie meldują one o drastycznych spadkach ruchu i obrotów, ale nic z tym nie robią i przekładają całą odpowiedzialność na najemców. Bez rozwiązania tego problemu wsparcia najemców, gospodarka będzie dużo głębiej i bardziej długotrwale dotknięta kryzysem – bowiem sytuacja najemców galerii handlowych przełoży się na bezrobocie i mniejsze dochody Polaków.

Rząd powinien uregulować relacje na linii centra handlowe – najemcy. Czas najwyższy skończyć z umowami, które są ewidentnie jednostronne i w uprzywilejowanej pozycji stawiają wynajmujących, kosztem tysięcy przedsiębiorców będących najemcami. Centra handlowe muszą wziąć na siebie współodpowiedzialność za wyniki swoich najemców. Już dawno powinny były wyjść z propozycją czynszów proporcjonalnych do generowanych obrotów i danie możliwości wyjścia z umowy w przypadkach nadzwyczajnych, jak np. pandemia. Takie podejście jest jedynym ratunkiem – jeśli rząd nic w tej kwestii nie zrobi, to czeka nas lawina spraw sądowych oraz rozwiązywanie aktualnych jednostronnych umów najmu.


Fotografia-portretowa-dla-biznesu-Impatientstudio.pl_-1-1024x533-1

Źródło: SPAR

Fotografia: SPAR

Data publikacji: 28 stycznia 2021