Grzegorz Lipnicki - Redan

Top Secret: Pandemia rujnuje liczne biznesy, a wiele osób traci dorobek swojego życia

Decyzje podejmowane przez rząd ogłaszane są bez odpowiedniego wyprzedzenia oraz bez określania jakichkolwiek kryteriów, które pozwoliłyby się przygotować do danej sytuacji – mówi dla Magazynu Galerie Handlowe Grzegorz Lipnicki, Prezes Top Secret Sp. z o.o.


Grzegorz Lipnicki, Top Secret: Bardzo trudno jest zarządzać kadrą i zaplanować czas pracy personelu dostając informację z tak krótkim wyprzedzeniem. Co więcej, decyzje są dla nas często niezrozumiałe – nie widzimy różnic między sprzedażą odzieży czy książek lub mebli. Wszyscy powinni być traktowani równo.

Jako firma handlowa posiadająca własną szwalnię musimy myśleć o utrzymaniu wielu miejsc pracy – nie tylko w salonach Recman, ale również w centrali i na produkcji. Nie jest to łatwe, gdy nie wiemy, czy będziemy mogli liczyć na jakiekolwiek wsparcie. Warunki są często niejasne lub krzywdzące dla wybranych branż. Wielu naszych franczyzobiorców ze względu na klasyfikacje PKD nie ma możliwości skorzystania z tarczy antykryzysowej. Podobnie jest z naszą spółką produkcyjną.

Branża handlowa i usługowa poniosła znaczne koszty z dostosowaniem lokali do obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczne warunki podczas obsługi klienta dlatego uważamy również, że zamknięcie galerii nie wpływa bezpośrednio na liczbę zachorowań. Ustalone wcześniej wymogi sanitarne były w naszej ocenie wystarczającym środkiem zapobiegawczym. Nie ma żadnych raportów czy badań, które potwierdzałyby wzrost zachorowalności podczas zakupów odzieży.

Mamy nadzieję, że jest to już ostatnie zamknięcie. Częste otwarcia i zamknięcia bez dodatkowych regulacji stosunków pomiędzy najemcą a wynajmującym generują liczne nieporozumienia i odmienną interpretację przepisów. Jedno dłuższe zamknięcie, wcześniej zapowiedziane i skonsultowane z przedstawicielami danej branży, dałoby możliwość zaplanowania pracy i wszelkich działań obydwu stronom oraz ich pracownikom. Ponadto przyspieszenie programu szczepień powinno być priorytetem. Warto byłoby uwzględnić najbardziej narażone grupy pracowników branży handlowej, co dałoby poczucie bezpieczeństwa klientom i nadzieję na ich szybszy powrót do galerii handlowych.

Pandemia rujnuje liczne biznesy, a wiele osób traci dorobek swojego życia. Pomoc powinna objąć wszystkie firmy, które ucierpiały na skutek pandemii. Kierowanie się kodem PKD powoduje pomijanie wielu z tych, którzy są obecnie najbardziej pokrzywdzeni – m.in. franczyzobiorców prowadzących salony odzieżowe w galeriach handlowych (kod 46.16: działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych nie został uwzględniony) czy polskich producentów odzieży, którzy nie mogą liczyć od wielu miesięcy na żadne zlecenia.
Rząd powinien zdecydowanie szybciej reagować i wspierać wszystkich, którzy ponoszą straty ze względu na pandemię.


Banner-sesja-fotograficzna-centrum-handlowego

Bazy danych RETAIL

Źródło: Top Secret

Fotografia: Top Secret

Data publikacji: 21 stycznia 2021